AFTALE OM BRUGSVILKÅR FOR PLENTYOFFISH

Træder i kraft den 28. februar 2022; klik her for at downloade en PDF

Abonnenter i Californien: Du kan opsige dit abonnement, uden strafgebyr eller forpligtelse, til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. Hvis du oprettede abonnement ved hjælp af en ekstern tjeneste (f.eks. Apple ID, Google Play), skal du opsige gennem din eksterne tjeneste, som beskrevet mere detaljeret i afsnit 8a. Hvis du oprettede abonnement gennem dit Apple ID, håndteres refusioner af Apple, ikke POF. Du kan anmode om en refusion fra Apple via din Apple ID-konto på din telefon eller på https://getsupport.apple.com. Alle andre brugere kan anmode om en refusion ved at kontakte POF-kundeservice på Help Center, eller ved at sende eller levere en underskrevet og dateret meddelelse, der angiver, at du, køberen, annullerer denne aftale, eller ordlyd med lignende virkning. Du bedes også medtage dit navn og e-mailadressen, telefonnummeret eller anden unik identifikator, som du brugte til at tilmelde dig din konto.

Denne meddelelse skal sendes til: POF, Attn.: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. Virksomhedens forretningsaktiviteter udføres, delvist, på 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205. Du kan få disse brugsvilkår (“vilkår”) sendt til dig via e-mail ved at sende et brev til Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA. I overensstemmelse med Cal. Retsplejelov §1789.3, kan du indberette klager til klageassistanceenheden i afdelingen for forbrugertjenester i Californiens forbrugerstyrelse (Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer Services of the California Department of Consumer Affairs) ved at kontakte dem skriftligt på Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, eller telefonisk på (800) 952-5210.

Vi har medtaget korte sammendrag i begyndelsen af hvert afsnit for at gøre det lettere for dig at læse og forstå denne aftale. Sammendragene erstatter ikke teksten i hvert afsnit, og du bør stadig læse hvert afsnit i sin helhed.

1. INTRODUKTION

Ved at tilgå eller bruge POF's tjenester accepterer du at være bundet af denne aftale om brugsvilkår (“vilkårene” eller “aftalen”), herunder vores databeskyttelsespolitik, cookiepolitik, fællesskabsretningslinjer, og sikkerhedstips, så det er vigtigt, at du læser denne aftale omhyggeligt, før du opretter en konto.

LÆS NØJE TVISTBILÆGGELSESBESTEMMELSERNE I AFSNIT 15 NEDENFOR. DISSE REGULERER MÅDEN, HVORPÅ KRAV HÅNDTERES MELLEM DIG OG POF. DISSE BESTEMMELSER INKLUDERER EN OBLIGATORISK UFORMEL PROCES TIL TVISTBILÆGGELSE FØR VOLDGIFT, EN VOLDGIFTSAFTALE, VALG AF SMÅSAGSDOMSTOLE, AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL, YDERLIGERE PROCEDURER TIL INDGIVELSE AF GRUPPEVOLDGIFTSSAGER OG AFKALD AF NÆVNINGESAG, SOM KAN PÅVIRKE DINE RETTIGHEDER. I EN VOLDGIFTSSAG ER DER TYPISK MINDRE FREMLÆGGELSE AF OPLYSNINGER OG APPELBEHANDLING END I RETTEN.

Vi kan opdatere disse vilkår fra tid til anden, så tjek denne side regelmæssigt for opdateringer.

Velkommen til POF, der drives af MTCH Technology Services Limited (“MTCH Technology”) for brugere i Den Europæiske Union (“EU”), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), Storbritannien (“UK”) eller Schweiz, og drives af Plentyoffish Media ULC for alle andre brugere. Som anvendt i denne aftale, henviser betegnelserne “POF,” “os,” “vi,” “virksomheden” og “vores” til Plentyoffish Media ULC og/eller MTCH Technology Services Limited, som relevant. Sammen kan der henvises til dig og POF som “parterne” eller separat som “parten”.

Ved at tilgå eller bruge vores tjenester på pof.com (“webstedet”), POF-mobilapplikationen (“appen”) eller eventuel anden platform eller andre tjenester, som POF måtte tilbyde (samlet benævnt “tjenesten” eller vores “tjenester”), accepterer du, og er du bundet af denne aftale. Denne aftale gælder for alle, der tilgår eller bruger vores tjenester, uanset tilmeldings- eller abonnementsstatus.

Din brug af vores tjenester er også underlagt databeskyttelsespolitik, cookiepolitik, fællesskabsretningslinjer, og sikkerhedstips, samt eventuelle vilkår, der oplyses og accepteres af dig, når du køber yderligere funktioner, produkter eller tjenester fra POF (“yderligere vilkår ved køb”), som er indarbejdet i denne aftale ved henvisning. Hvis du ikke ønsker at være bundet af denne aftale, skal du ikke tilgå eller bruge vores tjenester.

Vi forbeholder os ret til at ændre vilkårene til enhver tid. Meddelelser om eventuelle væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på denne side med en opdateret ikrafttrædelsesdato. Under visse omstændigheder kan vi underrette dig om en ændring til vilkårene via e-mail eller på andre måder. Du er dog ansvarlig for regelmæssigt at tjekke denne side for eventuelle ændringer. Din fortsatte tilgang til eller brug af vores tjenester udgør din fortsatte accept af eventuelle ændringer, og du vil som følge deraf være juridisk bundet af de opdaterede vilkår. Hvis du ikke accepterer en ændring til vilkårene, skal du omgående stoppe med at tilgå eller bruge vores tjenester.

2. KONTOBERETTIGELSE; DIT ANSVAR

Før du opretter en konto på POF, skal du være sikker på, at du er berettiget til at bruge vores tjenester. Dette afsnit beskriver også, hvad du kan og ikke kan, når du bruger tjenesterne, samt de rettigheder du tildeler POF.

Du er ikke autoriseret til at oprette en konto eller bruge tjenesterne medmindre alt det følgende er sandt, og ved at bruge vores tjenester erklærer og garanterer du, at:

 1. Du er mindst 18 år gammel.
 2. Du er myndig og kan indgå en bindende kontrakt med POF.
 3. Du ikke er bosiddende i et land, der er underlagt embargo af den amerikanske regering, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land.
 4. Du ikke er på nogen liste over enkeltpersoner for hvem det er forbudt at handle med USA.
 5. Det ikke er forbudt for dig ved lov at bruge vores tjenester.
 6. Du ikke er blevet kendt skyldig i eller har undladt at modsætte dig en tiltale for en forbrydelse eller strafbar handling (eller forbrydelse af lignende alvorlighed), en sædelighedsforbrydelse eller en forbrydelse, der involverer vold, medmindre du er blevet benådet for en ikke-voldelig forbrydelse, og vi har bestemt, at det ikke er sandsynligt, at du udgør en trussel for nogen andre brugere af vores tjenester.
 7. Du ikke er forpligtet til at registrere dig som sexforbryder hos eventuelt statsligt, føderalt eller lokalt register over sexforbrydere.
 8. Du ikke har mere end én konto på vores tjenester.
 9. Du ikke tidligere er blevet fjernet fra vores tjenester eller vores tilknyttede selskabers tjenester af os, medmindre du har vores udtrykkelige skriftlige tilladelse til at oprette en ny konto.

Hvis du til på noget tidspunkt ikke længere opfylder disse krav, tilbagekaldes alle tilladelser til at tilgå vores tjenester eller systemer automatisk, og du skal omgående slette din konto.

Du accepterer, at:

 1. Overholde disse vilkår og tjekke denne side fra tid til anden for at sikre, at du er opmærksom på eventuelle ændringer.
 2. Overholde alle gældende love, herunder uden begrænsning, love om privatlivets fred, love om immateriel ejendom, antispamlove og forskriftsmæssige krav.
 3. Bruge den seneste version af webstedet og/eller appen.
 4. Behandle andre brugere på en høflig og respektfuld måde, både på og uden for vores tjenester.
 5. Være respektfuld, når du kommunikerer med enhver af vores kundeservicerepræsentanter eller andre medarbejdere.
 6. Gennemgå sikkerhedstipsene
 7. Gennemgå og overholde fællesskabsretningslinjerne, som opdateret fra tid til anden.
 8. Opretholde en stærk adgangskode og træffe rimelige foranstaltninger til at beskytte sikkerheden af dine loginoplysninger.

Du accepterer, at du ikke vil:

 1. Give vildledende oplysninger om din identitet, alder, aktuelle eller tidligere stillinger, kvalifikationer eller tilhørsforhold til en person eller enhed.
 2. Bruge tjenesterne på en måde, der skader tjenesterne eller forhindrer deres brug af andre brugere.
 3. Bruge vores tjenester på en måde, der forstyrrer, afbryder eller har en negativ indvirkning på platformen, serverne eller vores tjenesters netværk.
 4. Bruge vores tjenester til noget skadeligt, ulovligt eller kriminelt formål, herunder men ikke begrænset til brug af nogen virtuelle varer til hvidvaskning af penge eller anden økonomisk kriminalitet.
 5. Chikanere, mobbe, stalke, intimidere, overfalde, bagvaske, skade eller på anden måde mishandle enhver person.
 6. Opslå eller dele forbudt indhold (se nedenfor).
 7. Anmode om adgangskoder til ethvert formål, eller personligt identificerende oplysninger til kommercielle eller ulovlige formål fra andre brugere eller videregive en anden persons personoplysninger uden vedkommendes tilladelse.
 8. Anmode en anden bruger om penge eller andre genstande af værdi, hvad enten det er som en gave, et lån eller en form for kompensation.
 9. Bruge en anden brugers konto.
 10. Bruge vores tjenester i forbindelse med svig, et pyramideforetagende eller anden lignende praksis.
 11. Overtræde vilkårene for den licens, som du har fået tildelt af POF (se afsnit 6 nedenfor).
 12. Videregive private eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, som du ikke har ret til at videregive.
 13. Kopiere, ændre, sende, distribuere eller skabe afledte værker af eventuelt medlemsindhold eller vores indhold, eller eventuelt ophavsretligt beskyttet materiale, billeder, varemærker, handelsnavne, servicemærker eller anden immateriel ejendom, indhold eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger, der er tilgængelige gennem vores tjenester uden POF's forudgående skriftlige samtykke.
 14. Give udtryk for eller antyde, at eventuelle udtalelser, som du fremsætter, er godkendt af POF.
 15. Bruge eventuel robot, crawler, applikation til webstedssøgning/-hentning, proxy eller anden manuel eller automatisk enhed, metode eller proces til at tilgå, hente, indeksere, foretage “dataminering” af eller på nogen måde gengive eller omgå navigationsstrukturen eller præsentationen af vores tjenester eller deres indhold.
 16. Uploade virusser eller anden ondsindet kode eller på anden måde kompromittere vores tjenesters sikkerhed.
 17. Forfalske overskrifter eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af eventuelle oplysninger, der sendes til eller via vores tjenester.
 18. “Indramme” eller “spejle” enhver del af vores tjenester uden POF's forudgående skriftlige tilladelse.
 19. Bruge metatags eller kode eller andre enheder, der indeholder eventuel henvisning til POF eller platformen (eller eventuelt varemærke, handelsnavn, servicemærke, logo eller slogan tilhørende POF) til at henvise enhver person til noget andet websted til ethvert formål.
 20. Ændre, tilpasse, underlicensere, oversætte, sælge, foretage reverse engineering af, decifrere, dekompilere eller på anden måde adskille nogen del af vores tjenester, eller forårsage, at andre gør det.
 21. Bruge eller udvikle eventuelle tredjepartsapplikationer, der interagerer med vores tjenester eller medlemsindhold eller oplysninger uden vores skriftlige samtykke.
 22. Bruge, tilgå eller offentliggøre POF-applikationsprogrammeringsgrænsefladen uden vores skriftlige samtykke.
 23. Undersøge, scanne eller teste sårbarheden af vores tjenester eller eventuelt system eller netværk.
 24. Tilskynde til, fremme eller acceptere deltagelse i eventuel aktivitet, der overtræder disse vilkår.
 25. Oprette en ny konto, efter vi suspenderer eller opsiger din konto, medmindre du modtager vores udtrykkelige tilladelse.

Den licens, som du har fået tildelt i henhold til disse vilkår samt enhver tilladelse til at tilgå tjenesterne tilbagekaldes automatisk, hvis du gør noget af ovenstående.

Forbudt indhold – POF forbyder upload eller deling af indhold, som:

 1. Sandsynligvis vil blive anset for at være stødende eller for at chikanere, chokere, være pinlig for, skræmme eller irritere enhver eventuel anden person.
 2. Er uanstændigt, pornografisk, voldeligt eller på anden måde kan krænke menneskelig værdighed eller indeholder nøgenhed.
 3. Er misbrugende, fornærmende, truende, diskriminerende eller fremmer eller tilskynder til racisme, sexisme, had eller fordomsfuldhed,
 4. Tilskynder til eller formidler eventuel ulovlig aktivitet, herunder, uden begrænsning, terrorisme, racehad, eller hvis indsendelse i sig selv udgør en lovovertrædelse.
 5. Er ærekrænkende, injurierende eller usandt.
 6. Vedrører kommercielle aktiviteter (herunder, uden begrænsning, udsalg, konkurrencer, kampagner og annoncering, opfordring til tjenester, “sugar daddy”- eller “sugar baby”-forhold, links til andre websteder eller betalte telefontjenester).
 7. Involverer afsendelse af “junk-mail” eller “spam”.
 8. Indeholder eventuel spyware, adware, virusser, korrupte filer, ormeprogrammer eller anden ondsindet kode, der er beregnet til at afbryde, skade eller begrænse funktionaliteten af eller forstyrre eventuel software, hardware, telekommunikation, netværk, servere eller andet udstyr, trojansk hest eller eventuelt andet materiale, der er beregnet til at skade, forstyrre, uretmæssigt opfange eller ekspropriere eventuelle data eller personoplysninger, uanset om det er fra POF eller på anden måde.
 9. Krænker eventuel tredjeparts rettigheder (herunder, men ikke begrænset til, immaterielle rettigheder og rettigheder til privatlivets fred).
 10. Ikke blev skrevet af dig eller blev genereret automatisk, medmindre det udtrykkeligt er godkendt af POF.
 11. Omfatter billedet af eller ligheden med en anden person uden den pågældende persons samtykke (eller i tilfælde af en mindreårig, den mindreåriges forælder eller værge), eller er et billede af eller en lighed med en mindreårig, der ikke er ledsaget af den mindreåriges forælder eller værge. For at undgå enhver tvivl tillader POF ikke nogen billeder af mindreårige og ethvert foto, som inkluderer en mindreårig, vil blive fjernet.
 12. Er uforenelig med den tilsigtede brug af tjenesterne,
 13. Kan skade POF's eller dets tilknyttede selskabers omdømme.

Upload eller deling af indhold, der overtræder disse vilkår (“forbudt indhold”) kan resultere i øjeblikkelig suspension eller opsigelse af din konto.

3. INDHOLD

Det er vigtigt, at du forstår dine rettigheder og ansvar med hensyn til indholdet på vores tjenester, herunder eventuelt indhold, som du leverer eller slår op. Det er udtrykkeligt forbudt for dig at slå upassende indhold op.

Når du bruger vores tjenester, har du adgang til: (i) indhold, som du uploader eller leverer, mens du bruger vores tjenester (“dit indhold”), (ii) indhold, som andre brugere uploader eller leverer, mens du bruger vores tjenester (“medlemsindhold”), og (iii) indhold, som POF leverer på og gennem vores tjenester (“vores indhold”). I denne aftale omfatter “indhold”, uden begrænsning, al tekst, billeder, video, lyd eller andet materiale på vores tjenester, herunder oplysninger om brugeres profiler og direkte meddelelser mellem brugere.

3a. DIT INDHOLD

Du er ansvarlig for dit indhold. Del ikke noget, som du ikke vil have, at andre skal se, som ville overtræde denne aftale, eller som kan udsætte dig eller os for retligt ansvar.

Du er eneansvarlig og erstatningsansvarlig for dit indhold, og derfor accepterer du at forsvare os imod, samt holde os skadesløs og fritage os for eventuelle krav, der fremsættes i forbindelse med dit indhold.

Du erklærer og garanterer over for os, at de oplysninger, som du giver os eller en eventuel anden bruger, er nøjagtige, herunder eventuelle oplysninger, der indsendes via Facebook eller andre tredjepartskilder (hvis relevant), og at du vil opdatere dine kontooplysninger som nødvendigt for at sikre deres nøjagtighed.

Indholdet, der er medtaget på din individuelle profil, skal være relevant for den tilsigtede brug af vores tjenester. Du må ikke vise eventuelle personlige kontakt- eller bankoplysninger, uanset om de vedrører dig eller en eventuel anden person (f.eks. navne, hjemmeadresser eller postnumre, telefonnumre, e-mailadresser, webadresser, kredit-/debetkort eller andre bankoplysninger). Hvis du vælger at afsløre eventuelle personoplysninger om dig selv til andre brugere, gør du det på egen risiko. Vi opfordrer dig til at udvise forsigtighed ved videregivelse af eventuelle personoplysninger online.

Din individuelle profil vil være synlig for andre mennesker i hele verden, så sørg for, at du er tryg ved at dele dit indhold, før du slår det op. Du anerkender og accepterer, at dit indhold kan ses af andre brugere, og, uanset disse vilkår, kan andre brugere dele dit indhold med tredjeparter. Ved at uploade dit indhold erklærer og garanterer du over for os, at du har alle nødvendige rettigheder og licenser til at gøre det og tildeler os automatisk en licens til at bruge dit indhold som angivet i afsnit 7 nedenfor.

Du forstår og accepterer, at vi kan overvåge eller gennemgå dit indhold, og vi har ret til at fjerne, slette, redigere, begrænse eller blokere eller forhindre adgang til ethvert af dit indhold til enhver tid efter vores eget skøn. Desuden forstår og accepterer du, at vi ikke er forpligtede til at vise eller gennemse dit indhold.

3b. MEDLEMSINDHOLD

Selvom du har adgang til medlemsindhold, er det ikke dit, og du må ikke kopiere eller bruge medlemsindhold til noget formål undtagen som påtænkt i henhold til disse vilkår.

Andre brugere deler også indhold på vores tjenester. Medlemsindhold tilhører den bruger, der slår indholdet op, og opbevares på vores servere og vises i henhold til den pågældende brugers anvisninger.

Du har ingen rettigheder i forbindelse med medlemsindhold, og medmindre det udtrykkeligt er godkendt af POF, må du kun bruge medlemsindhold i det omfang, din brug er i overensstemmelse med vores tjenesters formål med at tillade brug med henblik på at kommunikere med og møde hinanden. Du må ikke kopiere medlemsindholdet eller bruge medlemsindholdet til kommercielle formål, til spam, til at chikanere eller til at fremsætte ulovlige trusler. Vi forbeholder os ret til at opsige din konto, hvis du misbruger medlemsindhold.

3c. VORES INDHOLD

POF ejer alt andet indhold på vores tjenester.

Eventuel anden tekst, indhold, grafik, brugergrænseflader, varemærker, logoer, lyde, illustrationer, billeder og anden immateriel ejendom, der vises på vores tjenester, ejes, kontrolleres eller licenseres af os og er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Alle rettigheder, adkomst og interesse i og til vores indhold forbliver vores til enhver tid.

Vi tildeler dig en begrænset licens til at tilgå og bruge vores indhold som angivet i afsnit 6 nedenfor, og vi forbeholder os alle andre rettigheder.

4. UPASSENDE INDHOLD OG UTILBØRLIG ADFÆRD, INDBERETNING

POF tolererer ikke upassende indhold eller adfærd på vores tjenester.

Vi er forpligtede til at opretholde et positivt og respektfuldt POF-fællesskab, og vi tolererer ikke noget upassende indhold eller utilbørlig adfærd, uanset om det er på eller uden for tjenesterne (herunder, men ikke begrænset til, som en del af “tjenesterne”). Vi opfordrer dig til at indberette eventuelt upassende medlemsindhold eller andre brugeres utilbørlige adfærd. Du kan indberette en bruger direkte via linket “Indberet bruger” på en brugers profil eller i meddelelsesoplevelsen. Du kan også sende en e-mail til POF-kundeservice på [email protected].

Som fremsat i vores databeskyttelsespolitik, kan vi dele data med vores tilknyttede selskaber med henblik på vores brugeres tryghed og sikkerhed, og vi kan træffe nødvendige foranstaltninger, hvis vi mener, at du har overtrådt disse vilkår, herunder forbyde din brug af vores tjenester og/eller vores tilknyttede selskabers tjenester (såsom Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito og Twoo. For flere oplysninger, klik her), og/eller forhindre dig i at oprette nye konti. Du forstår og accepterer, at vi muligvis ikke vil dele information med dig om din konto, hvis det potentielt kan forringe sikkerhed eller fortrolighed for vores andre brugere.

Medlemsindhold er underlagt vilkårene og betingelserne i afsnit 512(c) og/eller 512(d) i Digital Millennium Copyright Act 1998. For at indsende en klage vedrørende medlemsindhold, der kan udgøre krænkelse af immateriel ejendom, se afsnit 12 (Digital Millennium Copyright Act) nedenfor.

5. PRIVATLIVETS FRED

Privatlivets fred er vigtig for os. Vi har en særskilt politik om det, som du bør læse.

For oplysninger om, hvordan POF og dets tilknyttede selskaber indsamler, bruger og deler dine personoplysninger, bedes du læse vores databeskyttelsespolitik. Ved at bruge vores tjenester accepterer du, at vi kan bruge dine personoplysninger i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.

6. RETTIGHEDER, SOM DU TILDELES AF POF

POF tildeler dig rettigheden til at bruge og nyde godt af vores tjenester, med forbehold for disse vilkår.

Så længe du overholder disse vilkår, tildeler POF dig en personlig, verdensomspændende, royaltyfri, ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv, genkaldelig og ikke-underlicenserbar licens til at tilgå og bruge vores tjenester til formål som tilsigtet af POF og tilladt i henhold til disse vilkår og gældende love. Licensen samt enhver tilladelse til at tilgå tjenesterne tilbagekaldes automatisk, hvis du ikke overholder disse vilkår.

7. RETTIGHEDER, SOM DU TILDELER POF

Du ejer alt det indhold, som du leverer til POF, men du tildeler os også rettigheden til at bruge dit indhold som angivet i denne aftale.

Ved at oprette en konto tildeler du POF en verdensomspændende, tidsubegrænset, overførbar, underlicensérbar, royaltyfri rettighed og licens til at hoste, opbevare, bruge, kopiere, vise, gengive, tilpasse, redigere, offentliggøre, oversætte, ændre, reformatere, inkorporere i andre værker, reklamere for, distribuere og på anden vis gøre offentligt tilgængeligt dit indhold, herunder eventuelle oplysninger, som du giver os tilladelse til at tilgå fra Facebook eller anden tredjepartskilde (hvis relevant), helt eller delvist, op enhver måde og i ethvert format eller medium, som kendes nu eller udvikles i fremtiden. POF's licens til dit indhold er ikke-eksklusiv, med undtagelse af, at POF's licens er eksklusiv med hensyn til afledte værker, der skabes gennem brug af vores tjenester. For eksempel ville POF have en eksklusiv licens til skærmbilleder af vores tjenester, der indeholder dit indhold.

For at POF kan forhindre brugen af dit indhold uden for vores tjenester, bemyndiger du desuden POF til at handle på dine vegne med hensyn til krænkende brug af dit indhold, der er taget fra vores tjenester af andre brugere eller tredjeparter. Dette omfatter udtrykkeligt bemyndigelsen, men ikke forpligtelsen, til at sende meddelelser i henhold til 17 U.S.C. § 512(c)(3) (dvs. DMCA-meddelelse om fjernelse af indhold) på dine vegne, hvis dit indhold tages og bruges af tredjeparter uden for vores tjenester. POF er ikke forpligtet til at foretage sig noget med hensyn til andre brugere eller tredjeparters brug af dit indhold. POF's licens til dit indhold er underlagt dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning (f.eks. love vedrørende beskyttelse af personoplysninger i det omfang, indholdet indeholder personoplysninger som defineret i de pågældende love).

I betragtning af, at POF giver dig mulighed for at bruge vores tjenester, accepterer du, at vi, vores tilknyttede selskaber og vores tredjepartspartnere kan placere annoncering på vores tjenester. Ved at indsende forslag eller feedback til POF vedrørende vores tjenester, accepterer du, at POF kan bruge og dele en sådan feedback til ethvert formål uden at kompensere dig.

Du accepterer, at POF kan tilgå, opbevare og videregive dine kontooplysninger, herunder dit indhold, hvis påkrævet ved lov eller i god tro om, at en sådan adgang, opbevaring eller videregivelse med rimelighed er nødvendig for at: (i) overholde retsprocesser, (ii) håndhæve disse vilkår, (iii) svare på påstande om, at eventuelt indhold overtræder tredjeparters rettigheder, (iv) svare på dine anmodninger om kundeservice, eller (v) beskytte virksomheden eller eventuel anden persons rettigheder, ejendom eller personlige sikkerhed.

8. KØB OG AUTOMATISK FORNYELSE AF ABONNEMENTER

Du vil få mulighed for at købe produkter og tjenester fra POF. Hvis du køber et abonnement, fornys det automatisk - og du bliver opkrævet - indtil du opsiger det.

POF kan tilbyde produkter og tjenester til køb via iTunes, Google Play eller andre eksterne tjenester, der er godkendt af POF (hver især benævnt en “ekstern tjeneste”, og alle køb foretaget derpå, benævnt et “køb via ekstern tjeneste”). POF kan også tilbyde produkter og tjenester til køb via kreditkort eller andre betalingsbehandlere på webstedet eller i appen (“interne køb”). Hvis du køber et abonnement, fornys det automatisk, indtil du opsiger det, i overensstemmelse med de vilkår, som du fik oplyst på købstidspunktet, som yderligere beskrevet nedenfor. Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til dine abonnementsfordele indtil ophøret af din abonnementsperiode, hvorefter det udløber.

Da vores tjenester kan bruges uden et abonnement, fjerner opsigelse af dit abonnement ikke din profil fra vores tjenester. Hvis du ønsker at opsige dit medlemskab fuldt ud, skal du opsige dit medlemskab som angivet i afsnit 9.

POF driver en global virksomhed, og vores priser varierer med en række faktorer. Vil tilbyder hyppigt specialtilbud, som kan variere med region, varighed af abonnement, bundlestørrelse og mere. Vi tester desuden regelmæssigt nye og funktioner og betalingsmuligheder.

8a. KØB OG ABONNEMENTER VIA EKSTERN TJENESTE

Køb via ekstern tjeneste, herunder abonnementer, kan behandles via den eksterne tjeneste, og i så fald skal de pågældende køb administreres via din eksterne tjenestekonto. Abonnementer fornys automatisk, indtil du opsiger dem.

Når du foretager et køb på tjenesten, kan du få mulighed for at betale via en ekstern tjeneste, såsom med dit Apple ID eller din Google Play-konto (“din eksterne tjenestekonto”), og din eksterne tjenestekonto vil blive debiteret for købet i overensstemmelse med de vilkår, som du fik oplyst på købstidspunktet og de generelle vilkår, der gælder for din eksterne tjenestekonto. Nogle eksterne tjenester kan opkræve moms, afhængigt af hvor du bor, hvilket kan ændre sig fra tid til anden.

Hvis dit køb via ekstern tjeneste omfatter et abonnement, der fornys automatisk, vil abonnementet fortsætte med at blive opkrævet fra din eksterne tjenestekonto med jævne mellemrum, indtil du opsiger det. Efter dit første abonnement i bindingsperioden, og igen efter eventuel efterfølgende abonnementsperiode, fortsætter abonnementet automatisk til den pris og i den tidsperiode, du accepterede, da du oprettede abonnementet.

For at opsige et abonnement: Hvis du ikke ønsker, at dit abonnement fornys automatisk, eller hvis du ønsker at ændre eller opsige dit abonnement, skal du logge ind på din eksterne tjenestekonto og følge anvisningerne til at administrere eller opsige dit abonnement, selvom du muligvis har slettet din konto hos os, eller hvis du har slettet appen fra din enhed. Hvis du f.eks. oprettede abonnement ved hjælp af dit Apple ID, håndteres opsigelse af Apple, ikke POF. For at annullere et køb foretaget med dit Apple ID, skal du gå til Indstillinger > iTunes & App Stores > [klik på dit Apple ID] > Se Apple ID > Abonnementer, og derefter finde dit POF-abonnement og følge anvisningerne for at annullere. Du kan også anmode om hjælp på https://getsupport.apple.com.

Tilsvarende, hvis du oprettede abonnement på Google Play, håndteres opsigelse af Google. For at annullere et køb foretaget via Google Play skal du åbne Google Play-appen på din mobilenhed og gå til Menu > Mine Apps > Abonnementer, og derefter finde dit POF-abonnement og følge anvisningerne for at annullere. Du kan også anmode om hjælp på https://play.google.com. Hvis du opsiger et abonnement, kan du fortsætte med at bruge den annullerede tjeneste indtil udløbet af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode. Abonnementet fornys ikke, når din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode udløber.

Hvis du påbegynder en tilbagebetaling eller på anden måde tilbagefører en betaling, der er foretaget på din eksterne tjenestekonto, kan POF omgående opsige din konto efter eget skøn på grundlag af, at du har tilkendegivet, at du ikke ønsker et POF-abonnement. I tilfælde af at din tilbagebetaling eller anden tilbageførsel af betaling tilsidesættes, bedes du kontakte kundeservice. POF tilbageholder alle beløb, der opkræves på din eksterne tjenestekonto, indtil du opsiger dit abonnement via din eksterne tjenestekonto. Visse brugere kan være berettiget til at anmode om en refusion. Se afsnit 8d nedenfor for yderligere oplysninger.

8b. INTERNE KØB OG ABONNEMENTER

Interne køb, herunder abonnementer, behandles ved hjælp af den betalingsmetode, som du tilvejebringer på webstedet eller appen. Abonnementer fornys automatisk, indtil du opsiger dem..

Hvis du foretager et internt køb, accepterer du at betale de priser, du får vist for de tjenester, du har valgt, samt eventuel moms eller lignende afgifter, der kan pålægges dine betalinger (og som kan ændre sig fra tid til anden), og du bemyndiger POF til at anvende den betalingsmetode, som du tilvejebringer (din “betalingsmetode”). POF kan rette eventuelle faktureringsfejl, selv hvis vi allerede har anmodet om eller modtaget betaling. Hvis du påbegynder en tilbagebetaling eller på anden måde tilbagefører en betaling, der er foretaget med din betalingsmetode, kan POF omgående opsige din konto efter eget skøn på grundlag af, at du har tilkendegivet, at du ikke ønsker et POF-abonnement. I tilfælde af at din tilbagebetaling eller anden tilbageførsel af betaling tilsidesættes, bedes du kontakte kundeservice.

Hvis dit interne køb omfatter et abonnement, der fornys automatisk, vil din betalingsmetode fortsætte med at blive anvendt til at opkræve abonnementet periodisk, indtil du opsiger det. Efter dit første abonnement i bindingsperioden, og igen efter eventuel efterfølgende abonnementsperiode, fortsætter dit abonnement automatisk til den pris og i den tidsperiode, du accepterede, da du oprettede abonnementet, indtil du opsiger det.

Hvis du vil opsige et abonnement, skal du logge ind på webstedet eller appen og gå til Konto-afsnittet. Hvis du opsiger et abonnement, kan du fortsætte med at bruge den annullerede tjeneste indtil udløbet af din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode. Abonnementet fornys ikke, når din på daværende tidspunkt gældende abonnementsperiode udløber.

Du kan redigere dine betalingsmetodeoplysninger ved at bruge indstillingsværktøjet og følge linket for at lade din opgradering udløbe. Hvis en betaling ikke behandles på grund af udløb, utilstrækkelige midler eller andet, forbliver du ansvarlig for eventuelle beløb, der ikke er blevet opkrævet, og bemyndiger os til at fortsætte med at fakturere betalingsmetoden, som den måtte blive opdateret. Dette kan resultere i en ændring af dine faktureringsdatoer for betaling.

Derudover bemyndiger du os til at indhente opdaterede eller nye udløbsdatoer og kortnumre for dit kredit- eller debetkort som tilvejebragt af din kredit- eller debetkortudsteder. Vilkårene for din betaling er baseret på din betalingsmetode og kan være fastsat af aftaler mellem dig og pengeinstituttet, kreditkortudstederen eller anden udbyder af din valgte betalingsmetode. Hvis du er bosiddende uden for Nord-, Mellem- og Sydamerika, accepterer du, at din betaling til POF kan foretages gennem MTCH Technology Services Limited, og hvis du er bosiddende i USA, at din betaling til POF kan foretages gennem Plentyoffish Media LLC. Visse brugere kan være berettiget til at anmode om en refusion. Se afsnit 8d nedenfor for yderligere oplysninger.

8c. VIRTUELLE VARER

Virtuelle varer kan ikke refunderes og er underlagt visse betingelser.

Fra tid til anden kan du få mulighed for at købe en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at bruge eller tilgå særlige funktioner med begrænset brug, herunder, men ikke begrænset til, tokens, der kan indløses til andre virtuelle varer, såsom Super Yes og Highlight, (“virtuelle varer”) fra POF. Du kan kun købe virtuelle varer fra os eller vores autoriserede partnere gennem vores tjenester.

Virtuelle varer udgør en begrænset licensrettighed, der er underlagt denne aftale, og, undtagen som ellers forbudt ved gældende lovgivning, overføres eller overdrages ingen adkomst til eller ejerskab af virtuelle varer til dig. Denne aftale skal ikke fortolkes som et salg af eventuelle rettigheder til virtuelle varer.

Eventuel virtuel varesaldo, der vises på din konto, udgør ikke en reel saldo eller afspejler eventuel opbevaret værdi, men udgør i stedet en måling af omfanget af din licens. Virtuelle varer pålægges ikke gebyrer for manglende brug. Den licens, der tildeles dig i virtuelle varer, ophører dog i overensstemmelse med vilkårene i denne aftale, på den tidligste forekomst af enten det tidspunkt, hvor POF ophører med at levere vores tjenester, eller hvor din konto på anden måde lukkes eller opsiges.

POF forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at opkræve gebyrer for retten til at tilgå eller bruge virtuelle varer og/eller kan distribuere virtuelle varer med eller uden gebyr. POF kan til enhver tid administrere, regulere, kontrollere, ændre eller fjerne virtuelle varer, herunder foretage handlinger, der kan påvirke den opfattede værdi eller købspris, hvis relevant, af eventuelle virtuelle varer. POF har intet erstatningsansvar over for dig eller eventuel tredjepart i tilfælde af, at POF udøver sådanne rettigheder. Overførsel af virtuelle varer er forbudt, og du skal ikke sælge, indløse eller på anden måde overføre virtuelle varer til nogen eventuel person eller enhed. Virtuelle varer kan kun indløses gennem vores tjenester.

ALLE KØB OG INDLØSNINGER AF VIRTUELLE VARER, DER FORETAGES GENNEM VORES TJENESTER, ER ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES. DU ANERKENDER, AT POF IKKE ER FORPLIGTET TIL AT BETALE REFUSION AF NOGEN ÅRSAG, OG AT DU IKKE VIL MODTAGE PENGE ELLER ANDEN KOMPENSATION FOR UBRUGTE VIRTUELLE VARER, NÅR EN KONTO LUKKES, UANSET OM SÅDAN LUKNING VAR FRIVILLIG ELLER UFRIVILLIG.

8d. REFUSIONER

_Ingen køb kan generelt refunderes. Der gælder særlige vilkår i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island, Wisconsin og EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz. _

Alle køb er generelt endelige og kan ikke refunderes, og der er ingen refusioner eller krediteringer for delvist brugte perioder, medmindre gældende love i din retskreds foreskriver refusioner.

For abonnenter bosiddende i EU, EØS, Storbritannien og Schweiz:

I overensstemmelse med lokal lovgivning er du berettiget til en fuld refusion i løbet af de 14 dage efter at abonnementet begynder. Bemærk, at denne 14-dages periode begynder, når abonnementet starter.

For abonnenter, der er bosiddende i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din ret til at opsige – Du kan opsige dit abonnement uden strafgebyr eller forpligtelse til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. I tilfælde af, at du dør før udløbet af din abonnementsperiode, skal dit bo være berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter din død. I tilfælde af, at du bliver handicappet (så du ikke er i stand til at bruge vores tjenester) før udløbet af din abonnementsperiode, er du berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter dit handicap ved at underrette virksomheden på samme måde, som du anmoder om en refusion som beskrevet nedenfor.

Køb af virtuelle varer er ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES.

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, og du oprettede abonnement ved hjælp af dit Apple ID, håndteres dine refusionsanmodninger af Apple, ikke POF. Hvis du vil anmode om en refusion, bedes du kontakte din eksterne tjeneste direkte, f.eks. via din Apple-enhed, gå til Indstillinger > iTunes & App Stores > [klik på dit Apple ID] > Se Apple ID > Købshistorik. Find transaktionen og vælg “Indberet et problem”. Du kan også anmode om en refusion på https://getsupport.apple.com. For alle andre køb bedes du kontakte POF-kundeservice med dit ordrenummer (se din bekræftelsesmail) ved at sende eller levere en underskrevet og dateret meddelelse, der angiver, at du, køberen, annullerer denne aftale, eller ordlyd med lignende virkning. Medtag også den e-mailadresse eller det telefonnummer, der er tilknyttet din konto, sammen med dit ordrenummer. Denne meddelelse skal sendes til: POF, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA (Brugere i Californien og Ohio kan også sende os en e-mail på [email protected] eller sende en fax til 214-853-4309).

9. OPSIGELSE AF KONTO

Hvis du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller hvis vi opsiger din konto af en hvilken som helst årsag, skal du vide følgende.

Du kan til enhver tid slette din konto ved at logge ind på webstedet eller appen, gå til “Hjælp”, klikke på “Slet konto” og følge anvisningerne for at annullere dit medlemskab. Men du skal annullere/administrere eventuelle køb via ekstern tjeneste via din eksterne tjenestekonto (f.eks. iTunes, Google Play) for at undgå yderligere fakturering.

POF forbeholder sig retten til at undersøge og, hvis relevant, suspendere eller opsige din konto uden en refusion, hvis POF mener, at du har overtrådt disse vilkår, misbrugt vores tjenester eller udvist adfærd, som POF anser for upassende eller ulovlig, på eller uden for vores tjenester. Vi forbeholder os retten til at gøre brug af eventuelle personlige, teknologiske, juridiske eller andre tilgængelige midler til at håndhæve vilkårene, til enhver tid, uden erstatningsansvar og uden forpligtelse til at give dig forudgående varsel, herunder, men ikke begrænset til, at forhindre dig i at tilgå tjenesterne.

Hvis din konto opsiges af dig eller af POF af enhver årsag, fortsætter disse vilkår og forbliver gennemførlige mellem dig og POF, og du vil ikke være berettiget til eventuel refusion for køb, du har foretaget. Dine oplysninger opbevares og slettes i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik.

10. INGEN KONTROL AF STRAFFEATTEST ELLER IDENTITETSBEKRÆFTELSE

POF udfører ikke kontroller af straffeattest eller identitetsbekræftelse i forbindelse med sine brugere. Brug din bedste dømmekraft, når du interagerer med andre, og se vores sikkerhedstips.

DU FORSTÅR, AT POF IKKE UDFØRER KONTROLLER AF STRAFFEATTEST ELLER IDENTITETSBEKRÆFTELSE I FORBINDELSE MED SINE BRUGERE ELLER PÅ ANDEN MÅDE UNDERSØGER SINE BRUGERES BAGGRUND. POF FREMSÆTTER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER MED HENSYN TIL BRUGERES ADFÆRD, IDENTITET, HENSIGTER, LEGITIMITET ELLER ÆGTHED. POF FORBEHOLDER SIG RET TIL AT UDFØRE - OG DU BEMYNDIGER POF TIL AT UDFØRE - ENHVER KONTROL AF STRAFFEATTEST ELLER ANDRE SCREENINGER (SÅSOM SØGNINGER I REGISTRE OVER SEXFORBRYDERE) TIL ENHVER TID VED HJÆLP AF TILGÆNGELIGE OFFENTLIGE OPTEGNELSER, OG DU ACCEPTERER, AT EVENTUELLE OPLYSNINGER, SOM DU TILVEJEBRINGER, KAN BRUGES TIL DETTE FORMÅL. HVIS VIRKSOMHEDEN BESLUTTER SIG FOR AT UDFØRE EVENTUEL SCREENING GENNEM ET FORBRUGERRAPPORTERINGSBUREAU, GIVER DU HERMED VIRKSOMHEDEN TILLADELSE TIL AT INDHENTE OG BRUGE EN FORBRUGERRAPPORT OM DIG FOR AT FASTSLÅ DIN BERETTIGELSE I HENHOLD TIL DISSE VILKÅR.

DU ER ENEANSVARLIG FOR DINE INTERAKTIONER MED ANDRE BRUGERE. SCREENING FOR SEXFORBRYDERE OG ANDRE VÆRKTØJER GARANTERER IKKE DIN SIKKERHED OG ER IKKE EN ERSTATNING FOR AT FØLGE SIKKERHEDSTIPSENE OG ANDRE FORNUFTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER. BRUG ALTID DIN BEDSTE DØMMEKRAFT OG TRÆF SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER, NÅR DU KOMMUNIKERER MED OG MØDER NYE MENNESKER. MEDDELELSER, DER MODTAGES GENNEM TJENESTEN, HERUNDER AUTOMATISKE MEDDELELSER SENDT AF POF, KAN OPSTÅ SOM FØLGE AF BRUGERE, DER INTERAGERER MED TJENESTEN TIL URETMÆSSIGE FORMÅL, HERUNDER SVIG, MISBRUG, CHIKANE ELLER ANDEN UPASSENDE ADFÆRD.

Selvom POF bestræber sig på at fremme en respektfuld brugeroplevelse, er virksomheden ikke ansvarlig for eventuel brugers adfærd på eller uden for tjenesten. Du accepterer at udvise forsigtighed i alle interaktioner med andre brugere, især hvis du beslutter at kommunikere uden for tjenesten eller at mødes i virkeligheden.

11. ANSVARSFRASKRIVELSE

POF's tjenester leveres “som de er og forefindes”, og vi fremsætter ikke, og kan ikke fremsætte, eventuelle erklæringer om indholdet eller funktionerne i vores tjenester.

POF LEVERER VORES TJENESTER “SOM DE ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIGE”, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, GIVER POF INGEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE, STILTIENDE, LOVBESTEMTE ELLER PÅ ANDEN MÅDE MED HENSYN TIL VORES TJENESTER (HERUNDER ALT INDHOLD, DER ER INDEHOLDT DERI), HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, EVENTUELLE STILTIENDE GARANTIER FOR TILFREDSSTILLENDE KVALITET, SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE. POF HVERKEN ERKLÆRER ELLER GARANTERER, AT (A) VORES TJENESTER VIL VÆRE UAFBRUDTE, SIKRE ELLER FEJLFRI, (B) EVENTUELLE DEFEKTER ELLER FEJL I VORES TJENESTER VIL BLIVE OPDAGET RETTET, ELLER (C) AT EVENTUELT INDHOLD ELLER OPLYSNINGER, SOM DU ERHVERVER PÅ ELLER VIA VORES TJENESTER VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER EGNEDE TIL DIT FORMÅL. DERUDOVER GIVER POF INGEN GARANTIER MED HENSYN TIL ANTALLET AF AKTIVE BRUGERE TIL ENHVER TID, BRUGERES EVNE TIL ELLER ØNSKE OM AT KOMMUNIKERE MED DIG ELLER MØDE DIG, ELLER DEN ULTIMATIVE KOMPATIBILITET MED ELLER ADFÆRD AF BRUGERE, SOM DU MØDER GENNEM TJENESTERNE.

POF PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR EVENTUELT INDHOLD, SOM DU ELLER EN ANDEN BRUGER ELLER EN TREDJEPART SLÅR OP, SENDER ELLER MODTAGER VIA VORES TJENESTER, OG POF PÅTAGER SIG HELLER IKKE NOGET ANSVAR FOR IDENTITETEN, HENSIGTERNE, LEGITIMITETEN ELLER ÆGTHEDEN AF EVENTUELLE BRUGERE, SOM DU MÅTTE KOMMUNIKERE MED GENNEM POF. EVENTUELLE MATERIALER, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVES GENNEM BRUG AF VORES TJENESTER, TILGÅS EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO. POF ER IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUEL SKADE PÅ DIN COMPUTERHARDWARE, COMPUTERSOFTWARE ELLER ANDET UDSTYR ELLER TEKNOLOGI, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, SKADE FRA EVENTUELT SIKKERHEDSBRUD ELLER FRA EVENTUEL VIRUS, MANIPULATION, HACKING, SVIG, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, DEFEKT, FORSINKELSE I DRIFT ELLER TRANSMISSION, COMPUTERLINJE- ELLER NETVÆRKSSVIGT, ELLER EVENTUEL TEKNISK ELLER ANDEN AFBRYDELSE ELLER FUNKTIONSFEJL.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

Vi tager krænkelse af ophavsret meget alvorligt. Vi beder dig om at hjælpe os med at sikre, at vi håndterer det hurtigt og effektivt.

POF har vedtaget følgende politik vedrørende krænkelse af ophavsret i overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”). Hvis du mener, at eventuelt medlemsindhold eller vores indhold krænker dine immaterielle ejendomsrettigheder, bedes du indsende en meddelelse, der hævder en sådan krænkelse (“DMCA-meddelelse om fjernelse”), herunder følgende:

 1. En fysisk eller elektronisk underskrift fra en person, der er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af en eksklusiv rettighed, der angiveligt er blevet krænket.
 2. Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, der hævdes at være blevet krænket, eller, hvis flere ophavsretligt beskyttede værker på et enkelt onlinewebsted er omfattet af en enkelt meddelelse, en repræsentativ liste over sådanne værker.
 3. Identifikation af det materiale, der hævdes at være krænkende eller at være genstand for krænkende aktivitet, og som skal fjernes, eller hvortil adgang skal deaktiveres, og oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at finde materialet.
 4. Oplysninger, der med rimelighed er tilstrækkelige til at give tjenesteudbyderen mulighed for at kontakte dig, såsom en adresse, et telefonnummer og, hvis tilgængelig, en e-mailadresse.
 5. En erklæring om, at du i god tro mener, at brugen af materialet på den måde, der klages over, ikke er godkendt af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov.
 6. En edsvoren erklæring om, at oplysningerne i meddelelsen er nøjagtige, og du er bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af den eksklusive ret, der angiveligt er blevet krænket.

Eventuelle DMCA-meddelelser om fjernelse skal sendes til [email protected], pr. telefon til 214-576-3272 eller via post til følgende adresse: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231.

POF opsiger konti tilhørende personer, der begår gentagne overtrædelser.

13. ANNONCER OG TREDJEPARTSINDHOLD

Ligesom mange abonnementsbaserede tjenester er der annoncer på vores websteder.

Vores tjenester kan indeholde annoncer og kampagner, der tilbydes af tredjeparter og links til andre websteder eller ressourcer. POF kan også tilvejebringe ikke-kommercielle links eller henvisninger til tredjeparter i dets indhold. POF er ikke ansvarlig for tilgængeligheden (eller manglende tilgængelighed) af eventuelle eksterne websteder eller ressourcer eller deres indhold. Derudover er POF ikke ansvarlig for, og godkender ikke, eventuelle produkter eller tjenester, der kan tilbydes af tredjepartswebsteder eller -ressourcer. Hvis du vælger at interagere med de tredjeparter, der stilles til rådighed via vores tjenester, vil en sådan parts vilkår regulere deres forhold til dig. POF er ikke ansvarlig for sådanne tredjeparters vilkår eller handlinger.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING

POF's erstatningsansvar er begrænset til det maksimale omfang tilladt ved gældende lovgivning.

I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER POF, DETS TILKNYTTEDE SELSKABER, MEDARBEJDERE, LICENSGIVERE ELLER TJENESTEUDBYDERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE INDIREKTE, FØLGEMÆSSIGE, AFSKRÆKKENDE, HÆNDELIGE, SÆRLIGE, FASTE, ØGEDE ELLER PØNALT BEGRUNDEDE SKADESERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE, UANSET OM AFHOLDT DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER EVENTUELT TAB AF DATA, ANVENDELSE, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB, DER SKYLDES: (I) DIN ADGANG TIL ELLER BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT TILGÅ ELLER BRUGE TJENESTERNE, (II) NOGEN BRUGERE ELLER TREDJEPARTERS ADFÆRD ELLER INDHOLD PÅ ELLER GENNEM BRUG AF NOGEN AF VORES TILKNYTTEDE SELSKABERS TJENESTER, ELLER (III) UAUTORISERET ADGANG TIL, BRUG ELLER ÆNDRING AF DIT INDHOLD, SELV HVIS POF ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADESERSTATNINGER. I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT VED GÆLDENDE LOV, VIL POF'S SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR OVER FOR DIG FOR ALLE KRAV, DER VEDRØRER TJENESTERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET EVENTUELLE BELØB, DU HAR BETALT TIL POF FOR TJENESTERNE I DEN PERIODE PÅ FIREOGTYVE (24) MÅNEDER UMIDDELBART INDEN DEN DATO, HVOR DU FØRSTE GANG ANLÆGGER SAG, DELTAGER I VOLDGIFT ELLER EVENTUELLE ANDRE SAGSANLÆG MOD POF, HVERKEN LOVBESTEMT, VED LOV ELLER BILLIGHEDSRET VED NOGEN DOMSTOL. DE BEGRÆNSNINGER AF SKADESERSTATNING, SOM ER FREMSAT I UMIDDELBART FOREGÅENDE SÆTNING, GÆLDER (i) UDEN HENSYN TIL ANSVARSGRUNDLAGET (MISLIGHOLDELSE, KONTRAKT, UDEN FOR KONTRAKT, LOVBESTEMT ELLER PÅ ANDEN VIS), (ii) UANSET TYPEN AF BRUD PÅ RETTIGHEDER, PRIVILEGIER ELLER FORPLIGTELSER, OG (iii) FOR ALLE EVENTS, TJENESTER OG DENNE AFTALE.

BESTEMMELSERNE VEDRØRENDE ANSVARSBEGRÆNSNING ANGIVET I DETTE AFSNIT 14 FINDER ANVENDELSE, SELV HVIS DINE RETSMIDLER I HENHOLD TIL DENNE AFTALE IKKE OPFYLDER DERES VÆSENTLIGE FORMÅL.

NOGLE RETSKREDSE TILLADER IKKE UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF VISSE SKADESERSTATNINGER, SÅ NOGLE ELLER ALLE UDELUKKELSERNE OG BEGRÆNSNINGERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG.

15. AFSNIT OM TVISTBILÆGGELSE

I det usandsynlige tilfælde, at vi har en juridisk tvist, parterne indvilliger i at fortsætte som følger, med undtagelse af hvor det er forbudt ifølge gældende lov.

Ethvert underafsnit i dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse, som er forbudt ifølge loven, skal ikke gælder for brugere, som er bosiddende i den retskreds, herunder underafsnit 15b, 15c, 15d, og 15e, som ikke skal gælde for brugere bosiddende inden for EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz. Den Europæiske Kommissions onlinetvistbilæggelsesplatform er tilgængelig på http://ec.europa.eu/odr. POF deltager ikke i tvistbilæggelsesprocedurer foran en forbrugervoldgiftsenhed for brugere, der er bosiddende i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz.

15a. UFORMEL TVISTBILÆGGELSESPROCES

Hvis du er utilfreds med vores tjenester af en hvilken som helst årsag, bedes du først kontakte POF's kundeservice, så vi kan forsøge at løse dine bekymringer uden behov for ekstern hjælp. Hvis du vælger at forfølge en tvist, et krav eller en uoverensstemmelse mod POF, gælder disse vilkår. I forbindelse med denne proces til tvistbilæggelse og voldgiftsprocedurerne fremsat i afsnit 15, skal “POF” betyde vores tilknyttede selskaber, medarbejdere, licensgivere og tjenesteudbydere.

POF værdsætter sit forhold til dig og sætter pris på den gensidige fordel, der opnås gennem uformel tvistbilæggelse (som defineret nedenfor). Før du formelt forfølger en tvist ved voldgift eller en småsagsdomstol, indvilliger du i først at sende en detaljeret meddelelse (“meddelelse”) til Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA. Hvis POF har en tvist med dig, indvilliger POF i først at sende dig en meddelelse til din seneste e-mailadresse, som vi har for dig, eller hvis vi ikke har en e-mailadresse, ifølge andre kontaktoplysninger tilknyttet din konto. Din meddelelse skal indeholde alle de følgende oplysninger: (1) dit fulde navn; (2) information, som lader POF identificere din konto, inklusive et billede eller et skærmbillede af din profil, din adresse, dit mobiltelefonnummer, din e-mailadresse og din fødselsdato, som du brugte til at registrere din konto, hvis relevant; og (3) en detaljeret beskrivelse af din tvist, inklusive karakteren og det faktuelle grundlag for dit krav/dine krav samt den afhjælpning, som du søger med en tilhørende beregning af dine påståede tab (om nogen). Du skal personligt underskrive denne meddelelse for, at den er gældende. POF’s meddelelse skal ligeledes indeholde en detaljeret beskrivelse af deres tvist, som skal inkludere karakteren og det faktuelle grundlag for vores krav og den afhjælpning, vi søger med en tilhørende beregning af vores tab (om nogen). Du og POF indvilliger i derefter at forhandle i god tro i et forsøg på at bilægge tvisten. Som del af disse forhandlinger i god tro, hvis POF anmoder om en telefonkonference med dig for at diskutere tvisten, indvilliger du i personligt at deltage sammen med din advokat, hvis du repræsenteres af en sådan. Ligeledes, hvis du anmoder om en telefonkonference for at diskutere POF’s tvist med dig, indvilliger POF i, at en repræsentant vil deltage. Denne uformelle proces burde føre til bilæggelse af tvisten. Hvis tvisten ikke bilægges inden for 60 dage efter modtagelse af en fuldført meddelelse, og parterne ikke på anden vis sammen er blevet enige om en forlængelse af tidsperioden for den uformelle tvistbilæggelse, kan du eller POF indlede voldgift (underlagt en parts ret til at vælge en småsagsdomstol, som fremsat nedenfor).

Fuldførelse af denne uformelle tvistbilæggelse er en betingelse forud for indgivelse af et krav til behandling ved voldgift eller småsagsdomstol. Manglende fuldførelse deraf er en overtrædelse af aftalen. Forældelsesfristen og eventuelle tidsfrister for retsafgifter vil blive sat i bero, mens du og POF deltager i denne uformelle proces til tvistbilæggelse. Medmindre det er forbudt ifølge gældende lov, må voldgiftsudbyderen, National Arbitration and Mediation (“NAM”), ikke acceptere eller administrere noget krav om voldgift og skal administrativt lukke enhver voldgift, medmindre parten som fremsætter kravet om voldgift kan skriftligt attestere, at vilkårene og betingelserne for denne uformelle tvistbilæggelsesproces var helt opfyldt. En kompetent domstol skal være autoriseret til at håndhæve denne bestemmelse og påbyde behandling ved voldgift eller småsagsdomstol.

15b. INDIVIDUEL AFHJÆLPNING: AFKALD PÅ GRUPPESØGSMÅL OG NÆVNINGESAG

I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, GIVER DIG OG POF HVER ISÆR AFKALD PÅ RETTEN TIL EN NÆVNINGESAG OG RETTEN TIL AT INDBRINGE TVISTER FOR DOMSTOLE TIL FORDEL FOR INDIVIDUEL VOLDGIFT (MED UNDTAGELSE AF SMÅSAGSDOMSTOLE SOM BESKREVET OVENFOR). DU OG POF GIVER HVER ISÆR AFKALD PÅ RETTEN TIL AT INDGIVE ELLER DELTAGE I ET GRUPPESØGSMÅL MOD DEN ANDEN PART ELLER PÅ ANDEN VIS SØGE AFHJÆLPNING PÅ GRUPPEBASIS, HERUNDER I EVENTUELLE VERSERENDE SØGSMÅL MOD POF. I DET VIDEST MULIGE OMFANG DET ER TILLADT VED LOV, SKAL DER IKKE VÆRE NOGEN RET TIL ELLER BEMYNDIGELSE AF, AT NOGET KRAV KAN AFGØRES VED VOLDGIFT ELLER RETSPROCES PÅ GRUPPE-, FÆLLES, REPRÆSENTATIV, KONSOLIDERET ELLER PRIVATADVOKAT ALMEN BASIS. VOLDGIFTSMANDEN KAN TILKENDE DEN SAMME AFHJÆLPNING, SOM KAN TILKENDES I RETTEN FORUDSAT, AT VOLDGIFTSMANDEN KUN KAN AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE (HERUNDER PÅBUD ELLER KONSTATERENDE DOM) TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART, SOM SØGER EN KENDELSE OG KUN I DET OMFANG, DET ER NØDVENDIGT FOR AT AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE, SOM ER BERETTIGET AF DEN INDIVIDUELLE PARTS KRAV. VOLDGIFTSMANDEN MÅ IKKE AFSIGE EN ENDELIG KENDELSE OM AFHJÆLPNING FOR, MOD ELLER PÅ VEGNE AF NOGEN, SOM IKKE ER EN PART I VOLDGIFTEN PÅ GRUPPE, FÆLLES, REPRÆSENTATIV ELLER PRIVAT ADVOKAT ALMEN BASIS. HVIS EN DOMSTOL FASTSLÅR, AT NOGEN AF BESTEMMELSERNE I DENNE PARAGRAF IKKE KAN HÅNDHÆVES I FORBINDELSE MED ET BESTEMT KRAV ELLER ANMODNING OM AFHJÆLPNING (SÅSOM VED ANMODNING OM ET OFFENTLIGT PÅBUD) OG ALLE APPELMULIGHEDER AF DENNE AFGØRELSE ER UDTØMT ELLER AFGØRELSEN PÅ ANDEN VIS ER ENDELIG, SÅ INDVILLIGER DU OG POF I, AT DET SPECIFIKKE KRAV ELLER DEN SPECIFIKKE ANMODNING OM AFHJÆLPNING SKAL BRINGES FOR RETTEN, MEN AT DEN SKAL UDSKYDES AFVENTENDE VOLDGIFT AF DE RESTERENDE KRAV OM AFHJÆLPNING, SOM DU HAR INDGIVET. HVIS DET FASTSLÅS, AT EN SPECIFIK PARAGRAF IKKE KAN HÅNDHÆVES, SKAL HELE DENNE BESTEMMELSE VEDRØRENDE VOLDGIFT (MED UNDTAGELSE AF AFKALD PÅ NÆVNINGESAG OG DEN UFORMELLE TVISTBILÆGGELSESPROCES) VÆRE UGYLDIG. DENNE PARAGRAF ER EN ESSENTIEL DEL AF DENNE VOLDGIFTSAFTALE.

15c. TVISTBILÆGGELSE GENNEM VOLDGIFT ELLER SMÅSAGSDOMSTOLE

Enhver tvist, ethvert krav eller enhver uoverensstemmelse mellem dig og POF (der ikke løses uformelt af POF kundeservice eller som fremsat i underafsnit 15a ovenfor), der opstår som følge af eller på nogen måde i forbindelse med denne aftale (herunder eventuel påstået overtrædelse af denne aftale), tjenesterne eller vores forhold til dig (samlet “tvist”), skal udelukkende løses gennem BINDENDE INDIVIDUEL VOLDGIFT undtagen som ellers specifikt beskrevet i dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse. “Tvist”, som benyttet i denne aftale, skal have den bredest mulige betydning og inkludere krav, som opstod før denne eller nogen tidligere aftaler forelå, og krav der opstod i aftalens løbetid eller efter opsigelse af aftalen. Desuagtet det foregående kan enten du eller POF vælger at indgive et individuelt krav til en småsagsdomstol. Hvis anmodningen om at fortsætte for en småsagsdomstol indgives efter start af voldgift , men før udnævnelse af en voldgiftsmand, skal en sådan voldgift lukkes administrativt. Enhver uoverensstemmelse vedrørende småsagsdomstolens kompetence skal bestemmes af småsagsdomstolen. Alle andre problemer (undtagen som ellers fremsat heri) skal udelukkende afgøres af voldgiftsmanden, herunder men ikke begrænset til omfanget og muligheden for at håndhæve dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse såsom som enhver anmodning om at fortsætte for en småsmagsdomstol, som fremsættes efter udnævnelse af en voldgiftsmand. Hvis du eller POF gør indsigelser mod valget af småsagsdomstolen i jeres tvist, og en kompetent domstol beslutter, at valgt at småsagsdomstolen ikke kan håndhæves, skal dette valg adskilles fra denne aftale i forbindelse med din tvist. En sådan domstolsafgørelse skal dog ikke betragtes eller anses som værende bindende med hensyn til POF’s andre kontraherende parter.

Enhver retsproces til håndhævelse af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, herunder en eventuel retsproces til at bekræfte, ændre eller annullere en voldgiftskendelse, kan anlægges i overensstemmelse med afsnit 17. I tilfælde af, at dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse ikke kan håndhæves af en hvilken som helst årsag, kan en eventuel retssag mod POF (med undtagelse af retssager for småsagsdomstole) kun anlægges i de føderale eller statslige domstole i Dallas County, Texas. Du giver hermed uigenkaldeligt samtykke til disse domstoles personlige kompetence over dig til sådanne formål og giver afkald på enhver eventuel påstand om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

15d. PROTOKOLLER FOR INDIVIDUELLE VOLDGIFTSSAGER OG GRUPPEVOLDGIFTSSAGER

uformelle meddelelses- og tvistbilæggelsesproces beskrevet i underafsnit 15a ovenfor, og når ingen af parterne har valgt småsagsdomstole. Enhver voldgift mellem dig og POF skal administreres af NAM i henhold til NAM’s gyldige fyldestgørende regler og procedurer for tvistbilæggelse (“NAM reglerne”), som er i kraft på tidspunktet for indgivelse af ethvert krav om voldgift som ændret af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse. For en kopi af NAM reglerne, bedes du besøge https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms eller kontakte NAM på NAM’s National Processing Center på 990 Stewart Avenue, 1st Floor, Garden City, NY 11530 og e-mailadressen [email protected] Hvis NAM er ude af stand til eller ikke vil udføre sine opgaver i henhold til denne aftale, skal parterne sammen blive enige om en alternativ administrator, som vil erstatte NAM og påtage sig NAM’s rolle i overensstemmelse med denne aftale. Hvis parterne ikke kan blive enige, vil de bede en kompetent domstol om at udnævne en administrator, som vil påtage sig NAM’s opgaver i henhold til denne aftale.

Parterne indvilliger i, at de følgende procedurer vil gælde for enhver voldgift, som indledes i henhold til dette afsnit om tvistbilæggelse.

 1. Indledning af en voldgiftssag – For at indlede en voldgiftssag skal du eller POF sende et krav om voldgift (“krav om voldgift”) til NAM, som detaljeret beskriver kravet/kravene og anmodningen om afhjælpning i overensstemmelse med kravene i denne aftale og NAM reglerne. Hvis du sender et krav om voldgift, skal du også sende det til POF på Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, USA, inden for 10 dage efter indgivelse af kravet om voldgift til NAM. Hvis POF sender et krav om voldgift, vil vi også sende det til den postadresse vi har for dig inden for den samme periode på 10 dage. Hvis din postadresse ikke er tilgængelig, sender vi det til den e-mailadresse vi har for dig, eller hvis vi ikke har en e-mailadresse, eventuelle andre kontaktoplysninger tilknyttet din konto. Voldgiftsmanden må ikke acceptere eller administrere noget krav om voldgift og skal administrativt lukke sådanne eventuelle krav om voldgift, som ikke skriftligt attesterer, at parten opfylder kravene fremsat i afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, eller hvis en af parterne vælger en småsagsdomstol som fremsat ovenfor.
 2. Gebyrer – Betalingen af alle gebyrer reguleres af NAM reglerne, undtagen i det omfang, at sagen er del af en gruppevoldgiftssag (som defineret nedenfor), eller hvis NAM gebyrerne og omkostningerne (inklusive voldgiftsmandens gebyrer) betales af en af parterne og reallokeres efter ordre fra voldgiftsmanden efter det konstateres, at (a) en af parterne ikke overholdte afsnit 15 af denne aftale, (b) sådan reallokering skal foretages i henhold til aftalen, eller (c) reallokering på anden vis er tilladt i henhold til gældende lov. Efter du beviser over for POF, at du har økonomiske problemer, vil vi overveje en anmodning fra dig i god tro om at betale din del af den gældende forbrugerdel af anmeldelsesafgifterne. POF er forpligtet til at sikre, at forbrugeres omkostninger forbundet med voldgift ikke udgør en barriere for afgørelsen af tvister. Hvis POF indleder en voldgiftssag mod dig, betaler vi alle gebyrer.
 3. Voldgiftsmanden – Voldgiften udføres af en enkelt, neutral voldgiftsmand (“voldgiftsmanden”) med bistand fra en hvilken som helst procesansvarlig voldgiftsmand som udnævnt ifølge NAM reglerne. (Udtrykket “voldgiftsmand” gælder for både voldgiftsmanden for kravet og den procesansvarlige voldgiftsmand). Hvis nogen har parterne har valgt en høring, skal voldgiftsmanden være samme sted som eller nær din bopæl. Voldgiftsmanden er bundet og skal overholde denne aftale. I tilfælde af, at NAM regler er i modstrid med denne aftale, skal aftalevilkårene bestemme. Hvis voldgiftsmanden vurderer, at streng anvendelse af noget vilkår i afsnit 15 af denne aftale (med undtagelse af valget af småsagsdomstole, som skal bestemmes af småsagsdomstolen) ville resultere i en uretfærdig voldgift (“uretfærdigt vilkår”), har voldgiftsmanden autoriteten til at ændre det uretfærdige vilkår i det omfang, som det er nødvendigt for at garantere en retfærdig voldgift, der er i overensstemmelse med brugsvilkårene (det “ændrede vilkår”). Ved bestemmelse af indholdet af et ændret vilkår, skal voldgiftsmanden vælge et vilkår, som nærmest udtrykker hensigten med det uretfærdige vilkår.
 4. Dispositive anmodninger – Parterne accepterer, at voldgiftsmanden skal være autoriseret til at overveje dispositive anmodninger uden en mundtlig høring af bevismateriale. Der kan anmodes om dispositive anmodninger under følgende omstændigheder: (a) inden for 30 dage efter udnævnelse af voldgiftsmanden, kan en part anmode om indgivelse af en dispositiv anmodning baseret på processkrifterne; og (b) højst 30 dage før høringen af bevismateriale, kan en part anmode om indgivelse af en dispositiv anmodning om en summarisk afgørelse baseret på parternes processkrifter og det indgivne bevismateriale.
 5. Fremlæggelse af oplysninger – Hver part kan (a) anmode om relevante, ikke-fortrolige dokumenter fra den anden part, og (b) anmode om, at den anden part fremlægger bekræftede svar på højst 5 relevante spørgsmål (inklusive underafsnit). Medmindre begge parter indvilliger i noget andet, må ingen anden form for fremlæggelse af oplysninger (inklusive vidneudsagn) benyttes. Alle sådanne anmodninger om fremlæggelse af oplysninger skal forkyndes for den anden part inden for 21 dage efter udnævnelsen af voldgiftsmanden. Den besvarende part skal give den anmodende part alle relevante, ikke-fortrolige dokumenter, svar på de stillede spørgsmål underskrevet af parterne selv, og/eller eventuelle indsigelser mod anmodningerne inden for 30 dage efter modtagelse af anmodningerne, eller i tilfælde af en indsigelse mod nogen anmodning om fremlæggelse af oplysninger 30 dage efter voldgiftsmanden bilægger tvisten. Hvis en af parterne anmoder voldgiftsmanden om at overveje en dispositiv anmodning vedrørende processkrifterne, skal tidsfristerne for sådan skriftlig fremlæggelse af oplysninger blive forlænget indtil 30 dage efter voldgiftsdommerens endelige beslutning vedrørende en sådan dispositiv anmodning. Eventuelle tvister vedrørende fremlæggelse af oplysninger eller anmodninger om forlængelser skal omgående indsendes til voldgiftdommeren til øjeblikkelig løsning. Ved afgørelse af eventuel tvist vedrørende fremlæggelse af oplysninger eller anmodning om forlængelse, skal voldgiftsdommeren tage hensyn til karakteren, beløbet og omfanget af det underliggende voldgiftskrav, omkostningerne og anden indsats, der ville være involveret i at tilvejebringe den anmodede fremlæggelse af oplysninger, sagstidsplanen, og hvorvidt den anmodede fremlæggelse af oplysninger er nødvendig for passende forberedelse af et krav eller forsvar.
 6. Fortrolighed – Efter enhver af parternes anmodning herom, skal voldgiftsmanden udstede et påbud, der kræver, at fortrolige oplysninger tilhørende enhver af parterne, der blev videregivet under voldgiften (uanset om i dokumentform eller mundtligt), ikke kan bruges eller videregives, undtagen i forbindelse med voldgiften eller en retssag for at håndhæve voldgiftskendelsen, og at eventuel tilladt arkivering af fortrolige oplysninger af retten skal forsegles.
 7. Voldgiftshøring – Du og POF er berettiget til en retfærdig høring af bevismateriale (dvs. domsforhandling) foran voldgiftsmanden. Voldgiftssager er som regel er enklere og mere strømlinede end retssager og andre retsprocesser. Parterne accepterer at give afkald på alle mundtlige høringer og indsender i stedet alle tvister til voldgiftsmanden til kendelse baseret på skriftlige indgivelser og andet bevismateriale, som parterne måtte aftale, medmindre en part skriftligt anmoder om en mundtlig høring inden for 10 dage efter den sagsøgte indleverer et svar. Hvis der anmodes om en mundtlig høring af bevismateriale, skal parterne være personligt til stede under høringen, uanset om nogen af parterne har antaget en advokat. Begge parter skal personligt være til stede under høringen. Enhver parts manglende personlige tilstedeværelse under høringen uden en henstand af en god grund beordret af voldgiftsmanden af vil resultere i en udeblivelsesdom mod den part.
 8. Voldgiftskendelse – Uanset formatet skal voldgiftsmanden fremlægge en velbegrundet skriftlig afgørelse inden for 30 dage efter høringen eller, hvis der ikke blev afholdt nogen høring, inden for 30 dage efter at eventuelle indsigelser eller supplerende erklæringer forfalder. Afgørelsen skal tydeligt angive den tildelte fritagelse, om nogen, og indeholde en kort redegørelse for årsagerne til kendelsen. Voldgiftskendelsen er kun bindende mellem dig og POF, og den vil ikke have nogen præklusiv virkning i en anden voldgiftssag eller retsproces, som involverer en anden part. Voldgiftsmanden kan dog vælge at tage kendelser fra andre voldgiftssager, som involverer en anden part, i betragtning. Voldgiftsmanden kan tilkende gebyrer og omkostninger ifølge NAM-reglerne eller i det omfang, sådanne gebyrer og omkostninger kan tilkendes i retten. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, voldgiftsmandens evne til at tilkende gebyrer og omkostninger, hvis voldgiftsmanden bestemmer, at et krav eller forsvar er unødigt eller fremsat af et uvedkommende formål eller med henblik på chikane eller i ond tro.
 9. Tilbud om forlig – Den sagsøgte kan, men er ikke forpligtet til, skriftligt at tilbyde den indsigende et forlig når som helst time før høringen af bevismateriale eller, hvis en dispositiv anmodning er tilladt, inden tilkendelse af den dispositive anmodning. Beløbet eller vilkårene i et eventuelt forligstilbud må ikke videregives til voldgiftsmanden, før efter voldgiftsmanden har afsagt en kendelse vedrørende kravet. Hvis kendelsen blev afsagt til fordel for modparten og er mindre end den sagsøgtes forligstilbud, eller hvis kendelsen er til fordel for den sagsøgte, skal modparten betale den sagsøgtes omkostninger, som denne pådrog sig efter fremsættelse af tilbuddet, herunder eventuelle advokatsalærer. Hvis nogen gældende lov eller retspraksis forbyder nogen ombytning af omkostninger afholdt under voldgiftssagen, skal tilbuddet i denne bestemmelse tjene til at standse akkumuleringen af omkostninger, som den begærende part måtte være berettiget til under det retsgrundlag, hvorpå denne sagsøger.
 10. Gruppevoldgiftssager – Hvis der på noget tidspunkt er 25 eller flere lignende krav fremsat i en voldgiftssag mod POF eller relaterede parter af de(n) samme koordinerende advokat eller de samme entiteter (“Gruppevoldgiftssag”), i overensstemmelse med definitionen af og kriterierne for gruppevoldgiftsager i NAM’s supplerende regler og procedurer vedrørende gruppevoldgiftssager og tvistbilæggelse (“NAM’s regler for gruppevoldgiftssager”, som kan tilgås på https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), skal nedenstående yderligere protokoller gælde.

i. Hvis du eller din advokat fremsætter et krav om voldgift, som hører ind under definitionen af gruppevoldgiftssager, som der henvises til ovenfor, indvilliger du i, at dit krav om voldgift skal være underlagt de yderligere protokoller, som er fremsat i dette underafsnit om gruppevoldgiftssager. Du erkender endvidere, at afgørelsen af din tvist kan forsinkes, og at enhver eventuel gældende forældelsesfrist skal beregnes fra tidspunktet for beslutning om viderebehandling af de første sager indtil din sag vælges som en bellwether-sag (toneangivende sag).

ii. NAM’s regler for gruppevoldgiftssager skal gælde, hvis din tvist af NAM alene efter eget skøn i henhold til deres regler og dette afsnit om tvistbilæggelse, anses for at være del af en gruppevoldgiftssag. Et sådant valg af NAM’s regler om gruppevoldgiftssager og den relaterede gebyroversigt skal træffes af enten dig eller POF skriftligt og indsendes til NAM og alle parter.

iii. Bellwether-sager (toneangivende sager. Domstole og voldgiftsadminstratorer opfodrer til Bellwether-sager (toneangivende sager), når der er flere tvister, der involverer lignende krav mod den samme eller relaterede parter. Advokaten for de begærende parter (herunder dig) i gruppevoldgiftssagerne og advokaten for POF skal hver vælge 15 krav om voldgift (30 i alt), og højst 30 voldgifter skal indgives, behandles, afgøres eller være verserende samtidig, og hver af de 30 voldgifter skal varetages af en forskellig voldgiftsmand i et første sæt bellwether-sager (toneangivende sager). I denne periode må ingen andre krav om voldgift, som er del af gruppevoldgiftssagerne, indsendes, behandles, afgøres eller være verserende. Hvis parterne ikke kan løse de resterende krav om voldgift efter afgørelse eller anden løsning af det første sæt bellwether-sager (toneangivende sager), skal advokaten for de begærende parter og advokaten for POF hver vælge yderligere 15 krav om voldgift (i alt 30), som skal indsendes, behandles og afgøres som individuelle voldgifter, og hver af de 30 voldgifter skal varetages af en forskellig voldgiftsmand i et første sæt bellwether-sager (toneangivende sager). I denne periode må ingen andre krav om voldgift, som er del af gruppevoldgiftssagerne, indsendes, behandles eller afgøres. Denne proces for bellwether-sager (toneangivende sager) i flere stadier, hvor hvert sæt omfatter 30 krav om voldgift, som afgøres på individuel basis, skal fortsætte, indtil hvert krav i gruppevoldgiftssagerne (herunder dit krav om voldgift) afgøres eller på anden vis løses. Gebyrer forbundet med et krav om voldgift, der er inkluderet i gruppevoldgiftssagerne, herunder gebyrer, som POF og de begærende parter (herunder dig) skylder, skal først betales efter dit krav om voldgift vælges som del af et sæt bellwether-sager (toneangivende sager) og således udvælges til indgivelse, behandling og afgørelse. Enhver eventuel gældende forældelsesfrist skal beregnes fra tidspunktet, hvor du indleder den uformelle tvistbilæggelsesproces fremsat i aftalens underafsnit 15a, og hvis den første gruppevoldgiftssags krav om voldgift vælges til det første sæt bellwether-sager, er blevet indgivet, vil dine krav fortsat være tidsmæssigt sat i bero, indtil dit krav om voldgift er afgjort, tilbagekaldt eller aftalt. En kompetent domstol beliggende i et værneting, som er tilladt i henhold til afsnit 17 af aftalen, skal have beføjelsen til at håndhæve dette underafsnit.

iv. Du og POF er enige om, at vi hver især værdsætter integriteten og effektiviteten af processen involveret med voldgift og småsagsdomstole, og ønsker at benytte denne proces til retfærdig bilæggelse af ægte og oprigtige tvister mellem os. Du og POF anerkender og accepterer at handle i god tro for at sikre retfærdig bilæggelse af ægte og oprigtige tvister. Parterne accepterer endvidere, at anvendelse af disse procedurer forbundet med gruppevoldgiftssager er passende veltilrettelagte til at resultere i effektiv og retfærdig afgørelse af sådanne sager.

15e. FREMTIDIGE ÆNDRINGER OG TILBAGEVIRKENDE KRAFT

Dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelser gælder for alle tvister mellem parterne, herunder for eventuelle krav, der allerede er gjort gældende mod dig eller POF inden dit samtykke til denne aftale og til krav, som måtte blive gjort gældende mod dig eller POF efter dit samtykke til denne aftale. Desuagtet eventuelle bestemmelser i denne aftale om det modsatte, kan du vælge at fravælge den tilbagevirkende kraft af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelser for krav, der er blevet gjort gældende mod dig eller mod POF inden tidspunktet for dit samtykke til aftalen. Du kan fravælge dette ved at sende os en skriftlig meddelelse til den følgende e-mailadresse inden for 30 dage, efter du giver dit samtykke til denne aftale: [email protected] Undlad venligst at rette forespørgsler om kundeservice til [email protected], da de ikke vil blive besvaret; sådanne forespørgsler skal rettes til kundeservice på [email protected]. Du skal inkludere tilstrækkelig information til at identificere din konto/dine konti såsom e-mailadressen eller telefonnummeret forbundet med din konto/dine konti og skal inkludere en erklæring om, at du fravælger den tilbagevirkende kraft for dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse. Bemærk: Hvis du fravælger den tilbagevirkende kraft af dette afsnit 15 vedrørende tvistbilæggelse, vil du stadig være underlagt og bundet af eventuelle afsnit vedrørende tvistbilæggelse og voldgiftsprocedurer, som du tidligere accepterede, herunder eventuelle afsnit vedrørende voldgiftsbestemmelser, afkald på gruppesøgsmål og tilbagevirkende kraft. Parterne vil desuden, uanset of du fravælger den tilbagevirkende kraft af disse ændringer, bilægge eventuelle krav, som gøres gældende mod dig eller POF efter dit samtykke til denne aftale i overensstemmelse med dette afsnit vedrørende tvistbilæggelse.

16. GÆLDENDE LOVGIVNING

Lovgivningen i Texas og Federal Arbitration Act finder anvendelse ved enhver tvist (undtagen hvor forbudt ved lov).

I det videst mulige omfang det er tilladt ved lov, finder lovene i Texas, USA, uden hensyntagen til Texas' lovkonfliktregler, anvendelse for eventuelle tvister, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med denne aftale eller vores tjenester. For at undgå enhver tvivl, erstatter valget af Texas’ gældende lovgivning for bruger bosiddende uden for USA ikke eventuel præceptiv forbrugerbeskyttelseslovgivning i retskredsen, hvor du var bosiddende på tidspunktet for din accept af denne aftale. Uanset ovenstående reguleres tvistbilæggelsesprocessen fremsat i afsnit 15 af Federal Arbitration Act.

17. VALG AF VÆRNETING/FORUM

I det videst mulige omfang det er tilladt ved lov, eventuelle krav, der ikke indgives til voldgift af en hvilken som helst årsag, skal afgøres ved retssag i Dallas County, Texas (med undtagelse af krav, der anlægges ved småsagsdomstole eller for brugere bosiddende i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz eller i en anden retskreds, hvor forbudt ved lov).

Med undtagelse af hvor det er forbudt ifølge loven, herunder for brugere, der er bosiddende i EU, EØS, Storbritannien eller Schweiz, som kan indgive krav i deres bopælsland i overensstemmelse med gældende lovgivning, og med undtagelse af krav, som høres ved en småsagsdomstol, som fremsat i afsnit 15, vil alle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne aftale, vores tjenester, eller dit forhold til POF, der af en hvilken som helst årsag ikke skal afgøres ved voldgift eller indgivet til en småsagsdomstol, udelukkende blive afgjort i de føderale eller statslige domstole beliggende i Dallas County, Texas, USA. Du og POF giver samtykke til udøvelsen af personlig kompetence tilhørende domstole i staten Texas og giver afkald på eventuel påstand om, at sådanne domstole udgør et uhensigtsmæssigt forum.

18. SKADESLØSHOLDELSE AF DIG

Du accepterer at holde POF skadesløs, hvis der indgives et krav mod POF på grund af dine handlinger.

Du accepterer, i det omfang tilladt ved gældende lovgivning, at forsvare, fritage og holde POF, vores tilknyttede selskaber og deres og vores respektive ledere, direktører, agenter og medarbejdere skadesløs for og imod enhver og alle klager, forlangender, krav, skadeserstatninger, tab, omkostninger, forpligtelser og udgifter, herunder advokatsalærer, der skyldes, opstår som følge af eller på enhver måde vedrører din adgang til eller brug af vores tjenester, dit indhold, din adfærd over for andre brugere, eller dit brud på denne aftale.

19. ACCEPT AF VILKÅR

Ved at bruge vores tjenester accepterer du vilkårene i denne aftale.

Ved at bruge vores tjenester, uanset om det er gennem en mobilenhed, mobilapplikation eller computer, accepterer du at være bundet af (i) disse vilkår, som vi kan ændre fra tid til anden, (ii) vores databeskyttelsespolitik, cookiepolitik, fællesskabsretningslinjer, og sikkerhedstips (iii) eventuelle yderligere vilkår ved køb. Hvis du ikke accepterer at være bundet af alle vilkårene i denne aftale, er du ikke berettiget til at bruge vores tjenester.

Alle stedord og eventuelle variationer deraf skal anses for at henvise til hankøn, hunkøn, intetkøn, ental eller flertal, som krævet af identiteten af de enheder eller personer, der henvises til.

20. HELE AFTALEN

Denne aftale erstatter eventuelle tidligere aftaler eller erklæringer.

Disse vilkår, sammen med databeskyttelsespolitik, cookiepolitik, fællesskabsretningslinjer, og sikkerhedstips, og eventuelle yderligere vilkår ved køb, indeholder hele aftalen mellem dig og POF vedrørende brugen af vores tjenester. Vilkårene erstatter alle tidligere aftaler, erklæringer og ordninger mellem os, uanset om de er skriftlige eller mundtlige. Hvis nogen bestemmelse i disse vilkår findes ugyldig, ulovlig eller på anden måde uden retskraft, skal de resterende vilkår forblive fuldt ud gældende. Virksomhedens undladelse af at udøve eller håndhæve eventuel rettighed eller bestemmelse i disse vilkår udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Du accepterer, at din POF-konto ikke kan overføres, og at alle dine rettigheder til din konto og dens indhold ophører ved din død, medmindre andet er foreskrevet ved lov. Alle rettigheder og licenser, der tildeles herunder, kan ikke overføres eller overdrages af dig, men kan overdrages af os uden begrænsning. Intet agentur-, partnerskabs-, joint venture-, tillids- eller andet særligt forhold eller ansættelse oprettes som følge af disse vilkår, og du skal ikke fremsætte eventuelle erklæringer på vegne af eller binde POF på nogen måde.

21. SÆRLIGE STATSVILKÅR

Der gælder særlige vilkår i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin

For abonnenter, der er bosiddende i New York:

 • Tjenesterne garanterer ikke et eventuelt antal af “henvisninger” - snarere er tjenesternes funktionalitet således, at abonnenten kan se så mange profiler, som han/hun ønsker.
 • Ved skriftlig meddelelse leveret til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, kan abonnenter sætte deres abonnement i bero i op til et år.
 • Hvordan dine oplysninger bruges, og hvordan du kan få adgang til dine oplysninger, er angivet i vores databeskyttelsespolitik.
 • Du kan gennemgå New York Dating Service Consumer Bill of Rights her.

For abonnenter, der er bosiddende i North Carolina:

 • Du kan gennemgå rettighederne tilhørende købere i North Carolina her.

For abonnenter, der er bosiddende i Illinois, New York, North Carolina og Ohio:

 • Vores tjenester er bredt tilgængelige i USA – hvis du mener, at du er flyttet uden for et sted, hvor vi leverer tjenesterne, bedes du kontakte os via skriftlig meddelelse leveret til Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, USA, og vi vil samarbejde med dig om at levere alternative tjenester eller en refusion. For abonnenter, der er bosiddende i Arizona, Californien, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island og Wisconsin:

Din ret til at opsige – Du kan opsige dit abonnement uden strafgebyr eller forpligtelse til enhver tid før midnat den tredje hverdag efter den dato, hvor du oprettede abonnementet. I tilfælde af, at du dør før udløbet af din abonnementsperiode, skal dit bo være berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter din død. I tilfælde af, at du bliver handicappet (så du ikke er i stand til at bruge vores tjenester) før udløbet af din abonnementsperiode, er du berettiget til en refusion af den del af eventuel betaling, som du har foretaget for dit abonnement, som kan tildeles perioden efter dit handicap ved at underrette virksomheden på samme måde, som du anmoder om en refusion som beskrevet ovenfor i afsnit 8.

POF’s supplerende brugsvilkår (LIVE!)

Ikrafttrædelsesdato: oktober 20, 2019

 1. Disse supplerende brugsvilkår supplerer og er i tillæg til den aftale om brugsvilkår, som du allerede har accepteret som POF-bruger, og gælder kun for din brug af POF LIVE!-tjenesten (“LIVE!-tjenesterne”). I tillæg til disse supplerende brugsvilkår, reguleres din brug af LIVE!- tjenesterne af aftalen om brugsvilkår for Plenty of Fish (herunder, men ikke begrænset til, som en del af “tjenesterne”), Plenty of Fish-databeskyttelsespolitikken, the Plenty of Fish- fællesskabsretningslinjerne, og MeetMe-vilkårene og -betingelserne samt MeetMe-databeskyttelsespolitikken. I henhold til aftalen om brugsvilkår for Plenty of Fish forbeholder vi os ret til at ændre de supplerende brugsvilkår til enhver tid.
 2. Du forstår og accepterer, at LIVE!- tjenesterne leveres af The Meet Group, Inc., og at du ved at tilgå LIVE!- tjenesterne vil se indhold, der kan leveres af enten en POF- eller Meet Group-bruger, og at dit indhold kan ses af enten en POF- eller Meet Group-bruger.
 3. Du forstår og accepterer, at Meet Group, Inc. fungerer som udbyderen af tjenesterne og som den dataansvarlige for eventuelle oplysninger eller indhold, som du tilvejebringer eller genererer gennem LIVE!- tjenesterne, og som sådan, med undtagelse af køb foretaget gennem POF, forstår og accepterer du, at POF ikke er erstatningsansvarlig over for dig på nogen måde, i henhold til enhver teori om erstatningsansvar, eller for ethvert beløb, og ethvert sådant erstatningsansvar er underlagt MeetMe-vilkårene og -betingelserne samt MeetMe-databeskyttelsespolitikken.
 4. Fordi LIVE!- tjenesterne hostes separat, kan nogle af dine indstillinger i POF muligvis ikke overføres til LIVE!- tjenesterne. Hvis du f.eks. skjuler din profil i POF, skjules din profil ikke på LIVE!- tjenesterne, og når du har skjult din profil på POF, kan du fortsætte med at blive vist på førertavler på LIVE!- tjenesterne, eller når du bruger LIVE!- tjenesterne til visning eller streaming.
 5. Fra tid til anden, kan du, som en del af LIVE!- tjenesterne, få mulighed for at købe “Live-kreditter”. For at undgå enhver tvivl er sådanne Live-kreditter “virtuelle varer”, som angivet i afsnit 8(c) i aftalen om brugsvilkår for Plenty of Fish. Live-kreditter kan kun bruges på LIVE!- tjenester, og kan ikke bruges på POF-platformen. Brug af Live-kreditter er udtrykkeligt underlagt afsnittet om gaver i MeetMe-vilkårene og -betingelserne samt MeetMe-databeskyttelsespolitikken. ALLE KØB AF LIVE-KREDITTER ER ENDELIGE OG KAN IKKE REFUNDERES. UBRUGTE LIVE-KREDITTER UDLØBER 180 DAGE FRA KØBSDATOEN.
 6. I det omfang du modtager gaver som en del af din brug af LIVE!- tjenesterne, reguleres modtagelse af sådanne gaver og muligheden for at indløse sådanne gaver udelukkende af MeetMe Terms and Conditions and Privacy Policy; for at undgå tvivl accepterer du, at du udelukkende vil henvende dig til The Meet Group, Inc. for at løse eventuelle problemer omkring din modtagelse eller indløsning af eventuelle modtagne gaver.
Copyright 2001-2022 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH and PLENTY OF er registreret trademarks af Plentyoffish Media ULC