• Over
 • Functies
 • Community
 • Jobs

GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

GEBRUIKSVOORWAARDENOVEREENKOMST

Gebruiksvoorwaardenovereenkomst Plenty of Fish

Ingangsdatum 16 novembre 2022; klik hier om een PDF te downloaden

Abonnees in Californië: U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen vóór middernacht van de derde werkdag na de datum waarop u zich hebt geabonneerd, zonder boete of verplichting. Als u zich hebt geabonneerd via een externe dienst (bijv. Apple ID, Google Play), moet u annuleren via uw externe dienst, zoals meer gedetailleerd uiteengezet in paragraaf 8a. Als u zich via uw Apple ID hebt geabonneerd, worden restituties afgehandeld door Apple, niet door POF. U kunt restitutie aanvragen bij Apple via uw Apple ID-account op uw telefoon of op https://getsupport.apple.com. Alle andere gebruikers kunnen restitutie aanvragen door contact op te nemen met de klantendienst van POF via ons Help Center, of door een ondertekende en gedateerde verklaring te sturen of af te geven waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert, of woorden van gelijke strekking. Vermeld ook uw naam en het e-mailadres, telefoonnummer of andere unieke identificatie die u hebt gebruikt om u aan te melden voor uw account.

De kennisgeving dient te worden verzonden naar: POF, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS/USA. De activiteiten van het bedrijf worden gedeeltelijk uitgevoerd op 8750 N. Central Expressway, Suite 1400, Dallas, TX 75205, VS/USA. U kunt deze gebruiksvoorwaarden (“voorwaarden”) per e-mail toegestuurd krijgen door een brief te sturen naar Terms Inquiries, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS/USA. In overeenstemming met Cal. Civ. Code (Burgerlijk wetboek van Californië) §1789.3, kunt u klachten melden bij de Complaint Assistance Unit van de afdeling Consumer Services van het California Department of Consumer Affairs door schriftelijk contact met hen op te nemen via Consumer Information Division, 1625 North Market Blvd., Suite N112 Sacramento, CA 95834, VS/USA, of telefonisch op (800) 952-5210.

We hebben aan het begin van elke paragraaf korte samenvattingen opgenomen om het voor u gemakkelijker te maken deze overeenkomst te lezen en te begrijpen. De samenvattingen vervangen niet de tekst van elke paragraaf en wij raden aan om elke paragraaf nog steeds in zijn geheel te lezen.

1. INLEIDING

Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de diensten van POF, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaardenovereenkomst (de “voorwaarden” of “overeenkomst”), inclusief ons Privacybeleid, Cookiebeleid, Richtlijnen voor de gemeenschap en Veiligheidstips, dus het is belangrijk dat u deze overeenkomst en deze beleidslijnen en procedures zorgvuldig leest voordat u een account aanmaakt.

NEEM DE BEPALINGEN VOOR GESCHILLENBESLECHTING IN PARAGRAAF 15 HIERONDER ZORGVULDIG DOOR. DEZE BEPALEN DE MANIER WAAROP VORDERINGEN TUSSEN U EN POF ZULLEN WORDEN BEHANDELD. DEZE BEPALINGEN OMVATTEN EEN VERPLICHTE PROCEDURE VOOR INFORMELE GESCHILLENBESLECHTING VOORAFGAAND AAN ARBITRAGE, EEN ARBITRAGEOVEREENKOMST, KIEZEN VAN EEN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN, VERKLARING VAN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN, AANVULLENDE PROCEDURES VOOR GROEPSARBITRAGEINDIENINGEN EN AFSTAND VAN JURYRECHTSPRAAK DIE VAN INVLOED ZIJN OP UW RECHTEN. BIJ ARBITRAGE IS ER DOORGAANS MINDER INFORMATIEUITWISSELING EN BEROEPSPROCEDURE DAN BIJ DE RECHTBANK.

We kunnen de voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U moet deze pagina dus regelmatig controleren op herzieningen.

Welkom bij POF, beheerd door MTCH Technology Services Limited ("MTCH Technology") voor gebruikers in de Europese Unie (“EU”), Europese Economische Ruimte (“EER”), het Verenigd Koninkrijk (“VK”) of Zwitserland en beheerd door Plentyoffish Media ULC voor alle andere gebruikers. Zoals gebruikt in deze overeenkomst verwijzen de termen "POF", "ons", "wij", "het bedrijf" en "onze" naar Plentyoffish Media ULC en/of MTCH Technology Services Limited, indien van toepassing. Samen kunnen u en POF worden aangeduid als de “partijen” of afzonderlijk als “partij”.

Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van onze diensten op pof.com (de "website"), de mobiele applicatie van POF (de "app"), of andere platforms of diensten die POF kan aanbieden (gezamenlijk de "dienst" of onze "diensten"), gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze gebruiksvoorwaarden (de "voorwaarden" of "overeenkomst"). Deze overeenkomst is van toepassing op iedereen die toegang heeft tot of gebruikmaakt van onze diensten, ongeacht de registratie- of abonnementsstatus.

Uw gebruik van onze diensten is ook onderworpen aan het het Privacybeleid, Cookiebeleid, Richtlijnen voor de gemeenschap en Veiligheidstips, en alle voorwaarden die aan u worden bekendgemaakt en waarmee u akkoord gaat wanneer u aanvullende functies, producten of diensten koopt van POF ("Aanvullende voorwaarden bij aankoop"), die door middel van verwijzing in deze overeenkomst zijn opgenomen. Als u niet gebonden wilt zijn door deze overeenkomst, gebruik dan onze diensten niet en verkrijg er geen toegang toe.

We behouden ons het recht voor om de voorwaarden op elk moment te wijzigen, aan te passen of te veranderen. Kennisgeving van elke wezenlijke wijziging wordt op deze pagina gepubliceerd met een herziene ingangsdatum. In bepaalde omstandigheden kunnen we u via e-mail of andere middelen op de hoogte stellen van een wijziging aan de voorwaarden; u bent echter verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van deze pagina op eventuele wijzigingen. Als u onze diensten blijft gebruiken, gaat u akkoord met elke wijziging en bent u wettelijk gebonden aan de bijgewerkte voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een wijziging in de voorwaarden, moet u onmiddellijk stoppen met de toegang tot en het gebruik van onze diensten.

2. AANSPRAKELIJKHEID ACCOUNT; UW VERANTWOORDELIJKHEDEN

Voordat u een account aanmaakt op POF, moet u er zeker van zijn dat u in aanmerking komt voor het gebruik van onze diensten. In deze paragraaf wordt ook beschreven wat u wel en niet kunt doen bij het gebruik van de diensten, evenals de rechten die u POF verstrekt.

U bent niet bevoegd om een account aan te maken of de diensten te gebruiken, tenzij al het volgende waar is, en door gebruik te maken van onze diensten verklaart en garandeert u dat:

 1. u ten minste 18 jaar oud bent;
 2. u wettelijk gekwalificeerd bent om een bindend contract aan te gaan met POF;
 3. u zich niet bevindt in een land dat onderworpen is aan een embargo van de Amerikaanse overheid, of dat door de Amerikaanse overheid is aangewezen als een land dat 'terrorisme ondersteunt';
 4. u op geen enkele lijst staat van personen voor wie het verboden is zaken te doen met de Verenigde Staten;
 5. het u niet wettelijk verboden is om onze diensten te gebruiken;
 6. u geen misdrijf of strafbaar feit (of misdrijf van vergelijkbare ernst), een seksuele misdaad of een misdaad met geweld of een dreiging met geweld hebt gepleegd, daar niet voor bent veroordeeld, of dit niet hebt betwist, tenzij u clementie hebt ontvangen voor een niet-gewelddadige misdaad en we hebben vastgesteld dat u waarschijnlijk geen bedreiging vormt voor andere gebruikers van onze diensten;
 7. u zich niet hoeft te registeren als zedendelinquent in een staats-, federaal of lokaal register voor zedendelinquenten;
 8. u niet meer dan één account op onze diensten hebt; en
 9. u niet eerder door ons uit onze diensten of uit die van onze partners bent verwijderd, tenzij u onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebt om een nieuwe account aan te maken.

Als u op enig moment niet meer aan deze vereisten voldoet, wordt alle toestemming voor toegang tot onze diensten of systemen automatisch ingetrokken en moet u uw account onmiddellijk verwijderen.

U gaat ermee akkoord om:

 1. deze voorwaarden na te leven en deze pagina van tijd tot tijd te bezoeken om te zorgen dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen;
 2. alle toepasselijke wetten na te leven, inclusief maar niet beperkt tot privacywetten, intellectuele eigendomswetten, antispamwetten en regelgevende vereisten;
 3. de nieuwste versie van de website en/of app te gebruiken;
 4. andere gebruikers op een beleefde en respectvolle manier te behandelen, zowel binnen als buiten onze diensten;
 5. respectvol te zijn wanneer u communiceert met onze medewerkers van de klantendienst of andere medewerkers;
 6. de veiligheidstips te bekijken;
 7. de Richtlijnen voor de gemeenschapzoals van tijd tot tijd bijgewerkt, door te nemen en na te leven; en
 8. een sterk wachtwoord te kiezen en redelijke maatregelen te nemen om de veiligheid van uw inloggegevens te beschermen.

U gaat ermee akkoord dat u het volgende niet zult doen:

 1. Uw identiteit, leeftijd, huidige of eerdere functies, kwalificaties of banden met een persoon of entiteit verkeerd voorstellen;
 2. De diensten gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de diensten of het gebruik ervan door andere gebruikers verhindert;
 3. Onze diensten gebruiken op een manier die het platform, de servers of de netwerken van onze diensten verstoort, hindert of negatief beïnvloedt;
 4. Onze diensten gebruiken voor enig schadelijk, illegaal of laakbaar doel, inclusief, maar niet beperkt tot, het gebruik van virtuele artikelen voor het witwassen van geld of andere financiële misdrijven;
 5. Personen lastigvallen, pesten, achtervolgen, intimideren, aanvallen, belasteren, schaden of anderszins slecht behandelen;
 6. Verboden inhoud plaatsen of doorgeven (zie hieronder);
 7. Wachtwoorden vragen voor welk doel dan ook, of persoonlijk identificeerbare informatie voor commerciële of onwettige doeleinden van andere personen, of persoonlijke informatie van iemand anders verspreiden zonder zijn of haar toestemming;
 8. Geld of andere zaken van waarde vragen aan een andere gebruiker, hetzij als geschenk, lening of vorm van compensatie;
 9. De account van iemand anders gebruiken;
 10. Onze diensten gebruiken met betrekking tot fraude, een piramidespel of andere soortgelijke praktijken; of
 11. De voorwaarden van de licentie die aan u is verleend door POF schenden (zie paragraaf 6 hieronder).
 12. Privé- of bedrijfseigen informatie openbaar maken waarvoor u niet het recht hebt deze openbaar te maken;
 13. Kopiëren, aanpassen, overdragen, distribueren of afgeleide werken maken van ledeninhoud of van onze inhoud, of auteursrechtelijk materiaal, afbeeldingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken of andere intellectuele eigendommen, inhoud of eigendomsinformatie toegankelijk via onze diensten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van POF;
 14. Zeggen of insinueren dat verklaringen die u doet ondersteund worden door POF;
 15. Een robot, crawler of applicatie voor het vinden/zoeken van websites, proxy of ander(e) handmatig of automatisch apparaat, methode of proces gebruiken om gegevens van de gebruikers te bekijken, op te halen of indexeren, data te analyseren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of presentatie van onze diensten of de inhoud ervan reproduceren of omzeilen;
 16. Virussen of andere kwaadaardige codes opladen of anderszins de beveiliging van onze diensten aantasten;
 17. Kopteksten manipuleren of anderszins identificatiemiddelen manipuleren om de herkomst van aan ons of via onze diensten overgedragen informatie verhullen;
 18. Enig deel van onze diensten zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van POF te ‘framen’ of te ‘spiegelen’;
 19. Metatags of code of andere apparaten gebruiken die verwijzingen naar POF of het platform (of een handelsmerk, handelsnaam, dienstmerk, logo of slagzin van POF) bevatten om iemand te verwijzen naar een andere website voor welk doeleinde dan ook;
 20. Enig deel van onze diensten aanpassen, wijzigen, in sublicentie geven, vertalen, verkopen, nabouwen, ontcijferen, decompileren of anderszins demonteren, of veroorzaken dat anderen dit doen;
 21. Applicaties van derden gebruiken of ontwikkelen die inwerken op onze diensten of ledeninhoud of -informatie zonder onze schriftelijke toestemming;
 22. De applicatieprogrammeringsinterface van POF gebruiken, toegang daartoe verkrijgen of publiceren zonder onze schriftelijke toestemming;
 23. De kwetsbaarheid van onze diensten of welk systeem of netwerk dan ook, peilen, scannen of testen;
 24. Aanmoedigen, bevorderen van, of instemmen met activiteiten die in strijd zijn met deze voorwaarden.
 25. Een nieuwe account aanmaken nadat we uw account hebben opgeschort of beëindigd, tenzij u onze uitdrukkelijke toestemming ontvangt.

De aan u verleende licentie op grond van deze voorwaarden en elke autorisatie voor toegang tot de diensten wordt automatisch ingetrokken in het geval dat u één van de bovenstaande handelingen uitvoert.

Verboden inhoud - POF verbiedt het opladen of doorgeven van inhoud die:

 1. mogelijk als beledigend kan worden beschouwd of die bedoeld is om iemand anders te intimideren, van streek te maken, in verlegenheid te brengen, te alarmeren of te irriteren;
 2. obsceen, pornografisch, gewelddadig is of anderszins de menselijke waardigheid kan aantasten, of naaktheid bevat;
 3. kwetsend, beledigend of bedreigend, discriminerend is of die racisme, seksisme, haat of onverdraagzaamheid bevordert of aanmoedigt;
 4. illegale activiteiten aanmoedigt of faciliteert, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, terrorisme, racistische haat of inhoud waarvan het indienen op zichzelf een strafbaar feit vormt;
 5. lasterlijk, smadelijk of onwaar is;
 6. betrekking heeft op commerciële activiteiten (inclusief, maar niet beperkt tot, verkoop, wedstrijden, promoties en reclame, verzoeken om diensten, relaties met een "rijke mainteneur" of "betaalde maitresse", koppelingen naar andere websites of telefoonnummers van speciale lijnen);
 7. het verzenden van ongewenste e-mails of spam omvat;
 8. spionnagesoftware, advertentiesoftware, virussen, corrupte bestanden, wormprogramma's of andere kwaadaardige code bevat ontworpen om de functionaliteit van software, apparatuur, telecommunicatie, netwerken, servers of andere apparatuur, Trojaans paard of enig ander materiaal dat is ontworpen om gegevens of persoonlijke informatie te beschadigen, te verstoren, ten onrechte te onderscheppen of te onteigenen, hetzij van POF of anderszins;
 9. inbreuk maakt op de rechten van een derde partij (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten);
 10. niet door u is geschreven of automatisch is gegenereerd, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door POF;
 11. de afbeelding of gelijkenis van een andere persoon bevat zonder de toestemming van die persoon (of in het geval van een minderjarige, de ouder of voogd van de minderjarige), of die een afbeelding of gelijkenis is of een minderjarige zonder begeleiding van de ouder of voogd van de minderjarige—om iedere twijfel uit te sluiten: POF staat geen foto’s van minderjarigen toe en elke foto waar een minderjarige op staat wordt verwijderd.;
 12. niet overeenkomt met het beoogde gebruik van de diensten; of
 13. de reputatie van POF of haar partners kan schaden.

Het opladen of doorgeven van inhoud die deze voorwaarden schendt ("verboden inhoud") kan leiden tot de onmiddellijke opschorting of beëindiging van uw account.

3. INDHOLD

Het is belangrijk dat u uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de inhoud van onze diensten begrijpt, inclusief alle inhoud die u verstrekt of plaatst. Het is uitdrukkelijk verboden om ongepaste inhoud te plaatsen.

Tijdens het gebruik van onze diensten hebt u toegang tot: (i) inhoud die u oplaadt of verstrekt tijdens het gebruik van onze diensten ("uw inhoud"); (ii) inhoud die andere gebruikers opladen of verstrekken tijdens het gebruik van onze diensten ("ledeninhoud"); en (iii) inhoud die POF levert op en via onze diensten ("onze inhoud"). In deze overeenkomst omvat "inhoud", zonder beperking, alle tekst, afbeeldingen, video, audio of ander materiaal op onze diensten, inclusief informatie over gebruikersprofielen en in rechtstreekse berichten tussen gebruikers.

3a. UW INHOUD

U bent verantwoordelijk voor uw inhoud. Geef niets door waarvan u niet zou willen dat anderen het zien, dat een inbreuk op deze overeenkomst zou zijn, of dat u of ons kan blootstellen aan wettelijke aansprakelijkheid.

U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw inhoud en daarom stemt u ermee in ons te vrijwaren van, te verdedigen tegen, te ontslaan van en schadeloos te stellen voor alle vorderingen die in verband met uw inhoud worden ingediend.

U verklaart en garandeert ons dat de informatie die u aan ons of een andere gebruiker verstrekt juist is, inclusief alle informatie die via Facebook of andere bronnen van derden (indien van toepassing) wordt ingediend en dat u uw accountinformatie indien nodig zult bijwerken om de nauwkeurigheid ervan te waarborgen.

De inhoud van uw individuele profiel moet relevant zijn voor het beoogde gebruik van onze diensten. U mag geen persoonlijk contact of bankgegevens weergeven ongeacht of dit betrekking heeft op u of iemand anders (bijvoorbeeld namen, woonadressen of postcodes, telefoonnummers, e-mailadressen, URL's, creditkaart-/pinpas- of andere bankgegevens). Als u ervoor kiest om persoonlijke informatie over uzelf aan andere gebruikers bekend te maken, doet u dat op eigen risico. We raden u aan om voorzichtig te zijn bij het online bekendmaken van persoonlijke informatie.

Uw individuele profiel is zichtbaar voor andere mensen over de hele wereld, dus zorg ervoor dat u uw inhoud met een gerust hart kunt doorgeven voordat u dit plaatst. U erkent en gaat ermee akkoord dat uw inhoud kan worden bekeken door andere gebruikers en dat, niettegenstaande deze voorwaarden, andere gebruikers uw inhoud kunnen doorgeven aan derden. Door uw inhoud op te laden verklaart en garandeert u ons dat u over alle benodigde rechten en licenties beschikt om dat te doen en verleent u ons automatisch een licentie om uw inhoud te gebruiken zoals bepaald in paragraaf 7 hieronder.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat wij uw inhoud kunnen controleren of bekijken en dat wij het recht hebben om op elk moment en naar eigen goeddunken uw inhoud te verwijderen, wissen, bewerken, beperken of blokkeren of de toegang ertoe te voorkomen. Bovendien begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat wij niet verplicht zijn om uw inhoud weer te geven of te bekijken.

3b. LEDENINHOUD

Hoewel u toegang hebt tot ledeninhoud, is deze niet van u en mag u de ledeninhoud niet kopiëren of gebruiken voor enig doel, behalve zoals beschreven in deze voorwaarden.

Andere gebruikers geven ook inhoud door op onze diensten. Ledeninhoud is eigendom van de gebruiker die de inhoud heeft geplaatst en wordt opgeslagen op onze servers en weergegeven op aanwijzing van die gebruiker.

U hebt geen rechten met betrekking tot ledeninhoud en tenzij uitdrukkelijk toegestaan door POF mag u ledeninhoud alleen gebruiken voor zover uw gebruik in overeenstemming is met het doel van onze diensten om het gebruik toe te staan om met elkaar te communiceren en elkaar te ontmoeten. U mag ledeninhoud niet kopiëren of gebruiken voor commerciële doeleinden, om ongewenste e-mail (spam) te versturen, om te intimideren of om onwettige bedreigingen te uiten. Wij behouden ons het recht voor om uw account te beëindigen als u ledeninhoud misbruikt.

3c. ONZE INHOUD

POF is eigenaar van alle andere inhoud op onze diensten.

Alle andere tekst, inhoud, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, handelsmerken, logo's, geluiden, illustraties en foto’s en andere intellectuele eigendommen die op onze diensten verschijnen, zijn het eigendom van, worden beheerd of in licentie gegeven door ons en worden beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Alle rechten, eigendomsrechten en belangen in en op onze inhoud blijven te allen tijde van ons.

Wij verlenen u een beperkte licentie voor toegang tot en gebruik van onze inhoud zoals bepaald in paragraaf 6 hieronder en wij behouden ons alle andere rechten voor.

4. ONGEPASTE INHOUD EN WANGEDRAG; MELDINGEN

POF tolereert geen ongepaste inhoud of ongepast gedrag op onze diensten.

We zetten ons in voor de handhaving van een positieve en respectvolle POF-gemeenschap en we tolereren geen ongepaste inhoud of wangedrag, hetzij op of buiten de diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, op door onze partners beheerde diensten) We moedigen u aan om ongepast(e) ledeninhoud of wangedrag door andere gebruikers te melden. U kunt een gebruiker rechtstreeks melden via de koppeling "Gebruiker rapporteren" op het profiel van een gebruiker of in de berichtenomgeving. U kunt ook een e-mail sturen naar de klantendienst van POF via [email protected].

Zoals uiteengezet in ons Privacybeleid, kunnen we gegevens doorgeven aan onze partners voor de veiligheid en beveiliging van onze gebruikers en kunnen we de nodige acties ondernemen als we denken dat u deze voorwaarden hebt geschonden, waaronder verbanning uit onze diensten en/of de diensten van onze partners (zoals Tinder, OkCupid, Match, Meetic, BlackPeopleMeet, LoveScout24, OurTime, Pairs, ParPerfeito en Twoo; klik hier voor meer informatie), en/of het voorkomen dat u nieuwe accounts aanmaakt. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat we geen informatie aan u mogen doorgeven met betrekking tot uw account als dit mogelijk de veiligheid of privacy van onze andere gebruikers in gevaar zou brengen.

Ledeninhoud is onderworpen aan de algemene voorwaarden van paragraaf 512(c) en/of 512(d) van de Digital Millennium Copyright Act 1998 (DMCA). Om een klacht in te dienen met betrekking tot ledeninhoud die inbreuk kan maken op intellectuele eigendom, zie paragraaf 12 (Digital Millennium Copyright Act) hieronder.

5. PRIVACY

Privacy is belangrijk voor ons. We hebben hierover een afzonderlijk beleid dat u moet lezen.

Voor informatie over hoe POF en haar partners uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en doorgeven, gelieve ons privacybeleidte lezen. Door onze diensten te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

6. RECHTEN DIE U DOOR POF WORDEN VERLEEND

POF verleent u het recht om onze diensten te gebruiken en ervan te genieten, op basis van deze voorwaarden.

Zolang u deze voorwaarden naleeft, verleent POF u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-toewijsbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-sublicentieerbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze diensten voor doeleinden zoals bedoeld door POF en toegestaan door deze voorwaarden en toepasselijke wetgeving. Deze licentie en eventuele toestemming voor toegang tot de dienst worden automatisch ingetrokken in het geval dat u deze voorwaarden niet naleeft.

7. RECHTEN DIE U VERLEENT AAN POF

U bent eigenaar van alle inhoud die u aan POF verstrekt, maar u verleent ons ook het recht om uw inhoud te gebruiken zoals bepaald in deze overeenkomst.

Door een account aan te maken, verleent u aan POF een wereldwijd, eeuwigdurend, overdraagbaar, sublicentieerbaar, royaltyvrij recht en licentie voor het presenteren, opslaan, gebruiken, kopiëren, weergeven, reproduceren, aanpassen, bewerken, publiceren, vertalen, wijzigen en herformatteren, opnemen in andere werken, adverteren, verspreiden en anderszins beschikbaar maken van uw inhoud, inclusief alle informatie die u ons toestaat te raadplegen van Facebook of een andere bron van derden (indien van toepassing), geheel of gedeeltelijk en in elk formaat of medium dat momenteel bekend is of in de toekomst ontwikkeld wordt. De licentie van POF voor uw inhoud is niet-exclusief, behalve dat de licentie van POF wel exclusief is voor wat betreft afgeleide werken die door middel van onze diensten zijn gemaakt. POF zou bijvoorbeeld een exclusieve licentie hebben voor schermopnames van onze diensten die uw inhoud bevatten.

Opdat POF het gebruik van uw inhoud buiten onze diensten kan voorkomen, machtigt u POF om namens u te handelen met betrekking tot gebruik dat een inbreuk inhoudt door andere gebruikers of derden van uw inhoud afkomstig van onze diensten. Dit omvat uitdrukkelijk de bevoegdheid, maar niet de verplichting, om namens u berichten te verzenden overeenkomstig 17 U.S.C. § 512(c)(3) (d.w.z. DMCA-verwijderingsverzoeken) als uw inhoud wordt gebruikt door derden buiten onze diensten. POF is niet verplicht om actie te ondernemen met betrekking tot het gebruik van uw inhoud door andere gebruikers of derden. De licentie van POF voor uw inhoud is onderhevig aan uw rechten op grond van de toepasselijke wetgeving (bijvoorbeeld wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens voor zover de inhoud persoonlijke informatie bevat, zoals gespecificeerd in die wetten).

In ruil voor de toestemming van POF om gebruik te mogen maken van onze diensten, gaat u ermee akkoord dat wij, onze partners en onze derden advertenties kunnen plaatsen op onze diensten. Door het versturen van suggesties of commentaar aan POF over onze diensten, gaat u ermee akkoord dat POF dergelijk commentaar kan gebruiken of doorgeven, voor welke doeleinden dan ook, zonder u ervoor te vergoeden.

U gaat ermee akkoord dat POF uw accountgegevens kan inkijken, bewaren en openbaar maken, inclusief uw inhoud, indien dit wettelijk vereist is of wanneer men te goeder trouw gelooft dat dergelijke toegang, bewaring of openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan juridische procedures; (ii) deze voorwaarden af te dwingen; (iii) te reageren op beweringen dat inhoud de rechten van derden schendt; (iv) te reageren op uw verzoeken om klantendienst; of (v) de rechten, eigendom of persoonlijke veiligheid van het bedrijf of een andere persoon te beschermen.

8. AANKOPEN EN AUTOMATISCH VERNIEUWEN VAN ABONNEMENTEN

U krijgt de mogelijkheid om producten en diensten van POF te kopen. Als u een abonnement koopt, wordt het automatisch verlengd - en worden er kosten in rekening gebracht - totdat u annuleert.

POF kan producten en diensten te koop aanbieden via iTunes, Google Play of andere externe diensten die POF heeft geautoriseerd (elk een "externe dienst" en alle aankopen die daarop zijn gedaan, een "externe-dienstaankoop"). POF kan ook producten en diensten te koop aanbieden via creditkaart of andere betalingsverwerkers op de website of binnen de app ("interne aankopen"). Als u een abonnement koopt, wordt het automatisch verlengd totdat u annuleert, in overeenstemming met de voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt op het moment van aankoop, zoals hieronder verder beschreven. Als u uw abonnement opzegt, behoudt u toegang tot uw abonnementsvoordelen tot het einde van uw abonnementsperiode, waarna het afloopt.

Omdat onze diensten zonder abonnement kunnen worden gebruikt, wordt uw profiel niet uit onze diensten verwijderd door uw annulering van het abonnement. Als u uw lidmaatschap volledig wilt beëindigen, moet u uw lidmaatschap beëindigen zoals uiteengezet in paragraaf 9.

POF heeft een wereldwijd bedrijf en onze prijzen variëren door een aantal factoren. We bieden vaak promotietarieven - die kunnen variëren afhankelijk van regio, duur van abonnement, bundelgrootte en meer. We testen ook regelmatig nieuwe functies en betalingsopties uit.

8a. AANKOPEN EN ABONNEMENTEN VAN EXTERNE DIENSTEN

Aankopen van externe diensten, inclusief abonnementen, kunnen worden verwerkt via de externe dienst, in welk geval die aankopen moeten worden beheerd via uw externe-dienstaccount. Abonnementen worden automatisch verlengd totdat u annuleert.

Wanneer u een aankoop doet via de dienst, kunt u de optie hebben om te betalen via een externe dienst, zoals met uw Apple ID- of Google Play-account ("uw externe-dienstaccount"), en uw externe-dienstaccount wordt gedebiteerd voor de aankoop in overeenstemming met de voorwaarden die aan u zijn bekendgemaakt op het moment van aankoop en de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op uw externe-dienstaccount. Sommige externe diensten kunnen u omzetbelasting in rekening brengen, afhankelijk van waar u woont, wat van tijd tot tijd kan veranderen.

Als uw aankoop van externe diensten een automatische verlenging van een abonnement omvat, worden de kosten voor het abonnement periodiek in rekening gebracht op uw externe-dienstaccount totdat u annuleert. Na uw initiële abonnementsperiode en nogmaals na iedere daaropvolgende abonnementsperiode, wordt het abonnement automatisch voortgezet voor de prijs en periode waarmee u bent akkoord gegaan bij het abonneren.

Een abonnement annuleren: Indien u niet wilt dat uw abonnement automatisch verlengd wordt, of als u uw abonnement wilt wijzigen of beëindigen, dient u in te loggen op uw externe-dienstaccount en de instructies op te volgen om uw abonnement te beheren of te annuleren, zelfs als u anderszins uw account bij ons of de applicatie van uw apparaat heeft verwijderd. Als u zich bijvoorbeeld hebt geabonneerd met uw Apple ID, wordt de annulering afgehandeld door Apple, niet door POF. Om een aankoop met uw Apple ID te annuleren, gaat u naar Instellingen > iTunes & App Stores > [klik op uw Apple ID] > Apple ID bekijken > Abonnementen, zoek uw POF-abonnement en volg de instructies om te annuleren. U kunt ook ondersteuning vragen via https://getsupport.apple.com.

Evenzo wordt annulering afgehandeld door Google als u zich hebt geabonneerd op Google Play. Om een aankoop via Google Play te annuleren, start u de Google Play-app op uw mobiele apparaat en gaat u naar Menu > Mijn apps > Abonnementen, zoek uw POF-abonnement en volg de instructies om te annuleren. U kunt ook ondersteuning vragen via https://play.google.com. Als u een abonnement annuleert, kunt u de geannuleerde dienst blijven gebruiken tot het einde van de op dat moment geldende abonnementstermijn. Het abonnement wordt niet verlengd wanneer de op dat moment geldende looptijd afloopt.

Als u een terugboeking initieert of anderszins een betaling terugdraait die is gedaan met uw externe-dienstaccount, kan POF uw account onmiddellijk naar eigen goeddunken beëindigen, op basis van het feit dat u hebt bepaald dat u geen POF-abonnement wilt. In het geval dat uw terugboeking of andere betalingsterugboeking ongedaan wordt gemaakt, neem dan contact op met de klantendienst. POF behoudt alle bedragen die in rekening worden gebracht op uw externe-dienstaccount totdat u uw abonnement opzegt via uw externe-dienstaccount.
Bepaalde gebruikers kunnen het recht hebben om restitutie aan te vragen. Zie paragraaf 8d hieronder voor meer informatie.

8b. INTERNE AANKOPEN EN ABONNEMENTEN

Interne aankopen, inclusief abonnementen, worden verwerkt met behulp van de betaalmethode die u op de website of app verstrekt. Abonnementen worden automatisch verlengd totdat u annuleert.

Als u een interne aankoop doet, stemt u ermee in de prijzen te betalen die u worden getoond voor de diensten die u hebt geselecteerd, evenals eventuele omzet- of soortgelijke belastingen die kunnen worden opgelegd aan uw betalingen (en die van tijd tot tijd kunnen veranderen) en autoriseert u POF om de door u verstrekte betalingsmethode te debiteren (uw "betalingsmethode"). POF kan eventuele fouten of vergissingen in de facturering corrigeren, zelfs als we de betaling al hebben aangevraagd of ontvangen. Als u een terugboeking initieert of anderszins een betaling terugdraait die is gedaan met uw betalingsmethode, kan POF uw account onmiddellijk naar eigen goeddunken beëindigen, op basis van het feit dat u hebt bepaald dat u geen POF-abonnement wilt. In het geval dat uw terugboeking of andere betalingsterugboeking ongedaan wordt gemaakt, neem dan contact op met de klantendienst.

Als uw interne aankoop een automatisch verlengend abonnement omvat, worden de kosten voor het abonnement verder periodiek in rekening gebracht op uw betalingsmethode totdat u annuleert. Na uw initiële abonnementsperiode en nogmaals na iedere daaropvolgende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch voortgezet voor de prijs en de periode waarmee u akkoord bent gegaan bij het abonneren, tot u annuleert.

Om een abonnement te annuleren, logt u in op de website of de app en gaat u naar het gedeelte Account. Als u een abonnement annuleert, kunt u de geannuleerde dienst blijven gebruiken tot het einde van de op dat moment geldende abonnementstermijn. Het abonnement wordt niet verlengd wanneer de op dat moment geldende looptijd afloopt.

U kunt uw betalingsmethodegegevens bewerken met behulp van het hulpmiddel Instellingen en door de koppeling te volgen om uw opwaardering te laten verlopen. Als een betaling niet succesvol wordt verwerkt, als gevolg van de vervaldatum, onvoldoende saldo of anderszins, blijft u verantwoordelijk voor alle niet-geïnde bedragen en machtigt u ons om de betalingsmethode, die kan worden bijgewerkt, te blijven factureren. Dit kan leiden tot een wijziging in de factuurdata van uw betaling.

Daarnaast machtigt u ons om bijgewerkte of vervangende vervaldata en kaartnummers voor uw creditkaart of pinpas te verkrijgen zoals verstrekt door uw creditkaart- of pinpasverstrekker. De voorwaarden voor uw betaling zijn gebaseerd op uw betalingsmethode en kunnen worden bepaald door overeenkomsten tussen u en de financiële instelling, creditkaartverstrekker of andere aanbieder van de door u gekozen betalingsmethode. Als u buiten Noord- en Zuid-Amerika woont, gaat u ermee akkoord dat uw betaling aan POF kan plaatsvinden via MTCH Technology Services Limited, en als u in de Verenigde Staten woont, dat uw betaling aan POF kan plaatsvinden via Plentyoffish Media LLC. Bepaalde gebruikers kunnen het recht hebben om restitutie aan te vragen. Zie paragraaf 8d hieronder voor meer informatie.

8c. VIRTUELE ARTIKELEN

Virtuele artikelen zijn niet-restitueerbaar en zijn onderhevig aan bepaalde voorwaarden.

"Van tijd tot tijd kunt u de mogelijkheid hebben om een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare, herroepbare licentie te kopen voor gebruik van of toegang tot speciale functies voor beperkt gebruik, inclusief maar niet beperkt tot tokens die inwisselbaar zijn voor andere virtuele artikelen, zoals “SuperLike” en “Boost” ("virtuele artikelen") van POF. U mag virtuele artikelen uitsluitend kopen van ons of onze erkende partners, via onze diensten.

Virtuele artikelen vertegenwoordigen een beperkt licentierecht dat onder deze overeenkomst valt, en, tenzij anderszins verboden door de toepasselijke wetgeving, er wordt geen recht op of eigendom van virtuele artikelen aan u overgedragen of toegewezen. Deze overeenkomst dient niet te worden opgevat als een verkoop van rechten in virtuele artikelen.

Het saldo voor virtuele artikelen in uw account vormt geen echt saldo en weerspiegelt geen opgeslagen waarde, maar in plaats daarvan vormt het een meting van de reikwijdte van uw licentie. Virtuele artikelen maken geen kosten voor niet-gebruik, echter de licentie die aan u is verleend in virtuele artikelen eindigt overeenkomstig de voorwaarden van deze overeenkomst, of indien POF ophoudt met het bieden van onze diensten of indien uw account anderszins wordt opgeheven of beëindigd, indien dit eerder gebeurt.

POF behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, kosten in rekening te brengen voor het recht op toegang tot of gebruik van virtuele artikelen en/of kan virtuele artikelen distribueren met of zonder kosten. POF kan op elk moment virtuele artikelen beheren, reguleren, controleren, wijzigen of elimineren, met inbegrip van het nemen van maatregelen die de waargenomen waarde of aankoopprijs, indien van toepassing, van virtuele artikelen kunnen beïnvloeden. POF is niet aansprakelijk tegenover u of een derde partij in het geval POF dergelijke rechten uitoefent. De overdracht van virtuele artikelen is verboden en u mag virtuele artikelen niet verkopen, inwisselen of anderszins overdragen aan een persoon of entiteit. Virtuele artikelen kunnen alleen worden ingewisseld via onze diensten.

ALLE AANKOPEN EN INWISSELINGEN VAN VIRTUELE ARTIKELEN DIE PLAATSVINDEN VIA ONZE DIENSTEN ZIJN DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR. U ERKENT DAT POF NIET VERPLICHT IS OM RESTITUTIE TE VERSTREKKEN OM WELKE REDEN DAN OOK, EN DAT U GEEN GELD OF ANDERE VERGOEDING ONTVANGT VOOR ONGEBRUIKTE VIRTUELE ARTIKELEN WANNEER EEN ACCOUNT WORDT OPGEHEVEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJKE OPHEFFING VRIJWILLIG OF ONVRIJWILLIG WAS.

8d. RESTITUTIES

Over het algemeen zijn alle aankopen niet-restitueerbaar. Er zijn bijzondere voorwaarden van toepassing in Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin

Over het algemeen zijn alle aankopen definitief en niet-restitueerbaar en zijn er geen restituties of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes, behalve indien de in uw rechtsgebied toepasselijke wetten voorzien in restituties.

Voor abonnees woonachtig in de EU, EER, het VK en Zwitserland:

Conform de lokale wetgeving hebt u recht op volledige restitutie gedurende de 14 dagen nadat het abonnement begint. Let op dat deze periode van 14 dagen begint wanneer het abonnement ingaat.

Voor abonnees die wonen in Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin:

Uw recht om te annuleren - U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen vóór middernacht van de derde werkdag na de datum waarop u zich hebt geabonneerd, zonder boete of verplichting. In het geval dat u komt te overlijden vóór het einde van uw abonnementsperiode, komt uw nalatenschap in aanmerking voor restitutie van dat deel van een betaling die u heeft verricht voor uw abonnement, welke toerekenbaar is aan de periode na uw overlijden. In het geval u gehandicapt wordt (zodanig dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten) vóór het einde van uw abonnementsperiode, komt u in aanmerking voor restitutie van dat deel van een betaling die u heeft verricht voor uw abonnement, welke toerekenbaar is aan de periode na het ontstaan van uw handicap, door het bedrijf een kennisgeving te sturen op dezelfde manier waarop u restitutie aanvraagt, zoals hieronder beschreven.

Aankopen van virtuele artikelen zijn DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

Als iets van het bovenstaande op u van toepassing is en u zich hebt geabonneerd met uw Apple ID, behandelt Apple en niet POF uw restitutieverzoeken. Neem voor het aanvragen van restitutie rechtstreeks contact op met uw externe dienst; ga bijvoorbeeld via uw Apple-apparaat naar Instellingen > iTunes & App Stores > [klik op uw Apple ID] > Apple ID bekijken > Aankoopgeschiedenis. Zoek de transactie en selecteer "Een probleem melden". U kunt ook restitutie aanvragen via https://getsupport.apple.com. Neem voor elke andere aankoop contact op met de klantendienst van POF met uw bestelnummer (zie uw bevestigingse-mail) door een ondertekende en gedateerde kennisgeving te sturen waarin staat dat u, de koper, deze overeenkomst annuleert, of woorden van gelijke strekking. Vermeld ook het e-mailadres of telefoonnummer dat aan uw account is gekoppeld, samen met uw bestelnummer. De kennisgeving wordt verzonden naar: POF, Attn: Cancellations, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS/USA (gebruikers in Californië en Ohio kunnen ons ook e-mailen op [email protected] of een fax sturen naar 214-853-4309).

9. BEËINDIGING ACCOUNT

Als u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of als we uw account om welke reden dan ook beëindigen, moet u het volgende weten.

U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen door in te loggen op de website of app, naar "Help" te gaan, op "Account verwijderen" te klikken en de instructies te volgen om uw lidmaatschap te annuleren. U moet echter wel externe-dienstaankopen annuleren/beheren via uw externe-dienstaccount (bijv. iTunes, Google Play) om extra facturering te voorkomen.

POF behoudt zich het recht voor om uw account te onderzoeken en, indien van toepassing, op te schorten of te beëindigen zonder restitutie als POF denkt dat u deze voorwaarden hebt geschonden, onze diensten hebt misbruikt of zich heeft gedragen op een manier die POF als ongepast of onwettig beschouwt, op of buiten onze diensten. Wij behouden ons het recht voor om gebruik te maken van persoonlijke, technologische, juridische of andere middelen die beschikbaar zijn om de voorwaarden af te dwingen, op elk moment zonder aansprakelijkheid en zonder de verplichting om u vooraf op de hoogte te stellen, inclusief, maar niet beperkt tot, het voorkomen van uw toegang tot de diensten.

Als uw account om welke reden dan ook door u of door POF wordt beëindigd, blijven deze voorwaarden afdwingbaar tussen u en POF en hebt u geen recht op restitutie voor aankopen. Uw informatie wordt bewaard en verwijderd in overeenstemming met ons Privacybeleid.

10. GEEN CRIMINELE ACHTERGRONDSCONTROLES OF IDENTITEITSVERIFICATIE

POF voert geen criminele achtergrondcontroles of identiteitsverificaties met betrekking tot haar gebruikers. Gebruik uw gezond verstand wanneer u met anderen omgaat en bekijk onze Veiligheidstips.

U BEGRIJPT DAT POF GEEN ONDERZOEK NAAR CRIMINELE ACHTERGRONDEN OF VERIFICATIE VAN IDENTITEIT UITVOERT MET BETREKKING TOT HAAR GEBRUIKERS OF ANDERSZINS ONDERZOEK INSTELT NAAR DE ACHTERGROND VAN HAAR GEBRUIKERS. POF GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT HET GEDRAG, DE IDENTITEIT, INTENTIES, LEGITIMITEIT OF WAARHEIDSGETROUWHEID VAN GEBRUIKERS. POF BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR - EN U MACHTIGT POF OM - EEN CRIMINELE ACHTERGRONDSCONTROLE OF ANDERE ONDERZOEKEN (ZOALS OPZOEKEN IN HET REGISTER VAN ZEDENDELINQUENTEN) UIT TE VOEREN OP ELK MOMENT MET GEBRUIKMAKING VAN BESCHIKBARE OPENBARE GEGEVENS EN U GAAT ERMEE AKKOORD DAT ALLE INFORMATIE DIE U VERSTREKT VOOR DAT DOEL KAN WORDEN GEBRUIKT. ALS HET BEDRIJF BESLUIT OM EEN ONDERZOEK UIT TE VOEREN VIA EEN CONSUMENTENRAPPORTAGE-INSTANTIE, MACHTIGT U HIERBIJ HET BEDRIJF OM EEN CONSUMENTENRAPPORT OVER U TE VERKRIJGEN EN TE GEBRUIKEN OM UW GESCHIKTHEID KRACHTENS DEZE VOORWAARDEN TE BEPALEN.

U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR UW INTERACTIES MET ANDERE GEBRUIKERS. ONDERZOEKEN NAAR ZEDENDELINQUENTEN EN ANDERE HULPMIDDELEN GARANDEREN UW VEILIGHEID NIET EN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR HET VOLGEN VAN DE VEILIGHEIDSTIPS EN ANDERE VERSTANDIGE VEILIGHEIDSMAATREGELEN. GEBRUIK ALTIJD UW GEZOND VERSTAND EN NEEM PASSENDE VEILIGHEIDSMAATREGELEN BIJ HET COMMUNICEREN MET OF ONTMOETEN VAN NIEUWE MENSEN. MEDEDELINGEN DIE VIA DE DIENST WORDEN ONTVANGEN, MET INBEGRIP VAN AUTOMATISCHE KENNISGEVINGEN DIE DOOR POF WORDEN VERZONDEN, KUNNEN HET GEVOLG ZIJN VAN GEBRUIKERS DIE ZICH MET DE DIENST INLATEN VOOR ONGEPASTE DOELEINDEN, MET INBEGRIP VAN FRAUDE, MISBRUIK, INTIMIDATIE OF ANDER DERGELIJK ONGEPAST GEDRAG.

Hoewel POF ernaar streeft om een respectvolle gebruikerservaring aan te moedigen, is zij niet verantwoordelijk voor het gedrag van een gebruiker op of buiten de dienst. U gaat ermee akkoord om voorzichtig te zijn tijdens interacties met andere gebruikers, met name wanneer u ervoor kiest om te communiceren buiten de dienst of om elkaar persoonlijk te ontmoeten.

11. VRIJWARING

De diensten van POF worden geleverd "zoals ze zijn" en wij doen geen verklaringen over de inhoud of functies van onze diensten en kunnen deze ook niet doen.

POF LEVERT ONZE DIENSTEN OP BASIS VAN ‘ZOALS ZE ZIJN’ EN ‘INDIEN BESCHIKBAAR’ EN VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET EN GEEFT GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, TEN AANZIEN VAN ONZE DIENSTEN (INCLUSIEF DE HIERIN VERVATTE INHOUD), INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ENIGE IMPLICIETE GARANTIES VAN TOEREIKENDE KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK. POF VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT (A) ONZE DIENSTEN ONONDERBROKEN, VEILIG EN VRIJ VAN FOUTEN ZULLEN ZIJN, (B) ALLE GEBREKEN OF FOUTEN IN ONZE DIENSTEN HERSTELD ZULLEN WORDEN OF (C) DAT ALLE INHOUD OF INFORMATIE DIE U VERKRIJGT OP OF VIA ONZE DIENSTEN ACCURAAT OF GEPAST IS VOOR UW DOELEINDEN. BOVENDIEN GEEFT POF GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT HET AANTAL ACTIEVE GEBRUIKERS OP ENIG MOMENT; HET VERMOGEN OF DE WENS VAN GEBRUIKERS OM MET U TE COMMUNICEREN OF U TE ONTMOETEN, OF DE UITEINDELIJKE COMPATIBILITEIT MET OF HET GEDRAG VAN GEBRUIKERS DIE U VIA DE DIENSTEN ONTMOET.

POF NEEMT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ENIGE INHOUD DIE U OF EEN ANDERE GEBRUIKER OF DERDE PARTIJ PLAATST, VERSTUURT OF ONTVANGT VIA ONZE DIENSTEN, NOCH NEEMT POF ENIGE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE IDENTITEIT, BEDOELINGEN, LEGITIMITEIT OF WAARACHTIGHEID VAN ENIGE GEBRUIKERS MET WIE U VIA POF COMMUNICEERT. AL HET MATERIAAL DAT WORDT GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN WORDT GEBRUIKT NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP EIGEN RISICO. POF IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR, COMPUTERSOFTWARE, OF ANDERE APPARATUUR OF TECHNOLOGIE INCLUSIEF, MAAR ZONDER BEPERKING, SCHADE ALS GEVOLG VAN EEN INBREUK OP DE BEVEILIGING OF ALS GEVOLG VAN EEN VIRUS, PROGRAMMAFOUTEN, SABOTAGE, HACKING, FRAUDE, FOUTEN, WEGLATING, ONDERBREKING, DEFECT, VERTRAGING IN DE WERKING OF TRANSMISSIE, COMPUTERLIJN- OF NETWERKFALEN, OF ENIGE ANDERE TECHNISCHE OF ANDERE STORING.

12. DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT

We nemen inbreuken op auteursrechten zeer ernstig. We vragen u om ons te helpen ervoor te zorgen dat we dit snel en effectief kunnen aanpakken.

POF heeft het volgende beleid inzake inbreuk op het auteursrecht aangenomen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act (de "DMCA"). Als u van mening bent dat enige ledeninhoud of onze inhoud inbreuk maakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dient u een verzoek in waarin wordt beweerd dat een dergelijke inbreuk heeft plaatsgevonden ("DMCA-verwijderingsverzoek"), inclusief het volgende:

 1. Een fysieke of elektronische handtekening van iemand die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat naar verluidt is geschonden;
 2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk zou zijn gemaakt, of, als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken op een enkele online website worden gedekt door een enkele kennisgeving, een representatieve lijst van dergelijke werken;
 3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt of het onderwerp is van een inbreukmakende activiteit en dat moet worden verwijderd of waartoe de toegang moet worden geblokkeerd en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren;
 4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact met u op te nemen, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres;
 5. Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het gebruik van het materiaal waarover geklaagd wordt niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 6. Een verklaring dat, op straffe van meineed, de informatie in de kennisgeving juist is en dat u bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar van het exclusieve recht dat naar verluidt is geschonden.

Alle DMCA-verwijderingsverzoeken moeten worden verzonden naar [email protected], per telefoon naar 214-576-3272 of per post naar het volgende adres: Copyright Compliance Department c/o Match Group Legal, 8750 N. Central Expressway, Dallas, Texas 75231, VS/USA.

POF beëindigt de accounts van gebruikers die herhaaldelijk auteursrechten schenden.

13. ADVERTENTIES EN INHOUD VAN DERDEN

Zoals bij veel abonnementsdiensten worden er advertenties getoond op onze websites.

Onze diensten kunnen advertenties of promoties bevatten die worden aangeboden door derden en koppelingen naar andere websites of hulpbronnen. POF kan ook niet-commerciële koppelingen of verwijzingen naar derden binnen de inhoud verstrekken. POF is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid (of het gebrek aan beschikbaarheid) van dergelijke externe websites of hulpmiddelen en de inhoud ervan. Bovendien is POF niet verantwoordelijk voor en onderschrijft zij geen producten of diensten die eventueel worden aangeboden door websites of bronnen van derden. Indien u ervoor kiest om via onze diensten te communiceren met derden, zijn de voorwaarden van een dergelijke partij van toepassing op hun relatie met u. POF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de voorwaarden of handelingen van dergelijke derden.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van POF is beperkt voor zover toegestaan door het toepasselijk recht.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZIJN POF, HAAR PARTNERS, WERKNEMERS, LICENTIEGEVERS OF DIENSTVERLENERS IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, GEVOLG-, EXEMPLAIRE, INCIDENTELE, BIJZONDERE OF PUNITIEVE, VASTE OF VERGROTE SCHADE, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WINSTDERVING, HETZIJ DIRECT OF INDIRECT OPGELOPEN, OF ENIG VERLIES VAN GEGEVENS, GEBRUIK, WELWILLENDHEID OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN ALS GEVOLG VAN: (I) UW TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN OF ONMOGELIJKHEID OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENSTEN, (II) HET GEDRAG OF DE INHOUD VAN ANDERE GEBRUIKERS OF DERDE PARTIJEN OP OF VIA DE DIENSTEN VAN ONZE PARTNERS OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN; OF (III) ONBEVOEGD(E) TOEGANG TOT, GEBRUIK OF WIJZIGING VAN UW INHOUD, ZELFS INDIEN POF IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN POF JEGENS U VOOR ALLE VORDERINGEN MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN HOGER DAN HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD, INDIEN VAN TOEPASSING, AAN POF VOOR DE DIENSTEN GEDURENDE DE PERIODE VAN VIERENTWINTIG (24) MAANDEN ONMIDDELLIJK VOORAFGAAND AAN DE DATUM WAAROP U VOOR HET EERST EEN RECHTSZAAK, ARBITRAGE OF EEN ANDERE JURIDISCHE PROCEDURE TEGEN POF, HETZIJ STATUTAIR, WETTELIJK OF IN BILLIJKHEID, INDIENT, BIJ EEN RECHTBANK. DE SCHADEBEPERKING ZOALS UITEENGEZET IN DE ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE ZIN IS VAN TOEPASSING (i) ONGEACHT DE GROND WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID IS GEBASEERD (OF HET NU STANDAARD, UIT OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD, STATUTEN OF ANDERSZINS IS), (ii) ONGEACHT HET SOORT RECHTSSCHENDING, PRIVILEGES, OF VERPLICHTINGEN EN (iii) MET BETREKKING TOT ALLE GEBEURTENISSEN, DE DIENST EN DEZE OVEREENKOMST
DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPALINGEN ZOALS UITEENGEZET IN DEZE PARAGRAAF 14 IS VAN TOEPASSING, ZELFS ALS UW RECHTSMIDDELEN KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST NIET VOLDOEN AAN HUN ESSENTIËLE DOEL.

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOE, ZODOENDE ZIJN SOMMIGE OF ALLE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN IN DEZE PARAGRAAF WELLICHT NIET OP U VAN TOEPASSING.

15. PARAGRAAF GESCHILLENBESLECHTING

In het onwaarschijnlijke geval dat we een juridisch geschil hebben, zeggen we hier hoe de partijen ermee instemmen om verder te gaan, behalve waar verboden door de toepasselijke wetgeving.

Subparagrafen in deze paragraaf geschillenbeslechting die bij de wet verboden zijn, zijn niet van toepassing op de gebruikers die in dat rechtsgebied wonen, met inbegrip van subparagrafen 15b, 15c, 15d en 15e, die niet van toepassing zijn op gebruikers die woonachtig zijn in de EU, EER, het VK of Zwitserland. Het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Commissie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr. POF neemt niet deel aan geschillenbeslechtingsprocedures bij een consumentenarbitrage-entiteit voor gebruikers die woonachtig zijn in de EU, EER, het VK of Zwitserland.

15a. PROCEDURE VOOR INFORMELE GESCHILLENBESLECHTING


Als u om welke reden dan ook ontevreden bent over onze diensten, neem dan eerst contact op met de klantendienst van POF zodat we kunnen proberen uw problemen op te lossen zonder hulp van buitenaf. Als u ervoor kiest om een geschil, vordering of controverse tegen POF aanhangig te maken, zijn deze voorwaarden van toepassing. Voor de doeleinden van deze Procedures voor geschillenbeslechting en arbitrage zoals uiteengezet in paragraaf 15, omvat “POF” onze partners, werknemers, licentiegevers en dienstverleners.

POF waardeert haar relatie met u en erkent het wederzijdse voordeel dat wordt gerealiseerd door het informeel oplossen van geschillen (zoals hieronder gedefinieerd). Voordat u formeel een geschil aanhangig maakt bij een arbitrage- of rechtbank voor geringe vorderingen, gaat u ermee akkoord om eerst een gedetailleerde kennisgeving (“Kennisgeving”) te sturen naar Match Group Legal, Postbus 25458, Dallas, Texas 75225, VS/USA. Als POF een geschil met u heeft, gaat POF ermee akkoord om u eerst een kennisgeving te sturen naar uw meest recente e-mailadres dat bij ons is geregistreerd, of als er geen e-mailadres in het bestand is, andere contactgegevens die aan uw account zijn gekoppeld. Uw kennisgeving moet alle volgende informatie bevatten: (1) uw volledige naam; (2) informatie waarmee POF uw account kan identificeren, inclusief een foto of schermopname van uw profiel, uw adres, mobiele telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum die u hebt gebruikt om uw account te registreren; en (3) een gedetailleerde beschrijving van uw geschil, inclusief de aard en feitelijke basis van uw vordering(en) en de vergoeding die u zoekt met een overeenkomstige berekening van uw vermeende schade (indien van toepassing). U moet deze kennisgeving persoonlijk ondertekenen om deze effectief te maken. De kennisgeving van POF moet ook een gedetailleerde beschrijving van het geschil bevatten, die de aard en feitelijke basis van de vordering(en) en de vergoeding die zij zoekt, omvat, met een overeenkomstige berekening van onze schade (indien van toepassing). U en POF gaan ermee akkoord om vervolgens te goeder trouw te onderhandelen in een poging om het geschil op te lossen. Als onderdeel van deze onderhandelingen te goeder trouw, als POF een telefonische conferentie met u aanvraagt om uw geschil te bespreken, gaat u ermee akkoord om persoonlijk deel te nemen, met uw advocaat als u wordt vertegenwoordigd door een raadsman. Als u een telefonische conferentie aanvraagt om het geschil van POF met u te bespreken, stemt POF er eveneens mee in om één vertegenwoordiger te laten deelnemen. Deze informele procedure moet leiden tot een oplossing van het geschil. Als het geschil echter niet binnen 60 dagen na ontvangst van een volledig ingevulde kennisgeving wordt opgelost en de partijen niet anderszins onderling hebben ingestemd met een verlenging van deze informele termijn voor geschillenbeslechting, kunnen u of POF een arbitrage starten (onderworpen aan het recht van een partij om een rechtbank voor geringe vorderingen te kiezen zoals hieronder uiteengezet).

Voltooiing van deze informele geschillenbeslechting is een voorwaarde die voorafgaat aan het indienen van een verzoek om arbitrage of gerechtelijke procedure voor geringe vorderingen. Als u dit niet doet, is dit een schending van deze overeenkomst. De verjaringstermijnen en eventuele uiterste tijdstippen voor indieningskosten worden gestuit terwijl u en POF deelnemen aan deze procedure voor informele geschillenbeslechting. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, aanvaardt of beheert de arbitrage-aanbieder, Nationale Arbitrage en Bemiddeling (“National Arbitration and Mediation, NAM”), geen enkel verzoek om arbitrage en sluit de arbitrage administratief af, tenzij de partij die een dergelijk verzoek om arbitrage indient, schriftelijk vast kan stellen dat er volledig is voldaan aan de algemene voorwaarden van deze informele geschillenbeslechtingsprocedure. Een bevoegde rechtbank heeft de bevoegdheid om deze bepaling af te dwingen en om arbitrageprocedures of gerechtelijke procedures voor geringe vorderingen te verbieden.

15b. INDIVIDUELE VERGOEDING: AFSTANDSVERKLARING GROEPSGEDING EN JURYRECHTSPRAAK


VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, DOEN U EN POF ELK AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK EN HET RECHT OM GESCHILLEN VOOR DE RECHTBANK TE PROCEDEREN TEN GUNSTE VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE (MET UITZONDERING VAN RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN ZOALS HIERBOVEN BEPAALD). U EN POF ELK DOEN AFSTAND VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING IN TE DIENEN OF DAARAAN DEEL TE NEMEN TEGEN DE ANDER OF ANDERSZINS OM EEN VERGOEDING TE VERZOEKEN OP BASIS VAN EEN GROEPSGEDING, INCLUSIEF EVENTUELE LOPENDE ACTIES TEGEN POF. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, ZIJN ER GEEN RECHTEN OF BEVOEGDHEDEN VOOR VORDERINGEN DIE WORDEN BEMIDDELD OF AANGESPANNEN OP BASIS VAN EEN GROEPS-, COLLECTIEVE, VERTEGENWOORDIGENDE, GECONSOLIDEERDE OF PARTICULIERE ADVOCAAT. DE ARBITER KAN DEZELFDE VERGOEDING TOEKENNEN DIE BESCHIKBAAR IS IN DE RECHTBANK, OP VOORWAARDE DAT DE ARBITER ALLEEN EEN DEFINITIEVE VERGOEDING KAN TOEKENNEN (INCLUSIEF EEN VOORLOPIGE OF DECLARATOIRE VERGOEDING) TEN GUNSTE VAN DE INDIVIDUELE PARTIJ DIE EEN VERGOEDING VERZOEKT EN ALLEEN VOOR ZOVER NOODZAKELIJK OM EEN DEFINITIEVE VERGOEDING TE BIEDEN DIE GERECHTVAARDIGD IS DOOR DE VORDERING VAN DIE INDIVIDUELE PARTIJ. DE ARBITER MAG GEEN DEFINITIEVE VERGOEDING TOEKENNEN VOOR, TEGEN OF NAMENS IEMAND DIE GEEN PARTIJ IS BIJ DE ARBITRAGE OP BASIS VAN EEN GROEPS-, COLLECTIEVE, VERTEGENWOORDIGENDE OF PRIVÉ-ADVOCAAT. ALS EEN RECHTBANK BEPAALT DAT DEZE VERBODSBEPALINGEN IN DEZE PARAGRAAF NIET AFDWINGBAAR ZIJN MET BETREKKING TOT EEN BEPAALDE VORDERING OF VERZOEK OM VERGOEDING (ZOALS EEN VERZOEK OM EEN OPENBARE VOORLOPIGE VERGOEDING) EN ALLE BEROEPEN VAN DIE BESLISSING ZIJN UITGEPUT OF DE BESLISSING ANDERSZINS DEFINITIEF IS, DAN GAAN U EN POF ERMEE AKKOORD DAT DIE/DAT SPECIFIEKE VORDERING OF VERZOEK OM VERGOEDING IN DE RECHTBANK ZAL WORDEN INGEDIEND, MAAR IN AFWACHTING VAN INDIVIDUELE ARBITRAGE VAN DE RESTERENDE VORDERINGEN OM VERGOEDING DIE U HEBT INGEDIEND. ALS DEZE SPECIFIEKE PARAGRAAF NIET AFDWINGBAAR WORDT GEACHT, DAN IS HET GEHEEL VAN DEZE ARBITRAGEBEPALING (MET UITZONDERING VAN DE AFSTANDSVERKLARING VAN JURYRECHTSPRAAK EN DE INFORMELE GESCHILLENBESLECHTINGSPROCEDURE) NIETIG EN ONGELDIG. DEZE PARAGRAAF IS EEN ESSENTIEEL ONDERDEEL VAN DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST.

15c. GESCHILLENBESLECHTING VIA ARBITRAGE OF RECHTBANK VOOR GERINGE VORDERINGEN


Elk(e) geschil, vordering of controverse tussen u en POF (dat/die niet informeel is opgelost door de klantendienst van POF of zoals bepaald in subparagraaf 15a hierboven) dat/die voortvloeit uit of betrekking heeft op deze overeenkomst (inclusief elke vermeende schending van deze overeenkomst), de diensten of onze relatie met u (gezamenlijk, “geschil”), zal exclusief worden opgelost via BINDENDE INDIVIDUELE ARBITRAGE, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze paragraaf geschillenbeslechting. “Geschil” zoals gebruikt in deze overeenkomst heeft de breedst mogelijke betekenis en omvat vorderingen die zijn ontstaan vóór het bestaan van deze of een eerdere overeenkomst en vorderingen die ontstaan tijdens de looptijd van deze overeenkomst of na de beëindiging van deze overeenkomst. Niettegenstaande het voorgaande, kunnen u of POF ervoor kiezen om een individuele vordering te laten horen bij een rechtbank voor geringe vorderingen. Als het verzoek voor behandeling in een rechtbank voor geringe vorderingen wordt ingediend nadat arbitrage is gestart, maar voordat een arbiter is aangesteld, wordt een dergelijke arbitrage administratief afgesloten. Elke controverse over de jurisdictie van de rechtbank voor geringe vorderingen wordt bepaald door de rechtbank voor geringe vorderingen. Alle andere kwesties (behalve zoals hierin anders bepaald) moeten exclusief door de arbiter worden beslist, inclusief maar niet beperkt tot de reikwijdte en afdwingbaarheid van deze geschillenbeslechtingsparagraaf, evenals elk verzoek voor behandeling bij een rechtbank voor geringe vorderingen dat is gedaan nadat een arbiter is aangesteld. Als u of POF de keuze van de rechtbank voor geringe vorderingen in uw geschil betwist, en een bevoegde rechtbank bepaalt dat de keuze van de rechtbank voor geringe vorderingen niet afdwingbaar is, dan wordt deze keuze gescheiden van deze overeenkomst met betrekking tot uw geschil. Een dergelijke gerechtelijke beslissing wordt echter niet beschouwd of geacht bindend te zijn met betrekking tot de andere contractpartijen van POF.

Elke gerechtelijke procedure om deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15 af te dwingen, inclusief elke procedure om een arbitrale beslissing te bevestigen, te wijzigen of nietig te verklaren, moet worden gestart in overeenstemming met paragraaf 17. In het geval deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15 om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, kan een procesvoering tegen POF (behalve behandeling bij een rechtbank voor geringe vorderingen) uitsluitend plaatsvinden in de federale of staatsrechtbanken die zich bevinden in Dallas County, Texas, VS. U stemt hierbij onherroepelijk in met de uitoefening door die rechtbanken van persoonlijke jurisdictie over u voor dergelijke doeleinden en doet afstand van elke bewering dat dergelijke rechtbanken een niet geschikt forum vormen.

15d. PROTOCOLLEN VOOR INDIVIDUELE ARBITRAGE EN GROEPSARBITRAGE


Deze subparagraaf 15d is van toepassing op geschillen die bij NAM worden ingediend na het volledig voltooien van de procedure voor informele kennisgeving en geschillenbeslechting zoals beschreven in subparagraaf 15a hierboven en wanneer geen van beide partijen een rechtbank voor geringe vorderingen heeft gekozen. Elke arbitrage tussen u en POF wordt beheerd door NAM in overeenstemming met NAM’s operatieve Comprehensive Dispute Resolution Rules and Procedures (alomvattende regels en procedures voor geschillenbeslechting) (de “NAM-regels”) die van kracht zijn op het moment dat een verzoek om arbitrage wordt ingediend bij NAM, zoals gewijzigd door deze paragraaf 15, geschillenbeslechting Ga voor een kopie van de NAM-regels naar https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms , of neem contact op met NAM bij NAM’s National Processing Center op 990 Stewart Avenue, 1e verdieping, Garden City, NY 11530 en e-mailadres [email protected] Indien NAM niet in staat of niet bereid is om haar taken uit hoofde van deze overeenkomst uit te voeren, komen de partijen onderling een alternatieve administrator overeen die NAM zal vervangen en de rol van NAM op zich zal nemen in overeenstemming met deze overeenkomst. Indien de partijen niet tot overeenstemming kunnen komen, verzoeken zij een bevoegde rechtbank om een administrator aan te stellen die de taken van NAM op grond van deze overeenkomst op zich zal nemen.

De partijen komen overeen dat de volgende procedures van toepassing zijn op alle arbitrages die in het kader van deze paragraaf geschillenbeslechting worden gestart:

 1. Arbitrage beginnen – Om een arbitrage te starten, stuurt u of POF NAM een verzoek tot arbitrage (“verzoek tot arbitrage”) waarin de vordering(en) en het verzoek om vergoeding in detail worden beschreven, in overeenstemming met de vereisten in deze overeenkomst en de NAM-regels. Indien u een verzoek tot arbitrage instuurt, dient u dit ook te sturen naar POF at Match Group Legal, P.O. Box 25458, Dallas, Texas 75225, VS/USA, binnen 10 dagen na levering van het verzoek tot arbitrage aan NAM. Als POF een verzoek tot arbitrage stuurt, sturen we het ook binnen dezelfde periode van 10 dagen naar uw postadres dat bij ons is geregistreerd. Als uw postadres niet beschikbaar is, sturen we het naar uw e-mailadres in ons bestand, of als er geen e-mailadres in ons bestand staat, naar andere contactgegevens die aan uw account zijn gekoppeld. De arbitrage-aanbieder aanvaardt of beheert geen arbitrageaanvragen en sluit dergelijke aanvragen voor arbitrage administratief af indien niet schriftelijk wordt verklaard dat de partij voldoet aan de vereisten van artikel 15 van de geschillenbeslechtingsovereenkomst of indien een van de partijen kiest voor een rechtbank voor geringe vorderingen zoals hierboven uiteengezet.

 2. Kosten – De betaling van alle kosten wordt beheerst door de NAM-regels, behalve voor zover de zaak deel uitmaakt van een groepsindiening (zoals hieronder gedefinieerd) of de NAM-kosten en -onkosten (inclusief arbitragekosten) betaald door één van de partijen worden opnieuw toegewezen op bevel van de arbiter na vaststelling dat (a) één van de partijen paragraaf 15 van deze overeenkomst heeft geschonden, (b) een dergelijke hernieuwde toewijzing is vereist krachtens deze overeenkomst, of (c) nieuwe toewijzing anderszins is toegestaan. Nadat u POF uw financiële problemen hebt getoond, overwegen we een verzoek van u in goed vertrouwen om uw deel van het toepasselijke consumentendeel van de indieningskosten te betalen. POF zet zich in om ervoor te zorgen dat arbitragekosten voor consumenten niet als belemmering voor de berechting van geschillen dienen. Als POF een arbitrage tegen u initieert, betalen wij alle kosten.

 3. De Arbiter – De arbitrage wordt uitgevoerd door een enkele, neutrale arbiter (de “vorderingsarbiter”), zoals bijgestaan door een procesarbiter die is aangesteld volgens de NAM-regels. (De term “arbiter” is van toepassing op zowel de vorderingsarbiter als de procesarbiter). Als een hoorzitting door een van de Partijen wordt gekozen, bevindt de Arbiter zich in of dicht bij de locatie waar u woont. De arbiter is gebonden en dient zich te houden aan deze overeenkomst. In het geval dat de NAM-regels in strijd zijn met deze overeenkomst, prevaleren de voorwaarden van deze overeenkomst. Als de arbiter bepaalt dat een strikte toepassing van een voorwaarde van paragraaf 15 van deze overeenkomst (met uitzondering van de keuze voor geringe vorderingen, die wordt bepaald door de rechtbank voor geringe vorderingen) zou leiden tot een fundamenteel oneerlijke arbitrage (de “onbillijke voorwaarde”), dan heeft de arbiter de bevoegdheid om de onbillijke voorwaarde te wijzigen voor zover noodzakelijk om een fundamenteel eerlijke arbitrage te waarborgen die consistent is met de gebruiksvoorwaarden (de “gewijzigde voorwaarde”). Bij het bepalen van de inhoud van een gewijzigde voorwaarde kiest de arbiter een voorwaarde die het dichtst bij de intentie van de onbillijke voorwaarde komt.

 4. Dispositieve moties – De partijen komen overeen dat de vorderingsarbiter de bevoegdheid heeft om dispositieve moties te overwegen zonder een mondelinge bewijszitting. Onder de volgende omstandigheden kunnen dispositieve moties worden aangevraagd: (a) binnen 30 dagen na de benoeming van de vorderingsbemiddelaar kan een partij verzoeken om een dispositieve motie op basis van de pleidooien in te dienen; en (b) niet later dan 30 dagen vóór de bewijszitting, kan een partij verzoeken om een dispositieve motie in te dienen voor korte rechtspleging op basis van de pleidooien van de partijen en het ingediende bewijsmateriaal.

 5. Informatieuitwisseling – Elke partij kan (a) maximaal vijf verzoeken indienen voor relevante, niet-geprivilegieerde documenten van de andere partij; en (b) verzoeken dat de andere partij geverifieerde antwoorden geeft op niet meer dan vijf relevante schriftelijke vragen (inclusief subdelen). Tenzij beide partijen anders overeenkomen, mogen er geen andere vormen van informatieuitwisseling (inclusief getuigenverklaringen) worden gebruikt. Al dergelijke uitwisselingsverzoeken dienen binnen eenentwintig (21) dagen na de aanstelling van de vorderingsarbiter te worden ingediend. De reagerende partij verstrekt de verzoekende partij alle responsieve, niet-geprivilegieerde documenten, door de partij zelf ondertekende antwoorden op de verzochte schriftelijke vragen en/of eventuele bezwaren tegen de verzoeken binnen 30 dagen na ontvangst van de verzoeken, of, in het geval van een bezwaar tegen een uitwisselingsverzoek, 30 dagen nadat de vorderingsarbiter het geschil heeft opgelost. In het geval dat één van de partijen verzoekt dat de vorderingsarbiter een dispositieve motie over de pleidooien overweegt, worden de uiterste datums voor een dergelijke schriftelijke uitwisselingsreactie verlengd tot 30 dagen na de definitieve beslissing van de vorderingsarbiter over een dergelijke dispositieve motie. Enige geschillen over de informatieuitwisseling of verzoeken tot verlenging worden onmiddellijk ingediend bij de vorderingsarbiter voor een oplossing. Bij het beslissen over een geschil omtrent informatieuitwisseling of een verlengingsverzoek, neemt de vorderingsarbiter de aard, het bedrag en de reikwijdte van de onderliggende arbitragevordering in acht, evenals de kosten en andere inspanning die nodig zouden zijn om de aangevraagde uitwisseling, het schema van de zaak te verstrekken en of de verzochte uitwisseling noodzakelijk is voor de adequate voorbereiding van een vordering of verweer.

 6. Vertrouwelijkheid. - Na het verzoek van één van de partijen, geeft de arbiter een opdracht uit, waarin wordt vereist dat vertrouwelijke informatie van elk van de partijen die bekend is gemaakt tijdens de arbitrage (hetzij in documenten of mondeling) niet mag worden gebruikt of onthuld behalve in verband met de arbitrage of een procedure om de arbitrale beslissing te handhaven en dat enige toegestane indiening van vertrouwelijke informatie verzegeld moet zijn.

 7. Arbitragehoorzitting – U en POF hebben recht op een redelijke bewijszitting (d.w.z. rechtszaak) bij de vorderingsarbiter. Arbitrageprocedures zijn meestal eenvoudiger, minder duur en meer gestroomlijnd dan rechtszaken en andere gerechtelijke procedures. De partijen komen overeen af te zien van alle mondelinge hoorzittingen en in plaats daarvan alle geschillen aan de Vorderingsarbiter voor te leggen voor een uitspraak op basis van schriftelijk ingediende stukken en ander bewijsmateriaal zoals de partijen kunnen overeenkomen, tenzij een partij binnen 10 dagen na de indiening van een antwoord door de gedaagde om een mondelinge hoorzitting verzoekt. Indien een mondelinge bewijszitting wordt verzocht, moeten beide partijen persoonlijk aanwezig zijn bij de hoorzitting, ongeacht of één van de partijen een raadsman heeft ingehuurd. Beide partijen moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de hoorzitting. Het niet persoonlijk bijwonen van de hoorzitting door één van de partijen, zonder een door de vorderingsarbiter opgedragen voortzetting om gegronde redenen, resulteert in een verstekvonnis tegen die partij.

 8. Arbitrale beslissing – Ongeacht het formaat van de arbitrage, verstrekt de vorderingsarbiter een met redenen omkleed besluit, schriftelijk binnen 30 dagen na de hoorzitting of, indien er geen hoorzitting wordt gehouden, binnen 30 dagen na de vervaldatum van enige weerlegging of aanvullende verklaringen. Het besluit dient duidelijk de vergoeding (indien van toepassing) te omschrijven en een korte verklaring te bevatten van de redenen voor de beslissing. De arbitrale beslissing is alleen bindend tussen u en POF en heeft geen enkel uitsluitend effect bij een andere arbitrage of procedure waarbij een andere partij betrokken is. De vorderingsarbiter kan er echter voor kiezen om uitspraken van andere arbitrages waarbij een andere partij betrokken is, te overwegen. De arbiter kan vergoedingen en kosten toekennen zoals voorzien in de NAM-regels of voor zover dergelijke vergoedingen en kosten kunnen worden toegekend door de rechtbank. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het vermogen van de arbiter om vergoedingen en kosten toe te kennen als de arbiter bepaalt dat een vordering of verdediging lichtzinnig is of is ingesteld voor een ongepast doel, voor intimidatie of te kwader trouw.

 9. Aanbod tot schikking – De gedaagde kan, maar is niet verplicht, een schriftelijk schikkingsaanbod (te) doen aan de tegenpartij op elk moment voorafgaand aan de bewijszitting of, indien een dispositieve motie is toegestaan, voorafgaand aan de dispositieve motie die wordt toegestaan. Het bedrag of de voorwaarden van een schikkingsaanbod mag niet worden bekendgemaakt aan de vorderingsarbiter totdat de vorderingsarbiter een uitspraak over de vordering heeft gedaan. Als de toekenning in het voordeel van de tegenpartij wordt uitgegeven en minder is dan het schikkingsaanbod van de gedaagde of als de beslissing in het voordeel van de gedaagde is, moet de tegenpartij de kosten van de gedaagde betalen die zijn gemaakt nadat het aanbod werd gedaan, inclusief eventuele advocaatkosten. Indien een toepasselijke wet of rechtspraak het omkeren van kosten die zijn gemaakt in de arbitrage verbiedt, dient het aanbod in deze bepaling de accumulatie te staken van alle kosten waarop de eiser recht kan hebben voor de oorzaak van de actie op grond waarvan deze een zaak aanspant.

 10. Groepsindiening – Indien, op enig moment, 25 of meer soortgelijke eisen voor arbitrage worden gesteld tegen POF of verwante partijen door dezelfde of gecoördineerde raadsman of entiteiten (“groepsindiening”), in overeenstemming met de definitie van en criteria voor groepsindiening zoals uiteengezet in de aanvullende regels en procedures voor groepsindiening van geschillen van NAM (“NAM’s groepsindieningsregels”, beschikbaar op https://www.namadr.com/resources/rules-fees-forms/), zijn de hieronder uiteengezette aanvullende protocollen van toepassing.

i. Als u of uw raadsman een verzoek tot arbitrage indient die past binnen de definitie van groepsindiening waarnaar hierboven wordt verwezen, gaat u ermee akkoord dat uw verzoek tot arbitrage onderworpen is aan de aanvullende protocollen die zijn uiteengezet in deze groepsindieningsparagraaf. U erkent ook dat de berechting van uw geschil kan worden vertraagd en dat elke toepasselijke verjaringstermijn wordt gestuit vanaf het moment waarop de eerste gevallen worden gekozen om verder te gaan totdat uw geval wordt gekozen voor een indicatorprocedure.

ii. Groepsindieningsregels van NAM zijn van toepassing als uw geschil door NAM, naar eigen goeddunken op grond van haar regels en deze geschillenbeslechtingsparagraaf, wordt geacht deel uit te maken van een groepsindiening Een dergelijke keuze voor de groepsindieningsregels van NAM en het bijbehorende tariefschema moet schriftelijk door u of POF worden gemaakt en bij NAM en alle partijen worden ingediend.

iii. Indicatorprocedures. Indicatorprocedures worden aangemoedigd door rechtbanken en arbitrageadministrators wanneer er meerdere geschillen zijn met betrekking tot soortgelijke vorderingen tegen dezelfde of gerelateerde partijen. De raadsman voor de groepsindieningseisers (inclusief u) en de raadsman voor POF selecteren elk 15 verzoeken tot arbitrage (30 in totaal) en niet meer dan 30 arbitrages worden tegelijkertijd ingediend, verwerkt, berecht of in behandeling genomen, waarbij elk van de 30 individuele arbitrages wordt geleid door een andere vorderingsarbiter, in een eerste reeks indicatorprocedures. Gedurende deze tijd mogen geen andere verzoeken tot arbitrage die deel uitmaken van de groepsindieningen worden ingediend, verwerkt, berecht of in behandeling genomen. Indien de partijen niet in staat zijn om de resterende verzoeken tot arbitrage op te lossen nadat de eerste reeks indicatorprocedures zijn gearbitreerd of anderszins beslecht, selecteert de raadsman voor de eisers en de raadsman voor POF elk nog eens 15 verzoeken tot arbitrage (30 in totaal) om in te dienen, te verwerken en te berechten als individuele arbitrages, waarbij elk van de 30 arbitrages wordt geleid door een andere vorderingsarbiter, in een tweede reeks indicatorprocedures. Gedurende deze tijd mogen geen andere verzoeken tot arbitrage die deel uitmaken van de groepsindieningen worden ingediend, verwerkt of berecht. Dit gefaseerde proces van indicatorprocedures, waarbij elke reeks 30 verzoeken tot arbitrage op individuele basis omvat, gaat door totdat elk verzoek opgenomen in de groepsindieningen (inclusief uw verzoek tot arbitrage) is berecht of anderszins is opgelost. Kosten in verband met een verzoek tot arbitrage opgenomen in de groepsindieningen, inclusief kosten verschuldigd door POF en de eisers (inclusief u), zijn alleen verschuldigd nadat uw verzoek tot arbitrage is gekozen als onderdeel van een reeks indicatorprocedures en daarom naar behoren is aangewezen voor indiening, verwerking en berechting. Alle toepasselijke verjaringstermijnen worden gestuit vanaf het moment dat u de procedure voor informele geschillenbeslechting initieert zoals uiteengezet in subparagraaf 15a van de overeenkomst, en als de eerste verzoeken tot arbitrage van groepsindieningen zijn gekozen voor de eerste reeks indicatorprocedures, blijven uw vorderingen gestuit totdat uw verzoek tot arbitrage is besloten, ingetrokken of geschikt. Een bevoegde rechtbank die zich bevindt in een plaats waar dit is toegestaan op grond van paragraaf 17 van de overeenkomst heeft de bevoegdheid om deze subparagraaf af te dwingen.

iv. U en POF gaan ermee akkoord dat wij allen de integriteit en efficiëntie van de arbitrage en de procedure bij de rechtbank voor geringe vorderingen waarderen en dat wij de procedure wensen te gebruiken voor de eerlijke oplossing van echte en oprechte geschillen tussen ons. U en POF erkennen en stemmen ermee in om te goeder trouw te handelen om te zorgen voor een eerlijke oplossing van echte en oprechte geschillen. De partijen gaan er verder mee akkoord dat de toepassing van deze groepsindieningen-procedures redelijkerwijs is ontworpen om te leiden tot een efficiënte en eerlijke berechting van dergelijke gevallen.

15e. TOEKOMSTIGE WIJZIGINGEN EN TOEPASSING MET TERUGWERKENDE KRACHT

Deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15 is van toepassing op alle geschillen tussen de partijen, met inbegrip van alle vorderingen die tegen u of POF zijn ontstaan voorafgaand aan het moment van uw toestemming voor deze overeenkomst en op alle vorderingen die tegen u of POF zijn ontstaan na uw toestemming voor deze overeenkomst. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze overeenkomst, kunt u ervoor kiezen om u af te melden voor de toepassing met terugwerkende kracht van deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15 met betrekking tot vorderingen die tegen u of tegen POF zijn ontstaan voorafgaand aan het moment van uw toestemming voor deze overeenkomst. U kunt zich afmelden door ons binnen 30 dagen na uw toestemming voor deze overeenkomst een schriftelijke kennisgeving te sturen naar het volgende e-mailadres: [email protected] Stuur geen vragen inzake klantenondersteuning naar [email protected], omdat ze niet zullen worden behandeld; dergelijke vragen moeten worden gericht aan de Klantendienst via [email protected]. U moet voldoende informatie bijvoegen om uw account(s) te identificeren, zoals het e-mailadres of telefoonnummer dat aan uw account(s) is gekoppeld en u moet een verklaring opnemen dat u zich afmeldt voor de retroactieve toepassing van deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15. Let op: als u zich afmeldt voor de retroactieve toepassing van deze geschillenbeslechtingsparagraaf 15, bent u nog steeds onderworpen en gebonden aan eventuele geschillenbeslechtingsparagrafen en arbitrageprocedures waarmee u eerder hebt ingestemd, inclusief eventuele arbitragebepalingen, afstandsverklaringen voor groepsgedingen en paragrafen met retroactieve toepassing. Ook beslechten de partijen, ongeacht of u zich afmeldt voor de retroactieve toepassing van deze wijzigingen, alle vorderingen die tegen u of POF ontstaan na uw toestemming voor deze overeenkomst in overeenstemming met deze geschillenbeslechtingsparagraaf.

16. HEERSEND RECHT

De wet van Texas en de Federal Arbitration Act (Federale arbitragewet) zijn van toepassing als er een geschil bestaat (behalve waar dit bij wet verboden is).

Voor zover toegestaan door de wet, zijn de wetten van Texas, V.S., zonder rekening te houden met de regels inzake conflicterende wetten, van toepassing op elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze overeenkomst of onze diensten. Voor alle duidelijkheid, voor gebruikers die buiten de Verenigde Staten wonen, heeft de keuze van het heersend recht van Texas geen voorrang op enige verplichte wetgeving inzake consumentenbescherming in het rechtsgebied waar u woonde op het moment dat u deze overeenkomst aanvaardde. Niettegenstaande het voorgaande wordt de procedure voor geschillenbeslechting zoals uiteengezet in paragraaf 15 beheerst door de Federal Arbitration Act.

17. LOCATIE/FORUMSELECTIE

Voor zover toegestaan door de wet, moeten alle vorderingen die om welke reden dan ook niet worden gearbitreerd, worden geprocedeerd in Dallas County, Texas, VS (met uitzondering van vorderingen die worden ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen, of voor gebruikers die in de EU, EER, het VK of Zwitserland of een ander rechtsgebied wonen waar dit wettelijk verboden is).

Behalve waar wettelijk verboden, waaronder voor gebruikers woonachtig in de EU, EER, het VK of Zwitserland, die vorderingen kunnen indienen in hun land van verblijf in overeenstemming met het toepasselijk recht, en met uitzondering van vorderingen die worden ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen zoals uiteengezet in paragraaf 15, mogen alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst, onze diensten, of uw relatie met POF, die om welke reden dan ook niet ter arbitrage worden voorgelegd of ingediend bij een rechtbank voor geringe vorderingen, uitsluitend worden aangespannen bij de federale of staatsrechtbanken van Dallas County, Texas, VS. U en POF stemmen in met de uitoefening van de persoonlijke jurisdictie van rechtbanken in de staat Texas en zien hierbij af van elke bewering dat dergelijke rechtbanken een ongeschikt forum vormen.

18. VRIJWARING DOOR U

U gaat ermee akkoord om POF te vrijwaren als er een vordering wordt ingediend tegen POF vanwege uw acties.

U gaat ermee akkoord om, voor zover toegestaan op grond van het toepasselijke recht, POF, onze partners en hun en onze respectieve functionarissen, bestuurders, vertegenwoordigers en werknemers te vrijwaren en verdedigen tegen en schadeloos te stellen voor enige en alle klachten, eisen, vorderingen, schade, verliezen, kosten, aansprakelijkheden en uitgaven, waaronder advocatenhonoraria, als gevolg van of voortvloeiend uit, of verband houdend met uw toegang tot of gebruik van onze diensten, uw inhoud, uw gedrag ten aanzien van andere gebruikers of uw schending van deze overeenkomst.

19. AANVAARDING VAN VOORWAARDEN

Door onze diensten te gebruiken, aanvaardt u de voorwaarden van deze overeenkomst.

Door gebruik te maken van onze diensten, hetzij via een mobiel apparaat, mobiele applicatie of computer, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan (i) deze voorwaarden, die we van tijd tot tijd kunnen wijzigen, (ii) ons Privacybeleid, Cookiebeleid, Richtlijnen voor de gemeenschap, en Veiligheidstips (iii) eventuele aanvullende voorwaarden bij aankoop. Indien u niet accepteert en ermee akkoord gaat door de voorwaarden van deze overeenkomst gebonden te zijn, mag u onze diensten niet gebruiken.

Alle voornaamwoorden en eventuele variaties daarvan worden geacht te verwijzen naar de mannelijke, vrouwelijke, neutrale, enkelvouds- of meervoudsvorm naar gelang van de identiteit van de entiteiten of personen waarnaar wordt verwezen.

20. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten of verklaringen.

Deze voorwaarden, met het Privacybeleid, Cookiebeleid, Richtlijnen voor de gemeenschap, en Veiligheidstips en eventuele aanvullende voorwaarden bij aankoop, bevatten de volledige overeenkomst tussen u en POF met betrekking tot het gebruik van onze diensten. De voorwaarden vervangen alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, verklaringen en afspraken tussen ons. Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, blijft de rest van de voorwaarden volledig van kracht. Als het bedrijf nalaat een recht of bepaling van deze voorwaarden uit te voeren of af te dwingen, vormt dit geen afstandsverklaring van een dergelijk(e) recht of bepaling. U gaat ermee akkoord dat uw POF-account niet-overdraagbaar is en dat al uw rechten op uw account en de inhoud ervan vervallen na uw overlijden, tenzij anders bepaald door de wet. Alle rechten en licenties die hieronder worden verleend, mogen niet door u worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen door ons zonder beperking worden toegewezen. Er wordt geen agentschap, partnerschap, gezamenlijke onderneming, fiduciaire of andere speciale relatie of dienstverband gevormd als gevolg van deze voorwaarden en u mag geen verklaringen doen namens POF of POF op welke manier dan ook binden.

21. BIJZONDERE VOORWAARDEN PER STAAT

Er zijn bijzondere voorwaarden van toepassing in Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin

Voor abonnees die in New York wonen:

 • De diensten garanderen geen enkel aantal "verwijzingen" - in plaats daarvan is de functionaliteit van de diensten zodanig dat de abonnee zoveel profielen kan bekijken als hij/zij wil;
 • Na schriftelijke kennisgeving en bezorging aan Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS/USA, kunnen abonnees hun abonnement maximaal één jaar opschorten;
 • Hoe uw informatie wordt gebruikt en hoe u toegang kunt krijgen tot uw informatie wordt uiteengezet in ons Privacybeleid;
 • U kunt de New York Dating Service Consumer Bill of Rights (Handvest van consumentenrechten New York dating-dienst) hier bekijken;

Voor abonnees die in North Carolina wonen:

 • U kunt de North Carolina Buyer's Rights (Kopersrechten North Carolina) hier bekijken.

Voor abonnees woonachtig in Illinois, New York, North Carolina en Ohio:

 • Onze diensten zijn algemeen beschikbaar in de Verenigde Staten - als u van mening bent dat u bent verhuisd naar een locatie waar we de diensten niet leveren, neem dan schriftelijk contact met ons op via Match Group Legal, P.O. Box 25472, Dallas, Texas 75225, VS/USA en we werken dan met u samen om alternatieve diensten of restitutie te bieden.

Voor abonnees woonachtig in Arizona, Californië, Colorado, Connecticut, Illinois, Iowa, Minnesota, New York, North Carolina, Ohio, Rhode Island en Wisconsin:

Uw recht om te annuleren - U kunt uw abonnement op elk moment opzeggen vóór middernacht van de derde werkdag na de datum waarop u zich hebt geabonneerd, zonder boete of verplichting. In het geval dat u komt te overlijden vóór het einde van uw abonnementsperiode, komt uw nalatenschap in aanmerking voor restitutie van dat deel van een betaling die u heeft verricht voor uw abonnement, welke toerekenbaar is aan de periode na uw overlijden. In het geval dat u gehandicapt wordt (zodanig dat u geen gebruik kunt maken van onze diensten) vóór het einde van uw abonnementsperiode, heeft u recht op restitutie van dat deel van een betaling die u heeft verricht voor uw abonnement, welke toerekenbaar is aan de periode na het ontstaan van uw handicap, door het bedrijf een kennisgeving te sturen op dezelfde manier als wanneer u restitutie aanvraagt, zoals hierboven in paragraaf 8 beschreven.

Aanvullende gebruiksvoorwaarden van POF (LIVE!)

 1. Deze aanvullende gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de gebruiksvoorwaardenovereenkomst waarmee u al hebt ingestemd als POF-gebruiker en zijn alleen van toepassing op uw gebruik van de POF LIVE!-dienst (de "LIVE!-diensten"). In aanvulling op deze aanvullende gebruiksvoorwaarden, wordt uw gebruik van de LIVE!-diensten beheerst door de overeenkomst inzake de gebruiksvoorwaarden van Plenty of Fish (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, als onderdeel van de "diensten"), het Privacybeleid van Plenty of Fish, de Richtlijnen voor de gemeenschap van Plenty of Fish en de Algemene voorwaarden en het privacybeleid van MeetMe. Op grond van de gebruiksvoorwaardenovereenkomst van Plenty of Fish behouden wij ons het recht voor om de aanvullende gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen of te veranderen.

 2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de LIVE!-diensten worden geleverd door The Meet Group, Inc., en dat door toegang te krijgen tot de LIVE!-diensten u inhoud kunt zien die wellicht wordt geleverd door een POF- of Meet Group-gebruiker en dat uw inhoud kan worden bekeken door een POF- of Meet Group-gebruiker.

 3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Meet Group, Inc. optreedt als de aanbieder van de diensten en als de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens of inhoud die u verstrekt of genereert via de LIVE!-diensten en als zodanig, met uitzondering van de aankopen gedaan via POF, begrijpt u en gaat u ermee akkoord dat POF op geen enkele manier jegens u aansprakelijk is, krachtens enige aansprakelijkheidstheorie of voor enige bedragen en dat een dergelijke aansprakelijkheid wordt beheerst door de Algemene voorwaarden en het privacybeleid van MeetMe.

 4. Omdat de LIVE!-diensten afzonderlijk worden gepresenteert, worden bepaalde instellingen in POF misschien niet overgedragen naar de LIVE! -diensten. Het verbergen van uw profiel in POF verbergt bijvoorbeeld niet uw profiel op de LIVE!-diensten en nadat u uw profiel op POF hebt verborgen, kunt u nog steeds worden weergegeven op de scoreborden op de LIVE! -diensten, of wanneer u de LIVE!-diensten gebruikt om te kijken of streamen.

 5. Van tijd tot tijd, als onderdeel van de LIVE!-diensten kunt u de mogelijkheid hebben om "Live-kredieten" te kopen. Voor alle duidelijkheid, dergelijke Live-kredieten zijn "virtuele artikelen" zoals uiteengezet in paragraaf 8(c) van de gebruiksvoorwaardenovereenkomst van Plenty of Fish. De Live-kredieten zijn alleen bruikbaar op de LIVE!-diensten en zijn niet bruikbaar op het POF-platform. Het gebruik van de Live-kredieten is uitdrukkelijk onderworpen aan de paragraaf over geschenken van de Algemene voorwaarden en het privacybeleid van MeetMe. ALLE AANKOPEN VAN DE LIVE-KREDIETEN ZIJN DEFINITIEF EN NIET-RESTITUEERBAAR.

 6. Voor zover u geschenken ontvangt als onderdeel van uw gebruik van de LIVE!- diensten, worden de ontvangst van dergelijke geschenken en de mogelijkheid om dergelijke geschenken te laten uitbetalen uitsluitend geregeld door de Algemene voorwaarden en het privacybeleid van MeetMe; voor alle duidelijkheid: u stemt ermee in om u uitsluitend te wenden tot The Meet Group, Inc. om alle problemen in verband met uw ontvangst of uitbetaling van ontvangen geschenken op te lossen.