VÅRT ÅTAGANDE GENTEMOT DIG

Plenty of Fish har din integritet som högsta prioritet. Din integritet är utgångspunkten i hur vi utformar och skapar de tjänster och produkter du känner till och tycker om. Du kan därför känna fullt förtroende för dem och fokusera på att skapa meningsfulla kontakter.

Vi uppskattar att du litar på oss när du tillhandahåller dina personuppgifter och det är inte något vi tar lätt på.

Vårt åtagande avseende integritet. Vi utformar alla våra produkter och tjänster med din integritet i åtanke. Vi rådgör med experter inom olika områden, bland annat juridik, säkerhet, teknik, produktdesign och dylikt. På så sätt kan vi se till att alla beslut fattas med största respekt för din integritet.

Vårt åtagande avseende transparens. Eftersom vi i stor utsträckning använder samma onlinetjänster som du gör vet vi att otillräcklig information och alltför komplicerat språk är vanliga problem i integritetspolicyer. Vi tillämpar det motsatta tillvägagångssättet: vi gör vårt yttersta för att använda enkelt och lättbegripligt språk i vår integritetspolicy och relaterade dokument. Det ligger trots allt i vårt intresse att du läser våra policyer och förstår vår integritetspraxis!

Vårt åtagande avseende säkerhet. Vi har team som jobbar för att hålla dina personuppgifter säkra. Vi uppdaterar ständigt våra säkerhetsrutiner och investerar i våra säkerhetsinsatser för att förbättra säkerheten för dina uppgifter.

INTEGRITETSPOLICY

Låt oss presentera vår integritetspolicy på Plenty of Fish. Tack för att du tar dig tid att läsa den.

Vi uppskattar att du litar på oss med dina personuppgifter och har för avsikt att förvalta det förtroendet på bästa sätt. Detta börjar med att du förstår vilken typ av information vi samlar in, varför vi samlar in den, hur den används och vad du har för alternativ när det gäller dina uppgifter. Denna policy beskriver vår integritetspraxis på ett lättbegripligt språk och med minsta möjliga användning av juridiska och tekniska uttryck.

Denna integritetspolicy gäller från och med 1 Maj 2022. Den föregående versionen av denna integritetspolicy, som finns här , gäller tills dess.

 1. VILKA VI ÄR
 2. VAR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER
 3. UPPGIFTER VI SAMLAR IN
 4. COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE DATAINSAMLINGSTEKNIK
 5. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA
 6. HUR VI DELAR UPPGIFTERNA
 7. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER
 8. DINA RÄTTIGHETER
 9. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER
 10. BARNS INTEGRITET
 11. JOBBSÖKANDE, ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRSREPRESENTANTER
 12. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY
 13. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

1. VILKA VI ÄR

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), Storbritannien eller Schweiz är företaget som ansvarar för dina uppgifter enligt denna integritetspolicy (den ”personuppgiftsansvarige”):

Privacy Officer
MTCH Technology Services Limited
Plenty of Fish
WeWork Charlemont Exchange
42 Charlemont Street
Dublin 2, D02 R593
Irland

Om du är bosatt utanför EES, Storbritannien eller Schweiz är företaget som ansvarar för dina uppgifter:

Privacy Officer
Plentyoffish Media ULC
142-757 West Hastings. PMB 670,
Vancouver, V6C 1A1

2. VAR DENNA INTEGRITETSPOLICY GÄLLER

Denna integritetspolicy gäller för webbplatser, appar, evenemang och andra tjänster som vi bedriver under varumärket Plenty of Fish. För enkelhetens skull hänvisar vi i denna integritetspolicy till alla dessa som våra ”tjänster”. För att göra det extra tydligt har vi lagt till länkar till denna integritetspolicy i alla tillämpliga tjänster.

Vissa tjänster kan kräva sin egen unika integritetspolicy. Om en viss tjänst har sin egen integritetspolicy så gäller den policyn istället för denna.

3. UPPGIFTER VI SAMLAR IN

Det säger sig självt att vi inte kan hjälpa dig att utveckla meningsfulla kontakter om vi inte har någon information om dig, så som grundläggande profiluppgifter och vilken typ av personer du vill träffa. Vi samlar också in information om din användning av våra tjänster, så som åtkomstloggar, såväl som information från tredje parter, till exempel när du använder våra tjänster via ditt konto på sociala medier eller när du laddar upp information från detta konto för att fylla i din profil. Om du vill ha mer information går vi in mer i detalj nedan.

Information som du ger oss

När du använder våra tjänster väljer du att ge oss viss information. Detta omfattar:

 • När du skapar ett konto ger du oss åtminstone dina inloggningsuppgifter eller telefonnummer, liksom några grundläggande uppgifter som krävs för att tjänsten ska fungera ordentligt, till exempel ditt kön och födelsedatum.
 • När du fyller i din profil kan du dela ytterligare information med oss, till exempel information om din personlighet, livsstil, intressen och andra uppgifter om dig, liksom innehåll som foton och videoklipp. För att lägga till visst innehåll, så som bilder eller videor, kan du ge oss åtkomst till din kamera eller fotoalbum.
 • När du prenumererar på en betald tjänst eller gör ett köp direkt från oss (istället för via en plattform så som iOS eller Android) ger du oss eller vår betaltjänstleverantör information, till exempel ditt betalkorts- eller kreditkortsnummer eller andra ekonomiska uppgifter.
 • När du svarar på enkäter eller deltar i fokusgrupper eller marknadsundersökningar ger du oss en inblick i din kunskap om våra produkter och tjänster, svar på våra frågor och recensioner.
 • När du väljer att delta i våra kampanjer, evenemang eller tävlingar samlar vi in informationen som du använder för att registrera eller ansluta dig.
 • Om du kontaktar oss (till exempel via vårt kundtjänstteam eller på sociala medier) samlar vi in den information du förser oss med under denna kommunikation.
 • Om du delar information om andra personer med oss (till exempel om du använder en väns kontaktuppgifter för en viss funktion) behandlar vi denna information å dina vägnar för att uppfylla din begäran.
 • Självklart behandlar vi även dina chattar med andra användare, liksom innehållet du publicerar, som en del av tjänsten.

Uppgifter som vi får från andra

Förutom informationen du ger oss direkt får vi information om dig från andra, inklusive:

 • Användare Användare kan tillhandahålla information om dig när de använder våra tjänster, till exempel när de interagerar med dig eller om de skickar in en rapport som involverar dig.
 • Sociala medier Du kan bestämma dig för att dela information med oss via ditt konto på sociala medier, till exempel om du väljer att skapa eller logga in på ditt Plenty of Fish-konto via sociala medier eller andra konton (till exempel Facebook, Google eller Apple) eller för att ladda upp information om våra tjänster, så som foton från något av dina konton på sociala medier (till exempel Facebook eller Instagram).
 • Samarbetspartners Plenty of Fish är en del av företagen i Match Group. Match Group har användarnas säkerhet och trygghet som högsta prioritet. Om du förbjudits att använda någon annan Match Group-tjänst kan dina uppgifter delas med oss så att vi kan vidta nödvändiga åtgärder, bland annat stänga av ditt konto eller hindra dig från att skapa ett konto på våra webbplatser eller plattformar.
 • Andra partner Vi kan få uppgifter om dig från våra partner, till exempel när Plenty of Fish-konton kan skapas via en partners webbplats eller plattform (i så fall skickar de registreringsinformation till oss) eller om Plenty of Fish-annonser publiceras på en partners webbplats eller plattform (i så fall kan de överföra information om kampanjens framgång). Där det är tillåtet enligt lag kan vi också få information från tredje part om misstänkta eller dömda illvilliga aktörer, detta som en del av vår strävan att säkerställa våra användares säkerhet och trygghet.

Information som genereras när du använder våra tjänster

När du använder våra tjänster samlar vi in uppgifter om vilka funktioner du har använt, hur du har använt dem och de enheter du använder för att komma åt våra tjänster. Mer information finns nedan.

 • Användarinformation Genom att använda tjänsterna genereras data om din aktivitet på våra webbplatser och plattformar, till exempel hur du använder dem (till exempel när du loggade in, funktioner som du har använt, åtgärder som har vidtagits, information som visas för dig, hänvisande webbsidors adress och annonser som du interagerat med) samt dina interaktioner med andra användare (till exempel användare som du ansluter till och interagerar med, när du har kommunicerat med dem, antal meddelanden du skickar och tar emot).
 • Enhetsinformation Vi samlar in information från och om den/de enhet(er) som du använder för att få åtkomst till våra tjänster, inklusive information om maskinvara och programvara så som IP-adress, enhets-ID och enhetstyp, appinställningar och egenskaper, appkrascher, annons-ID (som är slumpgenererade nummer som du kan återställa genom att gå in i din enhets inställningar), identifierare som är förknippade med cookies eller andra tekniker som kan identifiera en enhet eller webbläsare på ett unikt sätt.
 • Annan information med ditt samtycke Om du ger oss tillstånd kan vi samla in din exakta geolokalisering (latitud och longitud). Insamlingen av dina lokaliseringsuppgifter kan ske i bakgrunden även när du inte använder tjänsterna om tillståndet du gav oss uttryckligen tillåter sådan insamling. Om du inte ger oss tillstånd att samla in dina lokaliseringsuppgifter kommer vi inte att göra det. Om du samtycker kan vi även samla in dina foton och videoklipp (till exempel om du vill publicera ett foto, en video eller en streaming på webbplatserna eller plattformarna).

4. COOKIES OCH ANNAN LIKNANDE DATAINSAMLINGSTEKNIK

Vi använder och kan tillåta andra att använda cookies och liknande teknik (till exempel webbfyrar, pixlar, SDK) för att känna igen dig och/eller din(a) enhet(er). Du kan läsa vår cookiepolicy för mer information om varför vi använder dem och hur du bättre kan kontrollera deras användning.

Vissa webbläsare (inklusive Safari, Internet Explorer, Firefox och Chrome) har funktionen ”Spåra inte” (”DNT”) som talar om för en webbplats att användaren inte vill ha sin onlineaktivitet spårad. Om en webbplats som svarar på en DNT-signal mottager en DNT-signal kan webbläsaren blockera den webbplatsen från att samla in viss information om webbläsarens användare. Det är inte alla webbläsare som erbjuder ett DNT-alternativ och DNT-signaler är ännu inte enhetliga. Av denna anledning svarar många företag, inklusive Plenty of Fish, för närvarande inte på DNT-signaler.

5. HUR VI ANVÄNDER UPPGIFTERNA

Den främsta anledningen till att vi använder dina uppgifter är för att kunna leverera och förbättra våra tjänster. Dessutom använder vi dina uppgifter för att skydda dig och tillhandahålla reklam som kan vara av intresse för dig. Läs vidare för en mer detaljerad förklaring om vad vi använder dina uppgifter till, tillsammans med praktiska exempel.

A. För att administrera ditt konto och tillhandahålla våra tjänster till dig

 • Skapa och hantera ditt konto
 • Tillhandahålla kundsupport och besvara dina förfrågningar
 • Anpassa prissättningen och genomföra dina transaktioner
 • Kommunicera med dig om våra tjänster
 • Administrera utlottningar, tävlingar, rabatter eller andra erbjudanden

B. Hjälpa dig få kontakt med andra användare

 • Rekommendera andra användare att träffa
 • Visa användarnas profiler för varandra

C. Bedriva reklam- och marknadsföringskampanjer

 • Utföra och utvärdera effektiviteten av reklamkampanjer om våra tjänster och marknadsföringskampanjer som främjar Plenty of Fish både på och utanför våra webbplatser och plattformar
 • Kommunicera med dig om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av

D. Förbättra våra tjänster och utveckla nya

 • Administrera fokusgrupper, marknadsundersökningar och enkäter
 • Granska interaktioner med kundtjänstteam för att förbättra vår servicekvalitet
 • Förstå hur användarna vanligtvis använder tjänsterna i syfte att förbättra dem (vi kan till exempel besluta att ändra utseendet och känslan eller till och med väsentligt ändra en viss funktion baserat på hur användarna reagerar på den)
 • Utveckla nya funktioner och tjänster (vi kan till exempel besluta att skapa en ny intressebaserad funktion utifrån önskemål från användare)

E. Förhindra, upptäcka och bekämpa bedrägerier eller andra olagliga eller obehöriga aktiviteter

 • Upptäcka och ta itu med pågående, misstänkta eller påstådda överträdelser av våra användarvillkor , särskilt genom granskning av rapporter och interaktioner mellan medlemmar
 • Bättre förstå och utforma motåtgärder mot överträdelser av våra användarvillkor
 • Behålla uppgifter som är relaterade till överträdelser av våra användarvillkor för att förhindra upprepningar
 • Genomdriva eller utöva våra rättigheter, till exempel våra användarvillkor användarvillkor
 • Kommunicera till våra användare vad vi har gjort som ett resultat av deras rapporter

F. Säkerställa att lagar följs

 • Leva upp till juridiska krav
 • Bistå brottsbekämpande myndigheter

Information om hur vi behandlar personuppgifter genom profilering och automatiskt beslutsfattande finns i vår FAQ.

Vi behandlar dina uppgifter så som beskrivs i denna integritetspolicy på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Tillhandahålla vår tjänst till dig: Anledningen till att vi behandlar dina uppgifter för ändamålen A och B ovan är för att fullgöra det avtal som du har med oss. Till exempel, när du använder vår tjänst för att skapa meningsfulla kontakter använder vi dina uppgifter för att underhålla ditt konto och din profil, för att göra den synlig för andra användare, rekommendera andra användare och på annat sätt tillhandahålla våra kostnadsfria och betalda funktioner.
 • Berättigade intressen: Vi behandlar dina uppgifter för ändamålen C, D och E ovan, baserat på vårt berättigade intresse. Vi analyserar till exempel användarnas beteende på våra webbplatser och plattformar för att kontinuerligt förbättra våra erbjudanden. Vi föreslår erbjudanden som vi tror kan intressera dig och marknadsför våra egna tjänster. Vi behandlar information för att bidra till våra användares säkerhet och behandlar uppgifter där det är nödvändigt för att upprätthålla våra rättigheter, hjälpa brottsbekämpande myndigheter och göra det möjligt för oss att försvara oss själva vid rättsliga åtgärder.
 • Följa tillämpliga lagar och förordningar: Vi behandlar dina uppgifter för ändamålet F ovan där det är nödvändigt för oss att följa tillämpliga lagar och förordningar och bevisa att vi följer tillämpliga lagar och förordningar. Vi behåller till exempel trafikdata och uppgifter om transaktioner i linje med våra redovisnings-, skatte- och andra lagstadgade skyldigheter avseende datalagring och för att kunna svara på giltiga åtkomstförfrågningar från brottsbekämpande myndigheter. Vi behåller också data som bevisar samtycken som användare ger oss och beslut som de kan ha fattat för att välja bort en viss funktion eller behandling.
 • Samtycke: Om du väljer att förse oss med information som kan anses vara ”särskild” eller ”känslig” i vissa jurisdiktioner, så som din sexuella läggning, samtycker du till vår behandling av denna information i enlighet med denna integritetspolicy. Från tid till annan kan vi be om ditt samtycke till att samla in specifik information, så som din exakta geolokalisering, eller använda din information av vissa specifika skäl. I vissa fall kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att anpassa dina inställningar (till exempel i samband med insamlingen av vår exakta geolokalisering) eller genom att radera ditt innehåll (till exempel om du angett information i din profil som kan anses vara ”särskild” eller ”känslig”). I vilket fall kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på adressen som anges i slutet av denna integritetspolicy.

6. HUR VI DELAR UPPGIFTERNA

Eftersom vårt mål är att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter är det självklart att en användares uppgifter delas främst med andra användare. Vi delar också en del användarinformation med tjänsteleverantörer och samarbetspartner som hjälper oss att driva tjänsterna, med andra företag i Match Group av skäl som anges nedan och i vissa fall rättsliga myndigheter. Läs vidare för mer information om hur dina uppgifter delas med andra.

 • Med andra användare Du delar information med andra användare när du frivilligt avslöjar uppgifter när du använder tjänsten (inklusive din offentliga profil). Var försiktig med din information och se till att innehållet du delar är sådant som du känner dig bekväm med att ha synligt.

  Om du väljer att begränsa publiken för hela eller en del av din profil eller för visst innehåll eller viss information om dig kommer den att vara synlig enligt dina inställningar.

  Om någon skickar in en rapport som involverar dig (till exempel ett påstående om att du brutit mot våra användarvillkor eller communityriktlinjer) kan vi meddela rapportören eventuella åtgärder som vi har vidtagit som ett resultat av dennes rapport.

 • Med våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner Vi använder tredje parter som hjälper oss att bedriva och förbättra våra tjänster. Dessa tredje parter hjälper oss med olika uppgifter, så som webbhotell och underhåll, analys, kundvård, marknadsföring, reklam, betalningar och säkerhetsverksamhet. Vi kan även dela uppgifter med samarbetspartner som distribuerar och hjälper oss att marknadsföra våra tjänster. Vi kan till exempel dela begränsad information om dig i en hashad, endast maskinläsbar form med reklampartner.

  Vi följer en strikt granskningsrutin innan vi anlitar någon tjänsteleverantör eller samarbetar med någon partner. Alla våra tjänsteleverantörer och samarbetspartner måste anta stränga sekretessförpliktelser.

 • Med våra samarbetspartner Plenty of Fish är en del av företagen i Match Group.

  Vi delar dina uppgifter med samarbetspartner för begränsade legitima syften enligt nedan:

  • Göra samtliga Match Group-plattformar säkrare. Detta gör vi genom att se till att om en illvillig aktör påträffas på en av dem (till exempel våra tjänster) hanteras det inte bara där (till exempel genom att förbjuda vederbörande), utan även på de andra.
  • Så att de kan hjälpa oss med databehandling, som tjänsteleverantörer, enligt våra instruktioner och för vår räkning. Deras hjälp kan omfatta teknisk behandling, så som datahosting och underhåll, kundservice, marknadsföring och riktad reklam, analys, finans- och redovisningsstöd, förbättring av vår tjänst, säkring av våra data och system samt bekämpning av skräppost, missbruk, bedrägeri, intrång och andra förseelser.
  • För att förbättra dina chanser att skapa betydande kontakter med andra kan vi göra dig synlig på andra Match Group-tjänster eller låta dig dra nytta av funktioner från olika plattformar. Vi kommer naturligtvis att följa tillämplig lag och, om det är relevant, meddela dig om sådana möjligheter och låta dig antingen samtycka eller neka. Exempel på sådana möjligheter kan vara att skapa en ny tjänst inom Match Group, ta upp en specifik demografi som vi tror kan vara intressant för dig baserat på din profil.
  • För andra legitima affärsändamål, inklusive företagsrevision, analys och konsoliderad rapportering, där och enligt vad som är tillåtet enligt tillämpliga lagar.
 • För företagstransaktioner Vi kan överföra dina uppgifter om vi är involverade, helt eller delvis, i en fusion, försäljning, förvärv, avyttring, omstrukturering, omorganisation, upplösning, konkurs eller annan förändring av ägande eller kontroll.
 • Med brottsbekämpande myndigheter/när det krävs enligt lag Vi kan avslöja din information om det är rimligt nödvändigt: (i) för att efterleva en rättslig process, så som ett föreläggande av en domstol, stämning, husrannsakan, statlig/brottsbekämpande utredning eller andra juridiska krav, (ii) för att hjälpa till att förebygga eller upptäcka brott (i vart fall underkastat tillämplig lag) eller (iii) för att skydda någons säkerhet.
 • För att upprätthålla juridiska rättigheter Vi kan också dela information: (i) om utlämnande skulle mildra vårt ansvar i en faktisk eller hotande rättegång, (ii) enligt vad som är nödvändigt för att skydda våra och våra användares, affärspartners eller andra berörda parters juridiska rättigheter, (iii) för att tillämpa våra avtal med dig och (iv) för att utreda, förebygga eller vidta andra åtgärder avseende olaglig verksamhet, misstänkt bedrägeri eller andra förseelser.
 • Med ditt samtycke eller på din begäran Vi kan be om ditt samtycke till att få dela dina uppgifter med tredje parter. I så fall kommer vi förklara varför vi vill dela uppgifterna.

Vi kan använda och dela icke-personliga uppgifter (information som i sig inte identifierar vem du är, till exempel information om enheten, generell demografisk information, generell beteendeinformation, geolokaliseringsuppgifter i avidentifierad form), såväl som personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form, under någon av ovanstående omständigheter. Vi kan också dela denna information med andra Match Group-företag och tredje parter (särskilt annonsörer) för att utveckla och leverera riktade annonser inom våra tjänster och på webbplatser eller i applikationer från tredje parter samt för att analysera och rapportera om annonsering du ser. Vi kan kombinera denna information med ytterligare icke-personliga uppgifter eller personuppgifter i hashad, endast maskinläsbar form som samlats in från andra källor. Mer information om vår användning av cookies och liknande teknik finns i vår cookiepolicy.

7. GRÄNSÖVERSKRIDANDE ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER

Delningen av information som beskrivs i avsnitt 6 involverar gränsöverskridande dataöverföringar till USA och andra jurisdiktioner som kan ha olika lagar avseende databehandling. När vi överför personuppgifter utanför EES, Storbritannien, Schweiz eller andra länder där dataskyddslagar har bedömts vara tillräckliga av Europeiska kommissionen eller andra behöriga myndigheter använder vi standardavtalsklausuler (standardavtalsklausuler är åtaganden mellan företag som överför personuppgifter som ålägger dem att skydda dina uppgifters integritet och säkerhet) eller annan lämplig överföringsmekanism. Vi håller för närvarande på att granska överföringar till våra leverantörer och tillhörande rättslig grund efter EU-domstolens nyligen avkunnade dom om överföring av personuppgifter till USA.

8. DINA RÄTTIGHETER

Vi vill att du ska ha kontroll över din information, så vi vill påminna dig om följande alternativ och verktyg som finns tillgängliga för dig:

 • Komma åt/uppdatera verktyg i tjänsten. Verktyg och kontoinställningar kan hjälpa dig att få åtkomst till, rätta eller radera uppgifter som du gett oss och som förknippas med ditt konto direkt i tjänsten. Om du har några frågor kring dessa verktyg och inställningar kan du kontakta vår kundtjänst här.
 • Enhetsbehörigheter. Mobila plattformar kan ha behörighetssystem för specifika typer av enhetsdata och aviseringar, så som telefonkontakter, bilder, platstjänster, push-meddelanden och reklamidentifierare. Du kan ändra inställningarna på din enhet för att antingen samtycka till eller motsätta dig insamling av motsvarande information eller visning av motsvarande meddelanden. Naturligtvis kan vissa tjänster brista i funktionalitet om du gör detta.
 • Avinstallera. Du kan stoppa all insamling av uppgifter som görs av en app genom att avinstallera den med din enhets standardförfarande för avinstallation. Kom ihåg att avinstallation av en app INTE avslutar ditt konto. För att avsluta ditt konto, använd motsvarande funktionalitet i tjänsten
 • Avsluta konto. Du kan avsluta ditt konto genom att använda motsvarande funktion direkt i tjänsten.

Vi vill att du ska vara medveten om dina rättigheter. Här är några viktiga punkter att komma ihåg:

 • Granska dina uppgifter. Tillämpliga integritetslagar kan ge dig rätt att granska den personliga information vi har om dig (beroende på jurisdiktion kan detta kallas rätt till åtkomst, rätt till portabilitet, rätt till kännedom eller variationer av dessa begrepp). Du kan utöva denna rättighet genom att göra en sådan begäran här.
 • Uppdatera dina uppgifter. Om du anser att uppgifterna vi har om dig är felaktiga eller att vi inte längre har rätt att använda dem och vill begära att de rättas, raderas eller vill motsätta dig dess behandling, kontakta oss här.

För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att tillhandahålla identitetsbevis innan vi besvarar ovanstående förfrågan.

Kom ihåg att vi kan avslå förfrågningar av vissa skäl, inklusive om vi inte kan autentisera dig, om begäran är olaglig eller ogiltig, om den kan göra intrång i affärshemligheter, immateriell egendom eller någon annans integritet eller andra rättigheter. Om du vill få information om en annan användare, till exempel en kopia av meddelanden som du fått från honom eller henne via vår tjänst, måste den andra användaren kontakta oss för att skicka in en separat begäran om sin information. Vi kan också be honom eller henne att tillhandahålla identitetsbevis innan vi kan besvara begäran.

Vi kanske inte heller kan tillgodose vissa förfrågningar om att invända mot eller begränsa behandlingen av personlig information, i synnerhet där sådana förfrågningar inte längre skulle tillåta oss att tillhandahålla vår tjänst till dig. Vi kan till exempel inte tillhandahålla vår tjänst om vi inte har ditt födelsedatum och därmed inte kan säkerställa att du är 18 år eller äldre.

I vissa länder, inklusive i EES och Storbritannien, har du rätt att lämna in ett klagomål hos den behöriga dataskyddsmyndigheten om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter. Du hittar information om din dataskyddstillsynsmyndighet inom EES här, och i Storbritannien här. Den dataskyddsmyndighet du kan lämna in ett klagomål till kan vara den där du bor, där du arbetar eller där ett påstått intrång ägde rum.

9. HUR LÄNGE VI LAGRAR DINA UPPGIFTER

Vi lagrar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för berättigade affärsändamål (så som anges i avsnitt 5 och enligt vad som tillåts enligt tillämplig lag. Om du bestämmer dig för att sluta använda våra tjänster kan du avsluta ditt konto och din profil kommer inte längre att vara synlig för andra användare. Observera att vi kommer att avsluta ditt konto automatiskt om du är inaktiv under två års tid. När ditt konto har avslutats kommer vi att radera dina personuppgifter enligt nedan:

 1. För att skydda våra användares säkerhet och trygghet tillämpar vi en säkerhetslagringsperiod på tre månader efter borttagning av kontot. Under denna period behåller vi dina uppgifter i händelse av att det vore nödvändigt att utreda olagliga eller skadliga handlingar. Uppgiftslagringen under denna säkerhetsperiod görs utifrån vårt legitima intresse såväl som potentiella tredje parts offer.
 2. När perioden för säkerhetslagring löper ut raderar vi dina uppgifter och behåller endast begränsad information för angivna ändamål, enligt vad som anges nedan:

  a. Vi behåller uppgifter i begränsad omfattning för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende datalagring: i synnerhet behåller vi transaktionsuppgifter för att uppfylla skatte- och redovisningskrav, kreditkortsuppgifter, om sådana finns, under den tid som användaren kan bestrida transaktionen och ”trafikdata”/loggar under ett år för att uppfylla rättsliga skyldigheter avseende datalagring. Vi för även register över samtycken som användare ger oss för att bevisa vår efterlevnad av tillämplig lag.

  b. Vi behåller information i begränsad omfattning utifrån vårt berättigade intresse: vi för kundtjänstregister och stödjande data samt inexakt plats för nedladdning/inköp i syfte att underbygga våra kundtjänstbeslut, genomdriva våra rättigheter och göra det möjligt för oss att försvara oss i händelse av anspråk. Vi behåller profiluppgifter i ett år i väntan på en eventuell rättstvist och för inrättandet, utövandet eller försvar av rättsliga anspråk samt uppgifter som är nödvändiga för att förhindra att förbjudna användare eller personer som befanns vara under 18 år öppnar ett nytt konto. Detta gör vi för att säkerställa våra användares säkerhet och grundläggande intressen.

  c. Slutligen behåller vi information utifrån vårt berättigade intresse där det finns ett utestående eller potentiellt problem, anspråk eller tvist som kräver att vi behåller information (i synnerhet om vi får en giltig rättslig stämning eller begäran att bevara uppgifter (i vilket fall vi skulle behöva behålla uppgifterna för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter) eller om uppgifterna annars skulle vara nödvändiga som en del av rättsliga förfaranden).

10. BARNS INTEGRITET

Våra tjänster är förbehållna användare som är 18 år eller äldre. Vi tillåter inte personer under 18 år på vår plattform. Om du misstänker att en användare är under 18 år, använd rapporteringsmekanismen som finns tillgänglig via tjänsten.

11. JOBBSÖKANDE, ENTREPRENÖRER OCH LEVERANTÖRSREPRESENTANTER

Vi behandlar även personuppgifter om våra jobbsökande, entreprenörer och leverantörsrepresentanter som en del av vår rekryterings- och talanghanteringsverksamhet och vår hantering av de tjänster som entreprenörer och leverantörer tillhandahåller oss. Om du är jobbsökande, entreprenör eller leverantörsrepresentant för Plenty of Fish gäller vissa relevanta villkor i denna integritetspolicy för vår behandling av dina personuppgifter, inklusive de avsnitt i integritetspolicyn som berör den entitet som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter, överföringar av personuppgifter, rättigheter du kan ha enligt gällande lag, hur du kontaktar oss och information som är specifik för Kalifornien.

Om du är jobbsökande kan de personuppgifter vi behandlar om dig variera beroende på vilket jobb du söker, men inkluderar vanligtvis vad du tillhandahåller oss som en del av din jobbansökan samt yrkeskvalifikationer, bakgrunds- och referensinformation som rekryterare eller andra tredje parter delar med oss. Vi använder denna information för att understödja rekryteringsprocessen, vilket kan leda till ett anställningsavtal. För entreprenörer och leverantörsrepresentanter kan vi behandla identifieringsinformation och arbetsrelaterad information enligt vad som krävs för hantering av vår relation med dig och din arbetsgivare, vilket är nödvändigt för att fullgöra tjänsteavtalet samt för att fastställa, utöva eller försvara potentiella rättsliga anspråk. Vi kan dela personuppgifter med tjänsteleverantörer som hjälper oss med rekrytering och teknisk databehandling samt med Match Group-företag (till exempel om du har en affärsrelation med anställda hos en samarbetspartner). Vi behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för dessa ändamål.

12. ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Eftersom vi alltid strävar efter att hitta nya och innovativa sätt att hjälpa dig att skapa meningsfulla kontakter samt se till att förklaringarna av vår datapraxis är aktuella kan denna policy ändras över tid. Vi kommer att meddela dig innan några väsentliga ändringar träder i kraft så att du har tid att granska ändringarna.

13. SÅ HÄR KONTAKTAR DU OSS

Om du har frågor om denna integritetspolicy finner du olika alternativ nedan:

Om du bor i EES, Storbritannien eller Schweiz:

Online: här
By post:
Data Protection Officer
MTCH Technology Services Limited
Plenty of Fish
WeWork Charlemont Exchange
42 Charlemont Street
Dublin 2, D02 R593
Irland

Om du bor utanför EES, Storbritannien eller Schweiz:
Online: här
By post:
Data Protection Officer
Plentyoffish Media ULC
142-757 West Hastings. PMB 670,
Vancouver, V6C 1A1

Copyright 2001-2022 Plentyoffish Media ULC POF, PLENTYOFFISH, PLENTY OF FISH och PLENTY OF är registrerade varumärken som tillhör Plentyoffish Media ULC